Kviečiame gyventojus, kurie iki šiol buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, deklaruoti gyvenamąją vietą

2018-01-09

Nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymui, nebelieka gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos. Asmenys, kurie iki šio įstatymo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, per 3 mėnesius privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba deklaravimo įstaigai pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.
Gyventojai, nurodę savo socialinius, ekonominius ar asmeninius interesus toje seniūnijoje (pvz., tai, kad dirba, mokosi, gauna specializuotas sveikatos paslaugas ir. kt.) ir kartu su kita būtina informacija nurodę savo faktinės gyvenamosios vietos adresą, bus įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą toje seniūnijoje 12-ai mėnesių. Jei per tą laiką šie asmenys nedeklaruos savo gyvenamosios vietos ar nepakeis faktinės gyvenamosios vietos, jie privalės vėl kreiptis į seniūniją su analogišku prašymu. Jei toks prašymas nebus pateiktas, tokie asmenys po 12-os mėnesių bus išbraukti iš gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos.
Socialinę atskirtį patiriantiems asmenims – benamiams – pagal nauja redakcija išdėstyto Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 6 punktą, teikiant prašymą juos įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, reikia nurodyti (prireikus padedant seniūnijoms) įstaigos ar organizacijos, teikiančios jiems socialines paslaugas, adresą. Tai būtų įvairių juridinių asmenų, pvz., nakvynės namų, socialinės rūpybos įstaigų ar socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų, per kurias prireikus benamiai būtų pasiekiami, adresai. Labai svarbu tokiems asmenims laiku suteikti informaciją jiems suprantamu būdu ir, esant galimybei, padėti benamiams tinkamai įvykdyti įstatymo nustatytą pareigą.
Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių seniūnijoje (Laisvės g. 39) tel. (8 443) 35 003 ar el. p. – mazeikiu.mazeikiu@seniunija.gov.lt ir daiva.radviliene@mazeikiai.lt., ar kitose seniūnijose (pagal gyvenamąją vietą).
LR vidaus reikalų ministerija nurodo, kad 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvoje į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą buvo įtraukti 62 929 asmenys. Didžioji dalis šių asmenų, išskyrus santykinai nedidelę socialinę grupę – benamius – gyvena ne nuosavybės teise valdomuose būstuose, turinčiuose konkretų adresą, todėl jų negalima vertinti kaip neturinčių gyvenamosios vietos.
Minėtas reikalavimas netaikomas šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nurodytiems asmenims (asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės; asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį ir užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje).

Informaciją parengė Ryšių su visuomene skyrius                                                 

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas