Socialinė parama

Mažeikių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

• Skiria ir išmoka socialines pašalpas, išmokas vaikams, šalpos pensijas ir kitas socialines išmokas ar (ir) kompensacijas, informuoja ir konsultuoja gyventojus išmokų klausimais bei vykdo valstybinių programų įgyvendinimą;
• Organizuoja socialinių paslaugų teikimą, tobulina esamų paslaugų formas;
• Konsultuoja gyventojus dėl jiems priklausančių socialinių paslaugų;
• Priima gyventojų prašymus bendrosioms ir specialiosioms socialinėms paslaugoms gauti;
• Testuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių paslaugų ar (ir) pašalpų pajamas bei turtą;
• Paskiria bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims;
• Formuoja socialinių paslaugų strategiją, rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo planus bei programas;
• Pagal kompetenciją kontroliuoja socialinių paslaugų teikėjų veiklą;
• Organizuoja maitinimo paslaugų teikimą socialiai remtiniems asmenims.

Išsamesnė informacija teikiama: Stoties g. 18, Mažeikiai,
115 kab., tel. 8 (443) 90 141;
110 kab., tel. 8 (443) 90 147;
107 kab., tel. 8 (443) 90 685;
102 kab., tel. 8 (443) 90 674;
101 kab., tel. 8 (443) 90 144;
Socialinės paramos skyriaus priėmimas, tel. 8 (443) 90 670

 

Šalpos neįgalumo ir šalpos senatvės pensijų dydžiai nuo 2018 m.

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

Socialinė ir sveikatos apsauga – Pašalpų ir šalpų skyrimas
Skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui
Skirti išmoką vaikui
Skirti globos (rūpybos) išmoką
Skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai
Skirti laidojimo pašalpą
Šalpos pensijos daugiavaikei motinai skyrimas
Skirti šalpos našlaičio pensiją
Skirti šalpos pensiją neįgaliojo slaugytojui
Skirti šalpos pensiją neįgaliajam
Skirti šalpos pensiją sukakusiam senatvės pensijos amžių asmeniui
Skirti šalpos išmoką laidojusiam asmeniui
Skirti socialinę pašalpą
Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas
Skirti paramą mokinio reikmenims
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas ir mokėjimas
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas

Socialinė ir sveikatos apsauga – Kompensacijų ir išmokų skyrimas
 
 
Skirti transporto išlaidų kompensaciją neįgaliesiems
Nustatyti teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas
Skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją
Skirti neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas
Skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją
Skirti šalpos kompensaciją neįgaliojo slaugytojui
Skirti šalpos kompensaciją daugiavaikei motinai
Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas
Vienkartinės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims skyrimas ir mokėjimas
Formų  E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas
Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas

Socialinė ir sveikatos apsauga – Socialinės globos paslaugos
 
Nustatyti specialiųjų poreikių lygį
Skirti transporto paslaugas
Skirti mokinių nemokamą maitinimą
Išduoti ir keisti neįgaliojo pažymėjimą asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių
Pagalbos į namus skyrimas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams
Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas vaikams su negalia ir su sunkia negalia
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimas socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos
Dienos socialinės globos asmens namuose skyrimas suaugusiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos vaikams skyrimas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikų dienos centre skyrimas
Laikino apnakvindinimo skyrimas
Maitinimo suaugusiems asmenims skyrimas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas
Psichosocialinės pagalbos skyrimas
Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS
Bendruomeninis pagalbos vaikams centras Laisvės g. 83, 89222 Mažeikiai
tel. (8 443) 35 168, tel/fax (8 443) 35 460
el.p.  direkt@globnam.harvista.lt
Plinkšių globos namai Mokyklos g. 3, Plinkšiai,
Šerkšnėnų seniūnija, Mažeikių rajonas
Tel.: sekretorė – 8 443 44399
el.p. sekretore@plinksiugloba.lt
Mažeikių nakvynės namai Sodų g. 7, 89114 Mažeikiai,
tel/fax. (8 443) 66 531
el.p. nakvynes_namai@mail.ru 
Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai,
tel. (8 443) 20 139, faks. (8 443) 20 140
el.p. direktore@socpaslaugos.lt

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-21 09:42:55