Savivaldybių asociacijos posėdyje aptarti investiciniai projektai ir pertvarkymo iniciatyvos

2017-02-15

Vasario 14 d., antradienį, Vilniuje vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdis, kuriame dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys. Aptarti būdai, kaip užtikrinti didesnes savivaldybių galimybes įgyvendinti investicijų projektus, diskutuota apie valstybinių miškų valdymo pertvarką, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimą. Diskusijose taip pat dalyvavo Aplinkos, Finansų, Susisiekimo, Žemės ūkio ministerijų atstovai.
Posėdyje priimtas nutarimas kreiptis į Vyriausybę su prašymu papildyti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą ir leisti apmokėti už darbus, kurie atlikti pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus, paskolų administravimo išlaidoms padengti, paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, skirtomis vietinės reikšmės keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti.
Valdybos nariai diskutavo ir apie Aplinkos ministerijos siūlomą valstybinių miškų valdymo pertvarką naikinant esamas urėdijas ir steigiant vieną centralizuotą įmonę. Nutarta siūlyti Vyriausybei ir Seimui vykdant reformą optimizuoti miškų urėdijų skaičių išsaugant savivaldybėse pelningai dirbančių miškų urėdijų ūkinį savarankiškumą.
LSA valdyba taip pat priėmė nutarimą siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai, atsižvelgiant į socialinius, ekonominius bei demografinius pokyčius, inicijuoti Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos bei Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimus suteikiant daugiau galių ir pasitikėjimo mokyklų steigėjoms.


Parengta pagal LSA

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas