Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtu Mažeikių miesto darnaus judumo planu

2017-05-31

Rengimo pagrindas: Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 dienos sprendimas Nr. T1-273 „Dėl pritarimo parengti Mažeikių miesto darnaus judumo planą ir komiteto sudarymo“.
Plano organizatorius:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainė www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjai:
UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, interneto svetainė www.atamis.lt.
UAB „Smart Continent LT“, Olimpiečių g. 1A-6, LT-09235 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 21 96 679, el. p. lt@smartcontinent.com, interneto svetainė www.smartcontinent.com.
Planuojama teritorija: Mažeikių miestas ir jo priemiestinės zonos.
Planavimo tikslai:
1. Užtikrinti Mažeikių miesto ir miesto pakraščiuose gyvenančių gyventojų, turistų ir įmonių susisiekimo poreikį, sukuriant integruotą įvairių transporto rūšių susisiekimo sistemą.
2. Siekti, kad susisiekimo sistemos sprendiniai atitiktų tvarumo, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus.
3. Užtikrinti racionalų ir veiksmingą susisiekimo infrastruktūros ir viešojo transporto maršrutinį tinklo panaudojimą, nustatant racionaliausias ir ekonomiškai pagrįstas miesto urbanistinės plėtros kryptis, darbo vietų kūrimą šalia gyvenamųjų rajonų.
4. Gerinti eismo saugą ir saugumą, didinti aplinkos patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Mažinti oro taršą ir energijos vartojimą mažinant lengvųjų automobilių eismą, eliminuojant tranzitinį transportą iš miesto centrinės dalies.
5. Įgyvendinti baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje, prisidėti prie transeuropinio transporto tinklo gerinimo.
Plano darbų programa:
Plano rengimo etapai: esamos judumo situacijos mieste analizė, teminių dalių analizė, judumo mieste variantai (iki 2030 m.) ir veiksmų planas (iki 2020 m.).
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2016 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2017 m. II ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Plano rengimo tvarka: Mažeikių miesto darnaus judumo plano komiteto protokoliniu sprendimu buvo pritarta: Esamos judumo situacijos mieste analizei (2016-12-21 protokolas Nr. 2), Teminių dalių analizei (2017-02-01 protokolas Nr. 3), Judumo mieste variantui (iki 2030 m.) ir Veiksmų planui (iki 2020 m.) (2017-04-14 protokolas Nr. 4).
Susipažinti su parengtu planu skiriamas 1 mėnuo – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2017 m. balandžio 28 d. ir baigiasi 2017 m. gegužės 29 d. Nurodytu laikotarpiu su parengtu planu galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt, Savivaldybės administracijoje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai), Mažeikių miesto (Laisvės g. 39, LT-89222 Mažeikiai) ir Mažeikių apylinkės (Stoties g. 18, LT-89226 Mažeikiai) seniūnijų skelbimų lentose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: visuomenės pasiūlymai dėl Mažeikių miesto darnaus judumo plano organizatoriui (Strateginio vystymo ir investicijų skyriui) teikiami raštu adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai arba el. paštu roma.kenstaviciene@mazeikiai.lt iki 2017 m. gegužės 29 d.
Mažeikių miesto darnaus judumo plano pristatymo posėdis įvyks 2017 m. birželio 2 d. 16.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai (2 aukšto salėje).
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Esama būklė
Esamos situacijos analizės aiškinamasis raštas
Esamos būklės brėžinys
Parkavimo vietų užplildymo schema
Gyventojų pasiskirstymo schema
Viešojo transporto schema
Eismo srautu kartograma
Pėsčiųjų ir dviračių schema
Eismo įvykių schema
Kelionių pasiskirstymo schema
Elektromobilių schema
Teminės dalys
Teminių dalių analizės aiškinamasis raštas
Viešojo transporto schema
Eismo organizavimo schema
Eismo saugumo schema
Pėsčiųjų dviračių schema
Žmonių su spec. poreikiais judėjimo schema
Judumo mieste variantai ir veiksmų planas
Judumo mieste variantų ir veiksmų plano aiškinamasis raštas
Judumo mieste variantas Nr.1
Judumo mieste variantas Nr.2
Eismo organizavimo schema
Eismo saugumo schema
Pėsčiųjų dviračių schema
Viešojo transporto schema
Žmonių su spec. poreikiais judėjimo schema

 

Strateginio vystymo ir investicijų skyrius

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas