Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti 2017 metų konkursui

2017-09-06

Mažeikių rajono savivaldybės administracija iki 2017 m. rugsėjo 29 d. imtinai kviečia teikti paraiškas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti 2017 metų priemonių vykdymo konkursui (priemones įvykdyti būtina iki 2017-12-31).
Mažeikių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi tikslai – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims:
• tenkinti savišvietos poreikius;
• lavinti kūrybines galias ir gebėjimus;
• įgyti ir tobulinti bendrąją ir profesinę kompetenciją.
Paraiška dalyvauti konkurse turi būti užpildyta pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016-12-23 sprendimu Nr. T1-360 patvirtiną tvarkos aprašą, kurį galite rasti interneto svetainėje adresu http://scmazeikiai.lt/neformalus-suaugusiuju-svietimas/
Paraiškų 3 (trys) egzemplioriai, atspausdinti ir pasirašyti su priedais viename užklijuotame voke kartu su paraiškos elektronine forma „Ms Word“ formatu skaitmeninėje laikmenoje, ant voko nurodant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursui teikiančios įstaigos ar organizacijos pavadinimą, priimami ir registruojami Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 107 kabinete iki 2017 m. rugsėjo 29 d. imtinai.
Informaciją teikia Mažeikių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinatorius Viktoras Prokopčukas tel. (8 443) 66 639 arba el. paštu info@scmazeikiai.lt.

Švietimo skyrius

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas