Žemės ir žemės nuomos mokesčiai

Žemės mokestis

Apmokestinami apleisti žemės sklypai
Mažeikių rajono savivaldybės administracija primena, kad apleisti žemės sklypai apmokestinami 4 proc. žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifu.
Į apleistų žemės sklypų sąrašus įtraukiami neprižiūrimi žemės sklypai. Žemės sklypas apleistas, kai yra vienas ar keli iš šių požymių: sklype formuojamas sąvartynas, sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai, laikinieji statiniai ir pan.), kaupiamos šiukšlės, padrikai išpiltas statybinis laužas, sklypas apaugęs krūmais, sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius), avarinės būklės medžiais, nešienaujamas, nešienauta žolė išdegusi, ir panašiai.
Žemės sklypai turi būti naudojami, prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad jie būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nesvarbu, ar tai būtų žemės ūkio paskirties žemė, ar kitos paskirties (gyvenamųjų namų, pastatų teritorijų, komercinės paskirties, visuomeninės paskirties teritorijų, rekreacinių ir pan. teritorijų) žemė.
Apleistų žemės sklypų Mažeikių rajone patikrinimai vyks liepos mėnesį.

SPRENDIMAS
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2021 METAMS NUSTATYMO
2020 m. birželio 30 d. Nr. T1-170

SPRENDIMAS
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO
2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-189

SPRENDIMAS
DĖL NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ MAŽEIKIŲ RAJONE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2019 m. birželio 21 d. Nr. T1-188

SPRENDIMAS
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO
2018 m. gegužės 25 d. Nr. T1-148

SPRENDIMAS
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2020 METAMS NUSTATYMO
2019 m. balandžio 30 d. Nr. T1-112

SPRENDIMAS
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO
2017 m. lapkričio 24 d. Nr. T1-328