Rengiamas Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Mažeikių miesto Ventos upės slėnyje projektas

2018-05-11

Mažeikių rajono savivaldybės administracija įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.5.1-APVA-R-019-81-0002 „Kraštovaizdžio tvarkymas ir būklės gerinimas Mažeikių rajone“. Projekto metu pagal 2017 m. gegužės 15 d. sudarytą projektavimo ir rangos darbų sutartį Nr. MS-128 su UAB „Konsolė“ rengiamas Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Mažeikių miesto Ventos upės slėnyje projektas. Remiantis šiuo projektu bus vykdomi Ventos upės slėnio kraštovaizdžio tvarkymo darbai.
Kviečiame susipažinti su parengta projekto dalimi: „Konkretizuoti sprendiniai“ (priedai: 1, 2, 3, 4, 5). Klausimus ir pastabas dėl parengtos projekto dalies prašome teikti projekto rengėjams el. paštu: j.abromas@gmail.com (projekto vadovas, kraštovaizdžio architektas dr. Jonas Abromas).

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas