Žemės ir žemės nuomos mokesčiai

Žemės nuomos mokestis

Apmokestinami apleisti žemės sklypai
Mažeikių rajono savivaldybės administracija primena, kad apleisti žemės sklypai apmokestinami 4 proc. žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifu.
Į apleistų žemės sklypų sąrašus įtraukiami neprižiūrimi žemės sklypai. Žemės sklypas apleistas, kai yra vienas ar keli iš šių požymių: sklype formuojamas sąvartynas, sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai, laikinieji statiniai ir pan.), kaupiamos šiukšlės, padrikai išpiltas statybinis laužas, sklypas apaugęs krūmais, sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius), avarinės būklės medžiais, nešienaujamas, nešienauta žolė išdegusi, ir panašiai.
Žemės sklypai turi būti naudojami, prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad jie būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nesvarbu, ar tai būtų žemės ūkio paskirties žemė, ar kitos paskirties (gyvenamųjų namų, pastatų teritorijų, komercinės paskirties, visuomeninės paskirties teritorijų, rekreacinių ir pan. teritorijų) žemė.
Apleistų žemės sklypų Mažeikių rajone patikrinimai vyks liepos mėnesį.

Informacija teikiama el. paštu regina.raiziene@mazeikiai.lt, tel. (8 443)  98 240, mob. 8 685  33 409, adresu: Laisvės g. 8, 108 kab. (I aukštas), Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-111 2019 metams nustatė naujus žemės nuomos mokesčio tarifus.
Juridiniai asmenys nuomos mokesčio deklaracijas už 2019 metus privalo pateikti iki 2019 m. lapkričio 1 d., o žemės nuomos mokestį sumokėti iki 2019 m. lapkričio 15 d.
Juridiniai asmenys deklaracijos formą gali gauti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, Mažeikiai, kab. 108) arba 
atsisiųsti.
Fizinių asmenų žemės nuomos mokesčio už 2019 metus sumokėjimo terminas – 2019 m. lapkričio 15 d.
Fiziniams asmenims (gyventojams) valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuos ir mokesčio deklaracijas pateiks Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.
Pasikeitus adresui ar negavę deklaracijų iki mokesčio mokėjimo termino, fiziniai asmenys apie tai turi pranešti Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui.
Mokesčio mokėtojai valstybinės žemės nuomos mokestį gali sumokėti Luminor Bank AB (Laisvės g. 9, Mažeikiai) bei pavedimu, bet kuriuose bankuose ir MAXIMA parduotuvių kasose, UAB „Elotus“ kasoje, „Perlas“ terminaluose.


Deklaracija (juridiniams asmenims)

SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2020 METAMS NUSTATYMO
2020 m. birželio 30 d. Nr. T1-169

SPRENDIMAS
DĖL NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ MAŽEIKIŲ RAJONE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-188

SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO
2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1-239

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius informuoja, kad yra atidaryta Žemės nuomos mokesčio surenkamoji sąskaita: Luminor Bank AB . Banko sąskaitos Nr. LT074010040700330071, Banko kodas 40100. Įmokų kodai:
- 3111 FA (fizinių asmenų) žemės nuomos mokestis;
- 3113 FA (fizinių asmenų) žemės nuomos mokesčio delspinigiai;
- 3121 JA (juridinių asmenų) žemės nuomos mokestis;
- 3123 JA (juridinių asmenų) žemės nuomos mokesčio delspinigiai.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojai žemės nuomos mokestį gali sumokėti Luminor Bank AB (Laisvės g. 9, Mažeikiai) bei pavedimu bet kuriuose bankuose ir MAXIMA parduotuvėse, UAB „Elotus“ kasose, Perlo terminaluose.

2017 m. gegužės 26 d. Nr. T1-176 "DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
Tvarkos aprašas