Renginiai, skirti Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai, paminėti Mažeikių rajono bendrojo ugdymo įstaigose 2018 metais

2018-01-11

 

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimas

Renginiai, numatytos veiklos

1.

Merkelio Račkausko gimnazija

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“.

Laisvės gynėjų temos integravimas į mokomųjų dalykų pamokas.

Tradicinės pilietiškumo akcijos ,,Laisvės banga“ organizavimas. Į akciją kviečiami miesto gyventojai, visų ugdymo įstaigų atstovai, valstybinių ir privačių įstaigų, institucijų darbuotojai.

2.

Gabijos gimnazija

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Gimnazijos šaulių ir gimnazistų iniciatyva ,,Neužmirštuolių pieva“.

3.

Viekšnių gimnazija

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Šv. Mišios parapijos maldos namuose ir popietė ,,Prisiminimų laužas“.

Jaunųjų šaulių dalyvavimas tradiciniame bėgime ,,Gyvybės ir mirties keliu“ Vilniuje.

4.

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Dalyvavimas šv. Mišiose Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Atminimo pamokos.

Jaunųjų šaulių dalyvavimas tradiciniame bėgime ,,Gyvybės ir mirties keliu“ Vilniuje.

5.

Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Diskusija ,,Ar norime būti laisvi“.

6.

,,Ventos“ progimnazija

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Kūrybinės dirbtuvės ,,Aš prisimenu“.

Paroda ,,Prisiminimai iš mokytojo Juozo albumo“.

7.

Kalnėnų pagrindinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

8.

Sodų pagrindinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Sausio 13-osios temos integracija į klasių valandėles ir mokomuosius dalykus.

Dalyvavimas tarpinstitucinėje pilietinėje akcijoje ,,Vienybės ratu“.

9.

Pavasario pagrindinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Pilietiškumo pamokos.

Filmų ,,Jaunimo akimis : Sausio 13-oji – šventė ar tragedijos metinių diena?“, ,,Lietuvos kronikos. Sausio 13-osios įvykiai. 1991 m.“.

10.

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Jaunųjų šaulių dalyvavimas tradiciniame bėgime ,,Gyvybės ir mirties keliu“ Vilniuje.

Filmų, skirtų Laisvės gynėjų dienai, peržiūra ir aptarimas.

Piešinių konkursas.

Dalyvavimas kartu su Tirkšlių bendruomene šv. Mišiose, koncerte ir prie Atminimo laužo.

11.

Užlieknės pagrindinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

12.

Krakių pagrindinė mokykla

Kaimo bendruomenės ir mokyklos renginys ,,Sausio 13-osios atminimo laužas“.

13.

Senamiesčio pagrindinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Teminės klasių valandėlės.

Liudininkų atsiminimų skaitymai mokyklos bibliotekoje.

Sausio 13-osios kronika mokyklos fojė.

14.

Balėnų pagrindinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

15.

,,Jievaro“ pagrindinė mokykla

Atminimo bėgimas Senamiesčio parke.

Stilizuotų žvakučių gaminimas.

16.

Pikelių pagrindinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Paroda bibliotekoje ,,Niekas negali nugalėti tautos, einančios į laisvę“.

Pilietiškumo pamokos. Filmo ,,Laisvės kaina“ peržiūra ir aptarimas.

17.

Žemalės pradinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

18.

Ruzgų pagrindinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Piešinių konkursas ,,Lemtingoji Sausio 13-oji“.

19.

,,Vyturio“ pradinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Pokalbiai, filmų apie Sausio 13-osios įvykius peržiūra ir aptarimas.

Dalyvavimas tarpinstitucinėje pilietinėje akcijoje ,,Vienybės ratu“ su Sodų pagrindinės mokyklos, l.-d. ,,Buratinas“ bendruomenėmis.

20.

,,Žiburėlio“ pradinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Teminės popietės klasėse.

21.

Kazimiero Jagmino pradinė mokykla

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Raštingiausio mokinio konkursas.

Dailyraščio konkursas.

Atminimo pamoka, bendro piešinio ,,Piešiame Laisvę“ piešimas.

22.

,,Kregždutės“ mokykla-darželis

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“.

Pilietinės pamokos mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo vaikams.

23.

Lopšelis-darželis ,,Bitutė“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

R. Mullano filmo ,,Mes dainuosime“ peržiūra ir aptarimas.

24.

Lopšelis-darželis ,,Linelis“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

25.

Lopšelis-darželis ,,Pasaka“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

26.

Lopšelis-darželis ,,Eglutė“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Fotografijų paroda ,,Mano Lietuva“.

Edukacinės valandėlės, akcijos ,,Sudėkime žodžius ,,Tėvynė“, ,,Laisvė“, ,,Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“.

27.

Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

28.

Lopšelis-darželis ,,Žilvitis“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Piešinių paroda.

Rytmetys ,,Eik taip, kaip eina Laisvė“.

29.

Tirkšlių lopšelis-darželis ,,Giliukas“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

30.

Šerkšnėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Atminimo pamoka. Dokumentinio filmo apie Sausio 13-osios įvykius peržiūra.

31.

Auksūdžio mokykla-daugiafunkcinis centras

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

32.

Lopšelis-darželis ,,Liepaitė“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

33.

Lopšelis-darželis ,,Berželis“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

34.

Lopšelis-darželis ,,Buratinas“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Dalyvavimas tarpinstitucinėje pilietinėje akcijoje ,,Vienybės ratu“ su Sodų pagrindinės mokyklos, ,,Vyturio“ pradinės mokyklos bendruomenėmis.

35.

Lopšelis-darželis ,,Delfinas“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

36.

Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

37.

Lopšelis-darželis „Saulutė“

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

38.

Sedos vaikų darželis

Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje.

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas