Daugiabučių namų modernizavimas

 

Naudinga informacija

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI

2016 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu paskelbtas kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Atnaujinimo darbų finansavimas iki 2017 m. gruodžio 31 d. siekia 35 proc., vėliau parama mažės ir sieks 30 proc.
Mažeikių rajono savivaldybei buvo nustatytas projektų skaičiaus limitas – 3 daugiabučiai namai. Jeigu Savivaldybės administracijai bus pateiktas didesnis paraiškų skaičius nei kvietime nustatytas projektų skaičiaus limitas, bus vykdoma paraiškų atranka pagal šiuos rekomenduojamus kriterijus: 1) daugiausia šilumos energijos suvartojantys daugiabučiai namai; 2) daugiausia šilumos energijos sutaupantys projektai. Taip pat bus atsižvelgta į didžiausią butų ir kitų patalpų savininkų aktyvumą.
Informuojame, kad daugiabučius namus atrenka ir paraiškas dėl naujų (ir esamų koreguotų) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų derinimo Mažeikių rajono savivaldybės administracija teikia VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai.
Bendrojo naudojimo objektų administratoriai ir bendrijų pirmininkai, kurių iniciatyva yra parengti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai, kviečiami pateikti Mažeikių rajono savivaldybės administracijai šiuos dokumentus:
prašymą įtraukti daugiabutį namą į atnaujinimo (modernizavimo) programą pagal 2016 m. kvietimus;
patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriame patalpų savininkai yra priėmę sprendimą dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje;
pastato energinio naudingumo sertifikatą (jei toks yra).
Praėjusio daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos laikotarpyje buvo parengti 97 energinio naudingumo sertifikatai ir daugiabučių namų atnaujinimo investicijų planai. Iš jų pritarta ir atnaujinta 20 daugiabučių namų. Likusius 77 investicinius planus galima koreguoti ir teikti dalyvauti programoje.
Jeigu investicijų planai parengti nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki kvietimo paskelbimo, jie turi būti patikslinti pagal aktualią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo redakciją bei atitikti kitus su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu) susijusių teisės aktų nuostatas.
Informaciją apie suderintus investicijų planus Savivaldybė teikia bendrojo naudojimo objektų valdytojams ir savivaldybių programų įgyvendinimo administratoriams, kurie nustatyta tvarka organizuoja investicijų planų tvirtinimą butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose ar balsuojant raštu.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-29 12:18:03