Informacija ketinantiems gauti paramą verslui

2018-03-09

Kovo 13 d., antradienį, 13–15 val. Mažeikių apylinkės seniūnijoje (Stoties g. 18, Mažeikiai) vyks informacinis renginys paramai gauti plėtojant ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėse. Finansavimas skiriamas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės projekto „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 886,41 Eur. Paramos intensyvumas – 70 arba 50 proc. Tinkami paramos gavėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.
Kovo 15 d., ketvirtadienį, 14–16 val. Mažeikių apylinkės seniūnijoje (Stoties g. 18, Mažeikiai) vyks renginys, skirtas informuoti nevyriausybines organizacijas, ketinančias teikti paraiškas paramai gauti kultūros savitumui išsaugoti, tradicijoms tęsti. Finansavimas skiriamas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės projekto „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 9 762,00 Eur. Paramos intensyvumas – 80 proc. Tinkami paramos gavėjai yra juridiniai asmenys – nevyriausybinės organizacijos.
Vietos projektų paraiškas galima teikti kovo 9 d. 9.00 val.–gegužės 8 d. 16.00 val.
Informacija apie kvietimus teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis 9.00–16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje (103 kab., Laisvės 39-102, Mažeikiai), el. paštu svlvvg@gmail.com ar mob.: 8 673 47 349, 8 618 51 199.

Parengė Ryšių su visuomene skyrius

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas