ES finansuojami projektai

ES LĖŠOMIS PARENGTI TURIZMO LEIDINIAI IR GALIMYBIŲ STUDIJOS 

 

 

Mažeikių rajono turizmo informacijos leidiniai:

 

 

 

Galimybių studijos: 
Mažeikių rajono smulkaus ir vidutinio verslo galimybių studija
 
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas
 

Mažeikių rajono vandens trasų, dviračių, automobilių ir aviacinio turizmo galimybių studija

Viešųjų paslaugų tyrimai:

2017 m. spalio mėn. vartotojų tyrimo ataskaita

 

Mažeikių rajono lankytinos vietos

 


ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 M.

VYKDOMI PROJEKTAI


Priemonė Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“


Priemonė 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“


Priemonė  Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 


Priemonė 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“


Priemonė 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“


Priemonė 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“


Priemonė Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“


Priemonė 06.2.1-TID-V-508  „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“


Priemonė 04.5.1-TID-V-513  „DARNAUS JUDUMO SISTEMŲ KŪRIMAS“


Priemonė Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

 

 


ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 M. ĮVYKDYTI PROJEKTAI


 ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2004–2006 ĮVYKDYTI PROJEKTAI 

 

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI SPAUDAI


PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI PAGAL ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VIETOS PLĖTROS 2008-2014 M. STRATEGIJA“ PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ (pristatymas)
Projektai, įgyvendinti pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008-2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ kvietimas - Leader-11-Šiaurės Vakarų Lietuva-04

Projektai, įgyvendinti pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ kvietimas Leader-12-Šiaurės Vakarų Lietuva-05

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-12 13:24:50