Pristatyti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniai

Šiandien Savivaldybėje pristatyti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniai. Koreguojamas Mažeikių miesto teritorijos bendrasis planas buvo patvirtintas 2009 m. kovo 27 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-94 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.
Kaip informavo UAB „Atamis“ projekto koordinatorė Eleonora Grablevskienė, Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai buvo suformuoti 10 metų laikotarpiui ir bendruoju planu buvo numatyta paruošti kvartalų erdvines koncepcijas – reikalingų sklypų bei visuomeninių erdvių, komunikacijų koridorių, autotransporto, dviračių ir pėsčiųjų eismo tinkle suformavimas, įvertinant trūkstamus ryšius, eismo pralaidumą tarp atskirų miesto rajonų.
Koregavimo tikslas – koreguoti (ar naujai integruoti) kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane.
Suplanuotais sprendiniais numatoma didinti institucijų ir visuomenės supratingumą apie kraštovaizdžio vertę, vaidmenį ir pokyčius, nustatyti ir patvirtinti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti arba kurti kraštovaizdį. Taip pat naujieji sprendiniai turi padėti išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi bei numatyti kraštovaizdžio savitumo, gamtos, kultūros paveldo išsaugojimą, naudojimą, pažinimą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, architektūros, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus bei poreikius.
Su Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti čia (brėžinys 1, brėžinys 2).

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: