Korupcijos prevencija

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PATVIRTINIMO 

NUTARIMAS Dėl TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
(LRV 2014-03-12 Nr. 243)

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2012-2014 METŲ PROGRAMOS IR PRIEMONIŲ PLANO JAI ĮGYVENDINTI PATVIRTINIMO
2012 m.balandžio 13 d. Nr. A1-790
Programa, Priemonių planas

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2010 m. balandžio 2 d. Nr. T1-134
Aprašas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas, 10 priedas

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOSE ĮSTAIGOSE, ĮMONĖSE IR ORGANIZACIJOSE UŽTIKRINIMO
2012 m. kovo 30 d. Nr. T1-112

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE VALSTYBĖS TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ NUSIŠALINIMO NUO PAVESTO DARBO AR UŽDUOTIES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014 m. gegužės 12 d. Nr. A1-1198

DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENIS, SIEKIANČIUS EITI ARBA EINANČIUS PAREIGAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOJE AR ĮMONĖJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2012 m. balandžio 16 d. Nr. A1-820
Sąrašas

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2010 m. balandžio 2 d. Nr. T1-131
TAISYKLĖS

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADA

DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO

ATMINTINĖ

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2015-2018 METŲ PROGRAMA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2015-2018 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

 ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-03 13:54:20