Tartasi dėl gyvenamojo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo

Liepos 3 d. Viekšniuose vyko susitikimas dėl gyvenamojo daugiabučio namo Bažnyčios g. 13 bendrojo naudojimo objektų administravimo. Kalbėta apie daugiabučių namų administravimo teisinį reglamentavimą, kylančias problemas bei jų sprendimo būdus.
Susitikime dalyvavo ir problemas dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo aptarė Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Leščinskienė, Viekšnių seniūnas Kornėlijus Kryžius, šio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius UAB „Admituras“ ir gyvenamojo daugiabučio namo Bažnyčios g. 13 vienos iš patalpų savininkė.
Gyventojai priminta, kad Savivaldybės administracijos specialistai ne kartą teikė informaciją dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo. Prašymas buvo svarstytas Mažeikių rajono savivaldybės Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitete, Mažeikių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje buvo priimtas sprendimas, kuriame nurodoma, jog bendrojo naudojimo objektų administratorius tinkamai, remdamasis teisės aktais, skaičiavo mokesčius.
Šių metų gegužės mėnesį įsigaliojo du Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinti susiję teisės aktai – daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika ir statybos techninio reglamento „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ pakeitimai. Atsisakyta į techninės priežiūros tarifą įtraukti nustatytų namo būklės defektų, inžinerinių sistemų gedimų šalinimo, avarijų likvidavimo ir pan. darbų išlaidas, nes ne visų darbų dažnumą ir periodiškumą galima prognozuoti, įvertinti jų mąstą ir sąnaudas.
Atsižvelgiant į tai, kad daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalius tarifus tvirtina savivaldybių tarybos, artimiausiu metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta metodika bus parengtas ir pateiktas tvirtinti Savivaldybės tarybai sprendimo projektas.
Savivaldybės tarybai pritarus sprendimo projektui tikimąsi, kad šis teisės aktas leis efektyviau ir skaidriau panaudoti butų ir kitų patalpų savininkų lėšas.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: