Mokiniai kviečiami dalyvauti fotodarbų konkurse „Vandens ženklai“

2018-04-06

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (toliau – LVTA) kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru kviečia Lietuvos mokinius dalyvauti fotodarbų konkurse „Vandens ženklai“. Pirmasis etapas vyksta savivaldybėse. Konkursą organizuoja vandens tiekimo įmonė kartu su savivaldybės švietimo padaliniais. Darbus galima pristatyti iki balandžio 20 d., penktadienio. Pirmųjų vietų laimėtojų darbai bus siunčiami šalies konkursui.
Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuoti požiūrį į mus supančią aplinką atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir saugoti.
Mokiniai kviečiami sukurti nuotrauką (nuotraukų ciklą), kuri(-is) kūrybiškai atspindėtų konkurso temą. Darbuose akcentuoti aplinkosaugos problemas, susijusias su vandens vartojimu, paskatinti kiekvieną savo kasdiene veikla spręsti šias problemas, nuotraukose meniškai užfiksuoti ženklus, atskleidžiančius vandens grožį ir jo svarbą žmogaus gyvenime.
FOTODARBŲ KONKURSO SĄLYGOS
Konkurse dalyvauja dvi mokinių amžiaus grupės:
I grupė – mokiniai iki 12 metų
II grupė – mokiniai nuo 13 iki 18 metų.
Autorius pateikia 1–3 nuotraukas, atitinkančias konkurso temą.
Nuotraukos mažoji kraštinė turi būti ne mažesnė kaip 15 cm.
Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
Prie kiekvieno darbo turi būti pateikti šie duomenys: nuotraukos autoriaus vardas, pavardė, amžius, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), klasė, mokyklos pavadinimas, mokyklos adresas, konkursui pasiruošti padėjusio mokytojo vardas, pavardė, mokytojo kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas).

Nuotraukos bus vertinamos atsižvelgiant į darbo atitikimą konkurso reikalavimams, aktualumą, meniškumą, idėjos originalumą.
Pateiktoms nuotraukoms įvertinti bus sudaryta komisija iš 5 narių: 2 atstovai iš savivaldybės Švietimo skyriaus, 2 atstovai iš vandens tiekimo įmonės, 1 profesionalus fotografas.

Konkursas vykdomas dviem etapais. Antrasis etapas – Vilniuje. Šio etapo organizatoriai – LVTA ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Savivaldybių konkurso I, II, III vietos laimėtojus apdovanos vietinė vandens tiekimo įmonė.
Savivaldybių konkurso I vietos laimėtoją dalyvio diplomais apdovanos LVTA.
Šalies konkurso laimėtojai bus apdovanoti 2018 m. gegužės 24 d. Laimėtojams skiriamos I, II, III vietos, laureato diplomai ir dovanos, mokytojams LMNŠC pažymos.

Darbus pristatyti adresu: UAB „Mažeikių vandenys“, Skuodo g. 24 iki balandžio 20 d.

Parengta pagal UAB „Mažeikių vandenys“ informaciją

 

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas