Rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų planas

2017-11-10

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Mažeikių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2018 metams projektą.
Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas, labdaros ir paramos fondus, bendruomenes, kitas organizacijas), kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams, suinteresuotus asmenis ir organizacijas, atstovaujančias socialinių paslaugų vartotojams ar ginančius žmonių socialinių grupių interesus ir teises, dalyvauti planuojant socialines paslaugas ir teikti pasiūlymus 2018 metų socialinių paslaugų planui rengti.
Teikiant informaciją, prašome nurodyti bendrą informaciją apie įstaigą (organizaciją) (kada įkurta, narių skaičius, rekvizitai ir pan.); teikiamų 2017 m. ir (ar) 2018 m. numatomų teikti socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą ir šių paslaugų poreikį lėmusius veiksnius; tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes; trumpą numatomos veiklos aprašymą ir lėšų poreikį; laukiamus rezultatus ir vertinimo kriterijus.
Informaciją prašome pateikti iki 2017-12-01 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, Stoties g. 18, Mažeikiai, 102 kab. arba elektroniniu paštu lina.aliukeviciene@mazeikiai.lt; daiva.konciuviene@mazeikiai.lt. Telefonas pasiteirauti (8 443) 90 674.

Socialinės paramos skyrius

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas