Kviečiame apsilankyti Žemalės bažnyčioje

Gegužės 15 d., 14.00 val. Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje lankysis istorikas Povilas Šverebas ir humanitarinių mokslų daktaras, menotyrininkas, vargonų istorikas, vargonininkas, restauratorius-technologas Girėnas Povilionis.
Svečiai susitiks su vietos bendruomene, pristatys bažnyčioje esančias kultūros vertybes. Susitikime daug dėmesio bus skiriama šių maldos namų vargonams. Melodingais varpais nuo seno garsėjančioje Žemalės bažnyčioje yra ir vertingi vargonai. Apie juos kalbėsiantis G. Povilionis yra dviejų mokslinių monografijų apie istorinius Lietuvos vargonus autorius, yra paskelbęs daugiau kaip 20 mokslinių straipsnių, per 50 straipsnių monografijose apie Lietuvos valsčius, periodiniuose žurnaluose. Pristatė daugiau kaip 30 pranešimų tarptautinėse konferencijose. Tyrinėja LDK vargonų meno raidą, Lietuvos bažnyčių istoriją, taikomosios dailės amato tradicijas ir meistrų kūrybinę sklaidą. Atliko daugiau kaip 350 Lietuvos istorinių vargonų inventorizavimą bei parengė dokumentacijos bylas. Pagal jo parengtas vargonų restauravimo programas ar autorinę priežiūrą restauruoti vargonai Alytaus, Pumpėnų, Panevėžio katedros, Kartenos, Akmenės, Linkmenų, Vanagų, Kruonio, Darbėnų, Kauno arkikatedros bazilikos ir kt. bažnyčiose.
Kraštietis istorikas P. Šverebas papasakos apie Žemalės bažnyčios istoriją, varpus, vėliavas bei kitas kultūros vertybes.
Kviečiame į susitikimą visus rajono gyventojus, besidominčius savo krašto kultūros paveldu.

Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas kan. Petras Smilgys
Kultūros ir sporto skyrius