Archyvas

2020 metai

Pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstravimo Troškučių g. 1B, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Troškučių g. 1B, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: pagalbinio ūkio paskirties.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statas“, įm. k. 300013698, Taikos g. 7-2, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
4. Statytojas – S. K.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2021 m. sausio 7 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statas“, įm. k. 300013698, Taikos g. 7-2, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2021 m. sausio 7 d. UAB „Statas“, įm. k. 300013698, Taikos g. 7-2, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. sausio 7 d. 15.00 val. Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
Priedas 1, priedas 2, priedas 3, priedas 4, priedas 5
2020-12-16

Projektiniams pasiūlymams pritarta

30/110 kV Pikelių VE transformatorių pastotės inžinerinių statinių ir gamybos, pramonės paskirties pastato naujos statybos Mažeikių g. 33A, Griežės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Mažeikių g. 33A, Griežės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – elektros tinklų ir gamybos, pramonės.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Energetikos projektai“, įm. k. 300583958, K. Baršausko g. 59-B302, Kaunas, Tel. + 370 372 11714, el. p. info@enpro.lt, projektų vadovas Paulius Žymančius, Tel. + 370 603 50352, el. p. paulius.zymancius@enpro.lt.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. gruodžio 22 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Energetikos projektai“, įm. k. 300583958, K. Baršausko g. 59-B302, Kaunas, Tel. + 370 372 11714, el. p. info@enpro.lt, projektų vadovas Paulius Žymančius, Tel. + 370 603 50352, el. p. paulius.zymancius@enpro.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. gruodžio 22 d. Islandijos pl. 217 K2, susipažinti vietoje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., Tel. + 370 603 50352.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gruodžio 22 d. 15.30 val. Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu pateikiant transliacijos nuorodą: https://zoom.us/j/2123186105 Prisijungus „chat“ laukelyje prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį. 
Priedas 1
2020-12-04

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Šilumos tinklų naujos statybos – Reivyčių CŠT prijungimo prie Mažeikių katilinės, prijungiant naujus vartotojus Žagarėlės g., S. Nėries g., Žalgirio g., Laisvės g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Žagarėlės g., S. Nėries g., Žalgirio g., Laisvės g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – šilumos tinklų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, įm. k. 140605314, Dubysos g. 66, Klaipėda, Tel. + 370 46 341414, el. p. info@kits.lt, projektų vadovas Andriejus Charitonovas, Tel. + 370 615 27065, el. p. andriejus.charitonovas@kits.lt.
4. Statytojas – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. gruodžio 22 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, įm. k. 140605314, Dubysos g. 66, Klaipėda, Tel. + 370 46 341414, el. p. info@kits.lt, projektų vadovas Andriejus Charitonovas, Tel. + 370 615 27065, el. p. andriejus.charitonovas@kits.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. gruodžio 22 d. Montuotojų g. 10, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 16.00 val., Tel. + 370 602 65741.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gruodžio 22 d. 15.00 val. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6e5f5ab403624b48bf9197cfa89905d8%40thread.tacv2/1606830267715?context=%7b%22Tid%22%3a%22aec21f3c-f202-4a64-aa5e-e2a6d9acfbc3%22%2c%22Oid%22%3a%22d232629f-6647-4dd4-88d1-2bc2eb2273fd%22%2c%22MessageId%22%3a%221606830318896%22%7d
Priedas 1, priedas 2
2020-12-02

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos (fermų) paskirties pastato rekonstravimo į sandėliavimo paskirties pastatą Šiaulių kel. 37, Daubiškių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Šiaulių kel. 37, Daubiškių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – kita (fermų), numatoma - sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statas“, įm. k. 300013698, Taikos g. 7-2, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
4. Statytojas – D. J.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. gruodžio 11 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statas“, įm. k. 300013698, Taikos g. 7-2, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. gruodžio 11 d. Taikos g. 7-2, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gruodžio 11 d. 15.00 val. Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. (seniūnijos salė).
Priedas 1, priedas 2
2020-11-26

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Pagalbinio ūkio paskirties pastatų Židikų g. 23, Kulšėnų k., Sedos sen., Mažeikių r. sav. rekonstravimo keičiant paskirtį į paslaugų paskirties pastatą (autoservisą) projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Mažeikių r. sav., Sedos sen., Kulšėnų k., Židikų g. 23.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama paskirtis – pagalbinio ūkio, numatoma - paslaugų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, tel. (8-686) 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com . 
4. Statytojas: fizinis asmuo V. D.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. gruodžio 9 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, tel. (8-686) 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com . 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. gruodžio 9 d.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gruodžio 9 d. 15 val. Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., A. Baranausko a. 1. 
Priedas
2020-11-20

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Juodeikėlių g. 24, Juodeikėlių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Juodeikėlių g. 24, Juodeikėlių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. lapkričio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. lapkričio 17 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. lapkričio 17 d. 16.00 val. tiesioginės transliacijos metu. Transliavimo nuoroda:https://us05web.zoom.us/j/81298883575?pwd=cVE0bmxRVjFUcGR3YUJ2cVp3Z1JVUT09 
Meeting ID: 812 9888 3575
Passcode: Prvb8r 
Kadangi paskelbta apie draudimą organizuoti susirinkimus žmonių grupėms, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.
Priedas 1, priedas 2
2020-10-29

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Juodeikėlių g. 22, Juodeikėlių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Juodeikėlių g. 22, Juodeikėlių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. lapkričio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. lapkričio 17 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. lapkričio 17 d. 16.00 val. tiesioginės transliacijos metu. Transliavimo nuoroda:https://us05web.zoom.us/j/81298883575?pwd=cVE0bmxRVjFUcGR3YUJ2cVp3Z1JVUT09 
Meeting ID: 812 9888 3575
Passcode: Prvb8r 
Kadangi paskelbta apie draudimą organizuoti susirinkimus žmonių grupėms, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.
Priedas 1, priedas 2
2020-10-29

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Mažeikių g. 33, Griežės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Mažeikių g. 33, Griežės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. lapkričio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. lapkričio 17 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. lapkričio 17 d. 16.00 val. tiesioginės transliacijos metu. Transliavimo nuoroda:https://us05web.zoom.us/j/81298883575?pwd=cVE0bmxRVjFUcGR3YUJ2cVp3Z1JVUT09 
Meeting ID: 812 9888 3575
Passcode: Prvb8r 
Kadangi paskelbta apie draudimą organizuoti susirinkimus žmonių grupėms, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.
Priedas 1, priedas 2
2020-10-29

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Mažeikių g. 31, Griežės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Mažeikių g. 31, Griežės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. lapkričio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. lapkričio 17 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. lapkričio 17 d. 16.00 val. tiesioginės transliacijos metu. Transliavimo nuoroda:https://us05web.zoom.us/j/81298883575?pwd=cVE0bmxRVjFUcGR3YUJ2cVp3Z1JVUT09 
Meeting ID: 812 9888 3575
Passcode: Prvb8r 
Kadangi paskelbta apie draudimą organizuoti susirinkimus žmonių grupėms, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.
Priedas 1, priedas 2
2020-10-29

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Juodeikėlių g. 16, Juodeikėlių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Juodeikėlių g. 16, Juodeikėlių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. lapkričio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. lapkričio 17 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. lapkričio 17 d. 16.00 val. tiesioginės transliacijos metu. Transliavimo nuoroda:https://us05web.zoom.us/j/81298883575?pwd=cVE0bmxRVjFUcGR3YUJ2cVp3Z1JVUT09 
Meeting ID: 812 9888 3575
Passcode: Prvb8r 
Kadangi paskelbta apie draudimą organizuoti susirinkimus žmonių grupėms, susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu: Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.
Priedas 1, priedas 2
2020-10-29

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – saulės šviesos energijos elektrinės naujos statybos Purvėnų k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Purvėnų k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Domidėja“, įm. k. 302463181, Respublikos g. 4-8, Telšiai, Tel. + 370 629 11129, el. p. domidėja@namoplanas.lt.
4. Statytojas – UAB „Jojuvis“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. lapkričio 3 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Domidėja“, įm. k. 302463181, Respublikos g. 4-8, Telšiai, Tel. + 370 629 11129, el. p. domidėja@namoplanas.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. lapkričio 3 d. Respublikos g. 19A, Telšiai, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val., Tel. + 370 629 11129, el. p. domidėja@namoplanas.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. lapkričio 3 d. 15.00 val. tiesioginės transliacijos metu. Transliavimo nuoroda: https://youtu.be/PMFZFcwFZUw
Priedas 1, priedas 2
2020-10-19

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Apsisukimo aikštelės įrengimo gaisrinei technikai prie vandens telkinio V. Gadono g., Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – V. Gadono g., Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Anrivis“, įm. k. 271714540, Kalniškių g. 12, Platelių k., Plungės r. sav. LT-90420, Tel. + 370 685 85275, el. p. uabanrivis@gmail.com, projektų vadovas Nerijus Gelumbickis, Tel. + 370 645 41212, el. p. ngelumbickis@gmail.com.
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. spalio 30 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Telšių g. 39, Plungė, LT-90163, Tel. + 370 448 73534 el. p. projkelva@yahoo.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. spalio 30 d. Telšių g. 39, Plungė, LT-90163, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val., Tel. + 370 448 73534 el. p. projkelva@yahoo.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. spalio 30 d. 17.15 val. Baranausko a. 1, Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav. (Sedos seniūnija).
Priedas 1, priedas 2
2020-10-14

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Paslaugų paskirties pastato - automatinės automobilių plovyklos naujos statybos Telšių g. 26, Užežerės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Telšių g. 26, Užežerės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Rusnė“, Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, Tel. + 370 699 34205 el. p. rusne@rusne.lt, projektų vadovas Algimantas Mačionis.
4. Statytojas – UAB „SPECTATOR NT”.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. spalio 27 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Rusnė“, Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, Tel. + 370 699 34205 el. p. rusne@rusne.lt, projektų vadovas Algimantas Mačionis.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. spalio 27 d. Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 18.00 val., Tel. + 370 699 34205
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. spalio 27 d. 16.00 val. tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo metu. Viešojo susirinkimo tiesioginės transliacijos nuoroda:
https://zoom.us/j/5854552046
Priedas 1, priedas 2
2020-10-08

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Antžeminių kolektyvinių konteinerinių aikštelių įrengimo Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitų inžinerinių tinklų
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statas“, įm. k. 300013698, Taikos g. 7-2, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
4. Statytojas – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. spalio 26 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statas“, įm. k. 300013698, Taikos g. 7-2, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. spalio 26 d. UAB „Statas“, įm. k. 300013698, Taikos g. 7-2, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. spalio 26 d. 18.00 val. Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
Priedas 1, priedas 2, priedas 3, priedas 4, priedas 5, priedas 6
2020-10-08

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Prekybos paskirties pastato rekonstravimo Gamyklos g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Gamyklos g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Archartelė ir partneriai“, įm. k. 125909573, Klaipėdos g. 1, Vilnius, Tel. + 370 5 2624453, + 370 698 46864, el. p. staude@archartele.lt, projektų vadovas Henrikas Štaudė.
4. Statytojas – UAB „Gerbona“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Archartelė ir partneriai“, įm. k. 125909573, Klaipėdos g. 1, Vilnius, Tel. + 370 5 2624453, + 370 698 46864, el. p. staude@archartele.lt, projektų vadovas Henrikas Štaudė.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Gamyklos g. 1, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 10.00 iki 15.00 val., Tel. + 370 682 46461
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val. Gamyklos g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. LR teritorijoje paskelbus karantiną, viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu. Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma tuo pačiu metu, 2020 rugsėjo 30 d. nuo 17 val. iki 18:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą (programa nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį). 
Prisijungimo duomenys prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos: 
Transliacijos nuoroda:
Join Zoom Meeting:
https://us04web.zoom.us/j/3631214002?pwd=ekE0dmF5RXl0b2MxUEZSUHBlTXFkdz09
Meeting ID: 363 121 4002
Password: 6G1GbZ
Priedas 1, priedas 2
2020-09-14

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Sandėliavimo ir administracinės paskirties pastato rekonstravimo į gyvenamąją (įvairių socialinių grupių), J. Basanavičiaus g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – J. Basanavičiaus g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – administracinė, numatoma – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, Tel. + 370 695 41953, el. p. uabstatoris@gmail.com, projektų vadovas Viktoras Grigas.
4. Statytojas – UAB „Mažeikių vandenys“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugsėjo 29 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, Tel. + 370 695 41953, el. p. uabstatoris@gmail.com, projektų vadovas Viktoras Grigas.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugsėjo 29 d. V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 9.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val), Tel. + 370 695 41953, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugsėjo 29 d. 17.00 val. V. Burbos g. 3-210, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2020-09-14

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Administracinės paskirties pastato rekonstravimo, keičiant paskirtį į gyvenamąją, Vasario 16-osios g. 11, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Vasario 16-osios g. 11, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – administracinė, numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, įm. k. 145895914, Tilžės g. 170, Šiauliai, Tel. + 370 698 77238, el. p. ruta@projektai.lt, projektų vadovė Rūta Stuopelienė.
4. Statytojas – UAB „RESURSAS“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugsėjo 29 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, įm. k. 145895914, Tilžės g. 170-420, Šiauliai, Tel. + 370 698 77238, el. p. ruta@projektai.lt, projektų vadovė Rūta Stuopelienė.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugsėjo 29 d. Pavenčių g. 6 K1-10, Mažeikiai, susipažinti vietoje 17.00 val., Tel. + 370 672 20661, + 370 687 33210.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugsėjo 29 d. 17.00 val. Pavenčių g. 6 K1-10, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2020-09-09

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimo ir kapitalinio remonto Draugystės g. – Taikos g., Naftininkų g., Ventos Kranto g. – Aitvaro g. (per Ventos upę), Senkelio g., Laisvės g. – Sodžiaus g., Gamyklos g., Pavenčių g., Sodų skg., S. Daukanto g., Ventos – Draugystės g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Draugystės, Taikos, Naftininkų, Ventos Kranto, Aitvaro, Senkelio, Laisvės, Sodžiaus, Gamyklos, Pavenčių, Sodų, S. Daukanto, Ventos g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Atamis“, įm. k. 300564438, Žirmūnų g. 139, Vilnius, Tel. + 370 5 2728334, el. p. info@atamis.lt, projektų vadovas Gintas Stankus, el. p. g.stankus@atamis.lt.
4. Statytojas – UAB „Mažeikių vandenys“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugsėjo 23 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Atamis“, įm. k. 300564438, Žirmūnų g. 139, Vilnius, Tel. + 370 5 2728334, el. p. info@atamis.lt, projektų vadovas Gintas Stankus, el. p. g.stankus@atamis.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugsėjo 23 d. Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 9.00 iki 16.00 val. (pietūs 11.30-12.30 val.), Tel. + 370 5 2728334, el. p. g.stankus@atamis.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugsėjo 23 d. 17.00 val. Skuodo g. 24, Mažeikiai. LR teritorijoje paskelbus karantiną, viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu. Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma tuo pačiu metu, 2020 m. rugsėjo 21 d., nuo 17:00 val. iki 18:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį). Prisijungimo duomenys prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos bus pateikti, paskelbus karantiną.
Priedas 1, priedas 2
2020-09-02

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimo Sodų g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Sodų g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Atamis“, įm. k. 300564438, Žirmūnų g. 139, Vilnius, Tel. + 370 5 2728334, el. p. info@atamis.lt, projektų vadovas Gintas Stankus, el. p. g.stankus@atamis.lt.
4. Statytojas – UAB „Mažeikių vandenys“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugsėjo 21 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Atamis“, įm. k. 300564438, Žirmūnų g. 139, Vilnius, Tel. + 370 5 2728334, el. p. info@atamis.lt, projektų vadovas Gintas Stankus, el. p. g.stankus@atamis.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugsėjo 21 d. Žirmūnų g. 139-321, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 9.00 iki 16.00 val. (pietūs 11.30-12.30 val.), Tel. + 370 5 2728334, el. p. g.stankus@atamis.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugsėjo 21 d. 17.00 val. Skuodo g. 24, Mažeikiai. LR teritorijoje paskelbus karantiną, viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu. Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma tuo pačiu metu, 2020 m. rugsėjo 21 d., nuo 17:00 val. iki 18:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį). Prisijungimo duomenys prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos bus pateikti, paskelbus karantiną.
Priedas 1, priedas 2
2020-09-02

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Šilumos tinklų naujos statybos Versmės, Šaltinėlio, Ukrinų, Kūlupio, Kurmaičių, Vadaksties, Ašvos, Varduvos ir Troškučių g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Versmės, Šaltinėlio, Ukrinų, Kūlupio, Kurmaičių, Vadaksties, Ašvos, Varduvos ir Troškučių g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – šilumos tinklų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, įm. k. 140605314, Dubysos g. 66, Klaipėda, Tel. + 370 46 341414, el. p. info@kits.lt, projektų vadovas Andriejus Charitonovas, Tel. + 370 615 27065, el. p. andriejus.charitonovas@kits.lt.
4. Statytojas – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugsėjo 16 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, įm. k. 140605314, Dubysos g. 66, Klaipėda, Tel. + 370 46 341414, el. p. info@kits.lt, projektų vadovas Andriejus Charitonovas, Tel. + 370 615 27065, el. p. andriejus.charitonovas@kits.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugsėjo 16 d. Montuotojų g. 10, Mažeikiai, susipažinti vietoje 15.00 val., Tel. + 370 615 27065, el. p. andriejus.charitonovas@kits.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugsėjo 16 d. 17.00 val. Montuotojų g. 10, Mažeikiai.
Priedas 1, priedas 2
2020-08-31

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Šilumos tinklų naujos statybos Žagarėlės, S. Nėries, Žalgirio ir Laisvės g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Žagarėlės, S. Nėries, Žalgirio ir Laisvės g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – šilumos tinklų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, įm. k. 140605314, Dubysos g. 66, Klaipėda, Tel. + 370 46 341414, el. p. info@kits.lt, projektų vadovas Andriejus Charitonovas, Tel. + 370 615 27065, el. p. andriejus.charitonovas@kits.lt.
4. Statytojas – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugsėjo 16 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, įm. k. 140605314, Dubysos g. 66, Klaipėda, Tel. + 370 46 341414, el. p. info@kits.lt, projektų vadovas Andriejus Charitonovas, Tel. + 370 615 27065, el. p. andriejus.charitonovas@kits.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugsėjo 16 d. Montuotojų g. 10, Mažeikiai, susipažinti vietoje 15.00 val., Tel. + 370 615 27065, el. p. andriejus.charitonovas@kits.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugsėjo 16 d. 15.30 val. Montuotojų g. 10, Mažeikiai.
Priedas 1, priedas 2
2020-08-31

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas Gamybos paskirties pastato su priestatais Svirtūnų g. 6, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. statybos ir statinių konservavimo projektas

Pavadinimas: Gamybos paskirties pastato su priestatais Svirtūnų g. 6, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. statybos ir statinių konservavimo projektas.
Statybos adresas: Svirtūnų g. 6, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., sklypo kad. Nr. 6134/0005:37
Užsakovas / statytojas: UAB „Medienos profesionalai“, Svirtūnų g. 6, Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r.
Projektuotojas: Architektūros ir inžinerijos studija, UAB , projekto vadovė R. Januškevičienė tel. +370 685 20274 el.p. reginaj205@gmail.com
Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima S. Šalkauskio g. 8B, Šiauliai LT- 76287 el. p. ainstudija@gmail.com, Tel. Nr. +370 60987770
Taip pat: http://www.mazeikiai.lt/
Informaciją ir pasiūlymus susijusius su statinių komplekso projektiniais pasiūlymais, iki 2020m rugsėjo 07d.14:00, galima teikti el.p. ainstudija@gmail.com
arba viešo susirinkimo metu.
Viešo susirinkimo vieta (adresas): Židikų seniūnijos patalpose, M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, LT-89442 Mažeikių r.
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020 m rugsėjo 07 d., 16:00 val.
Priedas 1, priedas 2
2020-08-18

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Informuojame, kad pradedamas rengti „Bugenių riedmenų plovyklos neypatingųjų statinių (gamybos paskirties pastato, inžinerinių statinių) Mažeikių r. sav., Juodeikių k., Svirtūnų g. 11 rekonstravimo projektas“

Projektuojamo statinio statybvietės adresas - Mažeikių r. sav., Juodeikių k., Svirtūnų g. 11 
Statybos rūšis – rekonstravimas;
Statinio kategorija - neypatingasis statinys;
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės;
Projektuotojas - AB „Panevėžio statybos trestas“ įm.k. 147732969, P.Puzino g. 1, Panevėžys, LT – 35173; 
Projekto vadovas M. Zumeris, Atest. Nr. A1782; mob. tel. Nr.: 8 614 10861, el.p.: mzumeris@pst.lt 
Statytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ įm. k. 110053842, Mindaugo g. 12, LT-03225 Vilnius; 
Tel. (8 5) 269 2038, El. paštas: info@litrail.lt
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Geležinkelio g. 15, Dapšių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. pirmadieniais-penktadieniais nuo 8:00 iki 18:00, tel. Nr.: +370 62090758 ir Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.mazeikiai.lt/
Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: AB „Panevėžio statybos trestas“, Ukmergės g. 219, 07152 Vilnius bei elektroninio pašto adresu: mzumeris@pst.lt
Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2020-09-03.
Viešas susirinkimas numatomas 2020-09-03 17:00 Geležinkelio g. 15, Dapšių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2020-08-18

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Palūšės g. 42, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Palūšės g. 42, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. (Židikų seniūnijos patalpose).
Priedas 1, priedas 2
2020-07-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Palūšės g. 40, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Palūšės g. 40, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. (Židikų seniūnijos patalpose).
Priedas 1, priedas 2
2020-07-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Palūšės g. 52, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Palūšės g. 52, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. (Židikų seniūnijos patalpose).
Priedas 1, priedas 2
2020-07-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Palūšės g. 46, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Palūšės g. 46, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. (Židikų seniūnijos patalpose).
Priedas 1, priedas 2
2020-07-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės naujos statybos Palūšės g. 48, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Palūšės g. 48, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. 
3. Projektinius pasiūlymus parengė - UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. pjjanuleviciene@gmail.com. 
4. Statytojas - UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinkite su projekto pasiūlymais iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Daugiau informacijos rasite - UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. pjjanuleviciene@gmail.com. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali būti teikiami pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Žvejų g. 14, Vilnius, vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš suderinamų telefonų, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt. 
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. (Židikų seniūnijos patalpose).
Priedas 1 , priedas 2
2020-07-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės naujos statybos Palūšės g. 54, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Palūšės g. 54, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. 
3. Projektinius pasiūlymus parengė - UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. pjjanuleviciene@gmail.com. 
4. Statytojas - UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinkite su projekto pasiūlymais iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Daugiau informacijos rasite - UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. pjjanuleviciene@gmail.com. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali būti teikiami pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Žvejų g. 14, Vilnius, vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš suderinamų telefonų, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt. 
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. (Židikų seniūnijos patalpose).
Priedas 1, priedas 2
2020-07-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

 Kitos paskirties inžinerinio statinio - vėjo elektrinės naujos statybos Palūšės g. 50, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Palūšės g. 50, Palūšės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. 
3. Projektinius pasiūlymus parengė - UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. pjjanuleviciene@gmail.com. 
4. Statytojas - UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. (Židikų seniūnijos patalpose).
Priedas 1, priedas 2
2020-07-28 

Projektiniams pasiūlymams pritarta

 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Bataičių k. 2, Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Bataičių k. 2, Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. (Židikų seniūnijos patalpose).
Priedas 1, priedas 2
2020-07-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Juodeikėlių g. 12, Juodeikėlių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Juodeikėlių g. 12, Juodeikėlių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. (Židikų seniūnijos patalpose).
Priedas 1, priedas 2
2020-07-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio – vėjo elektrinės naujos statybos Juodeikėlių g. 10, Juodeikėlių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Juodeikėlių g. 10, Juodeikėlių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VVP Investment“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Greenerga“, įm. k. 302684767, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt, projektų vadovė Joana Janulevičienė, Tel. + 370 613 06095, el. p. j.januleviciene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. rugpjūčio 19 d. Žvejų g. 14, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) iš anksto suderinus telefonu , Tel. + 370 698 15245, el. p. darius@greenerga.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. (Židikų seniūnijos patalpose).
Priedas 1, priedas 2
2020-07-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Sandėliavimo paskirties pastato naujos statybos Skuodo g. 8A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Skuodo g. 8A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, projektų vadovė Lina Vaitkienė, Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „Statmenas“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. liepos 30 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, projektų vadovė Lina Vaitkienė, Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. liepos 30 d. V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 9.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.) , Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 3 d. 17.00 val. V. Burbos g. 3-210, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2020-07-23

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Šilumos trasos atvedimo (naujos statybos) į V. Kudirkos, Mindaugo, Urvikių gatves, sužiedinant su Urvikių gatve, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – V. Kudirkos, Vilniaus, Mindaugo, Urvikių, J. Basanavičiaus g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – šilumos skirstomieji tinklai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Plungės lagūna“, įm. k. 169901489, Laima Urbonienė, Grigiškių g. 17, 44439 Kaunas, Tel. + 370 686 86534, el. p. uabstatprojektas@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. liepos 16 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Plungės lagūna“, įm. k. 169901489, Laima Urbonienė, Grigiškių g. 17, 44439 Kaunas, Tel. + 370 686 86534, el. p. uabstatprojektas@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. liepos 16 d. UAB „Plungės lagūna“, įm. k. 169901489, Laima Urbonienė, Grigiškių g. 17, 44439 Kaunas, Tel. + 370 686 86534, el. p. uabstatprojektas@gmail.com, susipažinti vietoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant pasiskambinti).
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. liepos 17 d. 16.00 val. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ patalpose Montuotojų g. 10, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
Priedas 1, priedas 2
2020-06-29

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Renavo dvaro sodybos rūsio Dvaro g. 2, Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r. sav., tvarkybos darbų (kapitalinio remonto ir naujų statinių statybos) projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Dvaro g. 2, Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, pagalbinio ūkio.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Projektavimo įmonė „Arka“, Birutė Bružienė, Žalioji g. 22-1, 87337 Telšiai, Tel. + 370 699 18478, el. p. info@arkaprojektai.lt.
4. Statytojas – Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. liepos 14 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Projektavimo įmonė „Arka“, Birutė Bružienė, Žalioji g. 22-1, 87337 Telšiai, Tel. + 370 699 18478, el. p. info@arkaprojektai.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. liepos 14 d. Projektavimo įmonė „Arka“, Birutė Bružienė, Žalioji g. 22-1, 87337 Telšiai, Tel. + 370 699 18478, el. p. info@arkaprojektai.lt, susipažinti vietoje darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. liepos 14 d. 17.15 val. Dvaro g. 2, Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r. sav. 
Priedas 1, priedas 2
2020-06-23

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Garažų paskirties pastato rekonstravimo Viekšnių g. 20G, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Viekšnių g. 20G, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – garažų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statas“, Viktoras Statkus, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
4. Statytojas – V. N.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. birželio 22 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statas“, Viktoras Statkus, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. birželio 22 d. UAB „Statas“, Viktoras Statkus, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. birželio 22 d. 18.00 val. Viekšnių g. 20G, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2, priedas 3
2020-06-04

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo nuo boilerinės Juodpelkio g. iki Kalnėnų g. 32, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – nuo boilerinės Juodpelkio g. iki Kalnėnų g. 32, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – šilumos tinklų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Bormann Consult“, Povilas Stalioraitis, Kęstučio g. 59-7, LT-44303 Kaunas, Tel. + 370 676 55304, el. p. projektai@bormann-consult.lt.
4. Statytojas – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. birželio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Povilas Stalioraitis, Kęstučio g. 59-7, LT-44303 Kaunas, Tel. + 370 676 55304, el. p. projektai@bormann-consult.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. birželio 17 d. Povilas Stalioraitis, Kęstučio g. 59-7, LT-44303 Kaunas, Tel. + 370 676 55304 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.), el. p. projektai@bormann-consult.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. birželio 18 d. 17.00 val. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ pastate Montuotojų g. 10, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. (1 aukštas, posėdžių salė). 
Priedas 1, priedas 2, priedas 3
2020-05-29

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo nuo VŠK-3-10 iki Jautakių g. 10, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – nuo VŠK-3-10 iki Jautakių g. 10, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – šilumos tinklų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Bormann Consult“, Povilas Stalioraitis, Kęstučio g. 59-7, LT-44303 Kaunas, Tel. + 370 676 55304, el. p. projektai@bormann-consult.lt.
4. Statytojas – UAB „Mažeikių šilumos tinklai“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. birželio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Povilas Stalioraitis, Kęstučio g. 59-7, LT-44303 Kaunas, Tel. + 370 676 55304, el. p. projektai@bormann-consult.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. birželio 17 d. Povilas Stalioraitis, Kęstučio g. 59-7, LT-44303 Kaunas, Tel. + 370 676 55304 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.), el. p. projektai@bormann-consult.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. birželio 18 d. 17.00 val. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ pastate Montuotojų g. 10, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. (1 aukštas, posėdžių salė). 
Priedas 1, priedas 2, priedas 3
2020-05-29

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Administracinio pastato kapitalinio remonto Žemaitės g. 6, Palnosų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., keičiant paskirtį į kultūros ir pritaikant bendruomenės centro bei viešosios bibliotekos poreikiams, projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Žemaitės g. 6, Palnosų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – administracinė, numatoma - kultūros.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Tilta“, Simonas Turskis, Artojo g. 3, 921 Klaipėda, Tel. + 370 671 26580, el. p. projektavimas@tilta.lt.
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. gegužės 27 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Simonas Turskis, Artojo g. 3, 921 Klaipėda, Tel. + 370 671 26580, el. p. projektavimas@tilta.lt arba interneto puslapyje www.facebook.com/palnosu.kaimas.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. gegužės 27 d. Simonas Turskis, Artojo g. 3, 921 Klaipėda, Tel. + 370 671 26580 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.), el. p. projektavimas@tilta.lt arba interneto puslapyje www.facebook.com/palnosu.kaimas.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gegužės 27 d. 17.00 val. internetinėje platformoje zoom.us Norintieji dalyvauti prašome atsiųsti savo kontaktus el. p. projektavimas@tilta.lt, jums bus atsiųsta nuoroda į prisijungimą ir instaliacijos instrukcija. Jeigu pasikeis karantino sąlygos ir bus galima sudalyvauti gyvai, vietą bus pranešta elektroninio pašto adresu. 
Priedas
2020-05-11

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Parduotuvės naujos statybos Laižuvos g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Laižuvos g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Lilija Putnienė, Ąžuolyno g. 6, 44225 Kaunas, Tel. + 370 610 69939, el. p. info@jpiarchitektai.lt.
4. Statytojas – UAB „Baltijos gėrimai“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. gegužės 14 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Lilija Putnienė, Lakštingalų g. 17, Laumėnų k., Samylų sen., Kauno r. sav., 53178, Tel. + 370 610 69939, el. p. info@jpiarchitektai.lt. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. gegužės 14 d. Lilijai Putnienei, Lakštingalų g. 17, Laumėnų k., Samylų sen., Kauno r. sav., 53178, Tel. + 370 610 69939, el. p. info@jpiarchitektai.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gegužės 15 d. 17.00 val. internetinėje platformoje zoom.us Norintieji dalyvauti prašome atsiųsti savo kontaktus (vardą, pavardę, elektroninį pašto adresą, bei telefono numerį arba žinute telefonu 8-610-69939), jums bus atsiųsta nuoroda į prisijungimą ir instaliacijos instrukcija. Jeigu pasikeis karantino sąlygos ir bus galima sudalyvauti gyvai, vietą bus pranešta elektroninio pašto adresu. 
Priedas 1, priedas 2
2020-04-24

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos (ūkio) paskirties pastato naujos statybos Sodžiaus g. 17, Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Sodžiaus g. 17, Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kita (ūkio).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, projektų vadovė Lina Vaitkienė, Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – V. Š.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. kovo 24 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, projektų vadovė Lina Vaitkienė, Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. kovo 24 d. V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 9:00 iki 12:00, Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. kovo 24 d. 17.00 val. V. Burbos g. 3-210, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2020-03-04

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinių statinių Povilo Plechavičiaus g. 8, Ukrinų k. Mažeikių r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Mažeikių r. sav., Židikų sen., Ukrinų k., Povilo Plechavičiaus g. 8.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB Iremas filialas „Projektų centras“, PV Neringa Bartkienė, Vytauto pr. 29, Kaunas, tel. (8-619) 27351, el. p. nbartkiene@projektucentras.lt . 
4. Statytojas: UAB „Rapsoila“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. kovo 18 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB Iremas filialas „Projektų centras“, PV Neringa Bartkienė, Vytauto pr. 29, Kaunas, tel. (8-619) 27351, el. p. nbartkiene@projektucentras.lt . 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. kovo 18 d.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. kovo 18 d. 17.05 val. Mažeikių r. sav., Židikų sen., Židikų mstl., M. Pečkauskaitės g. 10.

Priedas 1, priedas 2, priedas 3, priedas 4, priedas 5

2020-02-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Sandėliavimo paskirties pastato un. Nr. 6197-0003-5155 rekonstravimo, esamų statinių un. Nr. 6197-0003-5099, un. Nr. 6197-0003-5100, un. Nr. 6197-0003-5111 griovimo, Skuodo g. 4 Mažeikių mieste projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Skuodo g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėlis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „AMstructure“, PV Aurimas Barkus, Vairo g. 8B, Šiauliai, tel. (8-615) 92098, el. p. aurimas@amstructure.lt . 
4. Statytojas: AB „Pieno Žvaigždės“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. kovo 4 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „AMstructure“, PV Aurimas Barkus, Vairo g. 8B, Šiauliai, tel. (8-615) 92098, el. p. aurimas@amstructure.lt . 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. kovo 4 d.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. kovo 4 d. 17.00 val. Skuodo g. 4, Mažeikiai. 
Priedas 1, priedas 2
2020-02-13

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Prekybos paskirties pastato (parduotuvės) naujos statybos Algirdo g. 61, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Algirdo g. 61, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, projektų vadovė Lina Vaitkienė, Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „Jurdana“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. vasario 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, projektų vadovė Lina Vaitkienė, Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. vasario 25 d. V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 9:00 iki 16:00 (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00), Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 26 d. 17.00 val. V. Burbos g. 3-210, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2020-02-07

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Sandėliavimo paskirties pastato rekonstravimo Laižuvos g. 18, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Laižuvos g. 18, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, projektų vadovas Viktoras Grigas, Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „VTT plius“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. vasario 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, projektų vadovas Viktoras Grigas, Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. vasario 25 d. V. Burbos g. 3-210, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 9:00 iki 16:00 (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00), Tel. + 370 686 29148, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 27 d. 17.00 val. V. Burbos g. 3-210, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2020-02-07

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Gyvenamosios (vieno buto pastatai) paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamąją (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) Akmenės g. 8, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Akmenės g. 8, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamoji (vieno buto pastatai), numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Valstybės įmonė valstybės žemės fondas, Konstitucijos per. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, projektų vadovas Darius Balčiūnas, Tel. + 370 626 77853, el. p. darius.balciunas@vzf.lt.
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. vasario 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Laižuvos g. 3-402, LT-89213, Mažeikiai, Tel. + 370 693 91985.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. vasario 19 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriui, Laižuvos g. 3-402, LT-89213, Mažeikiai, Tel. + 370 693 91985, el. p. daiva.kuodiene@mazeikiai.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 19 d. 17.15 val. Laižuvos g. 3-402, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2020-01-31

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Gydymo paskirties pastato paskirties keitimo į administracinę Laisvės g. 216S, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Laisvės g. 216S, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gydymo, numatoma – administracinė.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Valstybės įmonė valstybės žemės fondas, Konstitucijos per. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, projektų vadovas Darius Balčiūnas, Tel. + 370 626 77853, el. p. darius.balciunas@vzf.lt.
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. vasario 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Laižuvos g. 3-402, LT-89213, Mažeikiai, Tel. + 370 693 91985.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. vasario 19 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriui, Laižuvos g. 3-402, LT-89213, Mažeikiai, Tel. + 370 693 91985, el. p. daiva.kuodiene@mazeikiai.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 19 d. 17.15 val. Laižuvos g. 3-402, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2020-01-31

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Vieno buto gyvenamojo namo naujos statybos Pavenčių g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Pavenčių g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Mak group“, įm. k. 302735585, L. Zamenhofo g. 5, Kauno m., Tel. + 370 613 97709, el. p. lina.makgroup@gmail.com, projektų vadovė Lina Kišonienė 
4. Statytojas – M. S.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. vasario 18 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Mak group“, įm. k. 302735585, L. Zamenhofo g. 5, Kauno m., Tel. + 370 613 97709, el. p. lina.makgroup@gmail.com, projektų vadovė Lina Kišonienė
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. vasario 18 d. UAB „Mak group“, įm. k. 302735585, L. Zamenhofo g. 5, Kauno m., nuo 8.00 iki 17.00 (pertrauka nuo 12.00 iki 13.00), Tel. + 370 613 97709, el. p. lina.makgroup@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 19 d. 17.10 val. Pavenčių g. 6 K2-3, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2020-01-29

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinių statinių (lietaus nuotekų valyklos) naujos statybos Pavenčių g. 12A Mažeikių m., Mažeikių r. sav. ir nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų rekonstravimo Naujakurių g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Pavenčių g. 12A, Naujakurių g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, kiti inžineriniai statiniai, kelių (gatvių).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Gensera“, įm. k. 300584533, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėdos m., Tel. + 370 610 20428, el. p. gintas.stankus@gmail.com, projektų vadovas Gintas Stankus 
4. Statytojas – UAB „Mažeikių vandenys“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. vasario 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Mažeikių vandenys“, įm. k. 166486116, Skuodo g. 24, 89100 Mažeikių m., Tel. + 370 610 20428, el. p. mazvandenys@mvandenys.lt arba gintas.stankus@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. vasario 12 d. UAB „Mažeikių vandenys“, įm. k. 166486116, Skuodo g. 24, 89100 Mažeikių m., nuo 9.00 iki 15.00, Tel. + 370 610 20428, el. p. mazvandenys@mvandenys.lt arba gintas.stankus@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 12 d. 17.10 val. Skuodo g. 24, 89100 Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2, priedas 3
2020-01-27

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų naujos statybos ir rekonstravimo P. Matulionio g., Pramonės g., Laisvės g., Geležinkelio g., Bažnyčios g., Viekšnių g., Židikų g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - P. Matulionio g., Pramonės g., Laisvės g., Geležinkelio g., Bažnyčios g., Viekšnių g., Židikų g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Gensera“, įm. k. 300584533, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėdos m., Tel. + 370 610 20428, el. p. gintas.stankus@gmail.com, projektų vadovas Gintas Stankus 
4. Statytojas – UAB „Mažeikių vandenys“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. vasario 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Mažeikių vandenys“, įm. k. 166486116, Skuodo g. 24, 89100 Mažeikių m., Tel. + 370 610 20428, el. p. mazvandenys@mvandenys.ltarba gintas.stankus@gmail.com . 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali būti teikiami pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų iki 2020 m. vasario 12 d. UAB „Mažeikių vandenys“, įm. k. 166486116, Skuodo g. 24, 89100 Mažeikių m., Nuo 9.00 iki 15.00, Tel. + 370 610 20428, el. p. mazvandenys@mvandenys.lt arba gintas.stankus@gmail.com . 
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 12 d. 17.10 val. Skuodo g. 24, 89100 Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
Priedas 1 , priedas 2
2020-01-27

Projektiniams pasiūlymams pritarta


2019 metai

Triukšmą slopinančių sienelių Mažeikių geležinkelio stotyje naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Stoties g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma – kiti transporto statiniai (triukšmą slopinančios sienelės).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, įgaliotasis atstovas Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com.
4. Statytojas – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. sausio 22 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, įgaliotasis atstovas Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. sausio 22 d. 16.00 val., Kalinausko g. 10-8, Vilnius, kontaktinis asmuo Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. sausio 23 d. 17.30 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose Stoties g. 34, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2019-12-31

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Dviejų sandėliavimo paskirties pastatų naujos statybos, griaunant esamą kitos paskirties inžinerinį statinį, Piliakalnio g. 9A, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Piliakalnio g. 9A, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Domidėja“, įm. k. 302463181, Respublikos g. 4-8, Telšių m., Tel. + 370 629 11129, el. p. domideja@namoplanas.lt. 
4. Statytojas – UAB „Bio wood“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. sausio 7 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Domidėja“, įm. k. 302463181, Respublikos g. 4-8, Telšių m., Tel. + 370 629 11129, el. p. domideja@namoplanas.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. sausio 7 d. Respublikos g. 19A, Telšių m., nuo 8.00 iki 17.00, Tel. + 370 629 11129, el. p. domideja@namoplanas.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. sausio 7 d. 17.15 val. Mažeikių aplinkl. 9, Naikių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2019-12-11

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Gyvenamojo namo paskirties keitimo į paslaugų paskirties pastatą (grožio saloną) Vyšnių g. 25, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Vyšnių g. 25, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamoji (vieno buto pastatai), numatoma – paslaugų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Plynė“, PV Tomas Pudžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Tel. + 370 686 39875, el. p. t.pudziuvis@gmail.com. 
4. Statytojas – UAB „Nikis“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2020 m. sausio 2 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Plynė“, PV Tomas Pudžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Tel. + 370 686 39875, el. p. t.pudziuvis@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2020 m. sausio 2 d. P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Tel. + 370 686 39875, el. p. t.pudziuvis@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2020 m. sausio 2 d. 18.00 val. Naftininkų g. 2-63, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2019-12-09

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Prekybos paskirties pastato naujos statybos Skuodo g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Skuodo g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Siena“, įm. k. 157514844, Trakų g. 9-3, LT-76285 Šiauliai, projekto vadovas Daina Ubarevičienė, Tel. + 370 414 34893, + 370 686 02826 el. p. uabsiena@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „AV GRUPĖ“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gruodžio 23 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Siena“, įm. k. 157514844, Trakų g. 9-3, LT-76285 Šiauliai, projekto vadovas Daina Ubarevičienė, Tel. + 370 414 34893, + 370 686 02826 el. p. uabsiena@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gruodžio 23 d. Trakų g. 9-3, LT-76285 Šiauliai, susipažinti vietoje nuo 9:00 iki 18:00 (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00), Tel. + 370 414 34893, + 370 686 02826 el. p. uabsiena@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 23 d. 16.00 val., P. Vileišio g. 2-3, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2019-12-03

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Parduotuvės naujos statybos Laižuvos g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Laižuvos g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - prekybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Lilija Putnienė, Ąžuolyno g. 6, 44225 Kaunas, Tel. + 370 610 69939, el. p. info@jpiarchitektai.lt.
4. Statytojas – UAB „Baltijos gėrimai“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gruodžio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Lilija Putnienė, Ąžuolyno g. 6, 44225 Kaunas, Tel. + 370 610 69939, el. p. info@jpiarchitektai.lt. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gruodžio 17 d. Lilijai Putnienei, Ąžuolyno g. 6, 44225 Kaunas, Tel. + 370 610 69939, el. p. info@jpiarchitektai.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 18 d. 17.00 val. Laisvės g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-11-28

Gelžbetoninio tilto rekonstravimo geležinkelio ruože Mažeikiai – V.S. 14+933 km, Laižuvos sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Laižuvos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama - kiti transporto statiniai (tiltas), numatoma – kiti transporto statiniai (pralaida).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, įgaliotasis atstovas Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com.
4. Statytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai“, projekto vadovas Egidijus Balsys, Tel. + 370 615 52634.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gruodžio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, įgaliotasis atstovas Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gruodžio 17 d. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, susipažinti vietoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., kontaktinis asmuo Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 19 d. 17.00 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose Stoties g. 34, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-11-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Gelžbetoninio tilto rekonstravimo geležinkelio ruože Mažeikiai – V.S. 17+455 km, Laižuvos sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Laižuvos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama - kiti transporto statiniai (tiltas), numatoma – kiti transporto statiniai (pralaida).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, įgaliotasis atstovas Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com.
4. Statytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai“, projekto vadovas Egidijus Balsys, Tel. + 370 615 52634.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gruodžio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, įgaliotasis atstovas Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gruodžio 17 d. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, susipažinti vietoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., kontaktinis asmuo Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 19 d. 17.00 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose Stoties g. 34, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-11-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Gelžbetoninio tilto rekonstravimo geležinkelio ruože Mažeikiai – V.S. 18+541 km, Laižuvos sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Laižuvos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama - kiti transporto statiniai (tiltas), numatoma – kiti transporto statiniai (pralaida).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, įgaliotasis atstovas Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com.
4. Statytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai“, projekto vadovas Egidijus Balsys, Tel. + 370 615 52634.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gruodžio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Ardanuy Ingenieria S.A., K. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, įgaliotasis atstovas Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gruodžio 17 d. Kalinausko g. 10-8, Vilnius, susipažinti vietoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val., kontaktinis asmuo Jevgenijus Pičuginas, Tel. + 370 52 644200, el. p. vilnius@ardanuy.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 19 d. 17.00 val. AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose Stoties g. 34, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-11-28

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Bugenių užtvankos slenksčio Šerkšnės upėje pertvarkymo, įrengiant žuvų pralaidą, Bugenių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – prie Skuodo g. 102A, Bugenių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – hidrotechniniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Inžinerinis projektavimas“, įm. k. 223973140, Smolensko g. 10, C korpusas, 03201 Vilnius, PV Jonas Veigneris, Tel. + 370 616 58212, + 370 699 80116, el. p. info@projektavimas.net.
4. Statytojas – Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gruodžio 9 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Inžinerinis projektavimas“, įm. k. 223973140, Smolensko g. 10, C korpusas, 03201 Vilnius, PV Jonas Veigneris, Tel. + 370 616 58212, + 370 699 80116, el. p. info@projektavimas.net. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gruodžio 9 d. Smolensko g. 10, C korpusas, 03201 Vilnius, susipažinti vietoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., kontaktinis asmuo Jonas Veigneris, Tel. + 370 699 80116, el. p. info@projektavimas.net.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 9 d. 17.10 val. Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2019-11-21

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Pusiau požeminių konteinerių aikštelių naujos statybos Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Mažeikių r. sav. teritorija.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Conlista“, įm. k. 302315841, Jurgio Lebedžio g. 1-1003, 08247 Vilnius, kontaktinis asmuo Kęstutis Bakanauskas, Tel. + 370 610 08105, el. p. bakanauskas@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, įm. k. 171780190, J. Tumo-Vaižganto g. 91, 90143 Plungė, Tel. + 370 448 50043, el. p. bakanauskas@gmail.com.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gruodžio 6 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Laisvės g. 8, Mažeikiai, Tel. + 370 443 98200, interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt, kontaktinis asmuo Kęstutis Bakanauskas, Tel. + 370 610 08105, el. p. bakanauskas@gmail.com. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gruodžio 6 d. kontaktinis asmuo Kęstutis Bakanauskas, Tel. + 370 610 08105, el. p. bakanauskas@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 6 d. 17.00 val. Laisvės g. 39 (2 a. posėdžių salė), Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-11-20

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamąją (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) Dariaus ir Girėno g. 16, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen. Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Dariaus ir Girėno g. 16, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Valstybės įmonė valstybės žemės fondas, Konstitucijos per. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, PV Darius Balčiūnas, Tel. + 370 626 77853, el. p. darius.balciunas@vzf.lt.
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Laižuvos g. 3, kab. 402, LT-89213, Mažeikiai, Tel. + 370 693 91985.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriui, Laižuvos g. 3, LT-89213, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 13:00 iki 16:00 val., Tel. + 370 693 91985, el. p. daiva.kuodiene@mazeikiai.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 25 d. 17.15 val. Laižuvos g. 3, kab. 402, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-11-07

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamąją (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) Respublikos g. 45, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Respublikos g. 45, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Valstybės įmonė valstybės žemės fondas, Konstitucijos per. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, PV Darius Balčiūnas, Tel. + 370 626 77853, el. p. darius.balciunas@vzf.lt.
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Laižuvos g. 3, kab. 402, LT-89213, Mažeikiai, Tel. + 370 693 91985.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriui, Laižuvos g. 3, LT-89213, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 13:00 iki 16:00 val., Tel. + 370 693 91985, el. p. daiva.kuodiene@mazeikiai.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 25 d. 17.15 val. Laižuvos g. 3, kab. 402, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-11-06

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamąją (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) Tilto g. 23A, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Tilto g. 23A, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Valstybės įmonė valstybės žemės fondas, Konstitucijos per. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, PV Darius Balčiūnas, Tel. + 370 626 77853, el. p. darius.balciunas@vzf.lt.
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Laižuvos g. 3, kab. 402, LT-89213, Mažeikiai, Tel. + 370 693 91985.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriui, Laižuvos g. 3, LT-89213, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 13:00 iki 16:00 val., Tel. + 370 693 91985, el. p. daiva.kuodiene@mazeikiai.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 25 d. 17.00 val. Laižuvos g. 3, kab. 402, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-11-06

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamąją (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) M. K. Čiurlionio g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – M. K. Čiurlionio g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Valstybės įmonė valstybės žemės fondas, Konstitucijos per. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, PV Darius Balčiūnas, Tel. + 370 626 77853, el. p. darius.balciunas@vzf.lt.
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Laižuvos g. 3, kab. 402, LT-89213, Mažeikiai, Tel. + 370 654 88977.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriui, Laižuvos g. 3, LT-89213, Mažeikiai, susipažinti vietoje 12:00, Tel. + 370 693 91985, el. p. daiva.kuodiene@mazeikiai.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 25 d. 17.15 val. Laižuvos g. 3, kab. 402, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-11-05

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Negyvenamosios (gaisrinė) paskirties pastato paskirties keitimo į religinę (bažnyčia) Vydūno g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Vydūno g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – negyvenamoji (gaisrinė), numatoma – religinė (bažnyčia).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Valstybės įmonė valstybės žemės fondas, Konstitucijos per. 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, PV Darius Balčiūnas, Tel. + 370 626 77853, el. p. darius.balciunas@vzf.lt.
4. Statytojas – Mažeikių evangelikų liuteronų parapija.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 21 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Vydūno g. 1, LT-89225, Mažeikiai, Tel. + 370 620 62547.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 21 d. Vydūno g. 1, LT-89225, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 13:00 iki 16:00, Tel. + 370 693 91985, el. p. daiva.kuodiene@mazeikiai.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 21 d. 17.15 val. Vydūno g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-11-05

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Garažų paskirties pastato naujos statybos Algirdo g. 59C, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Algirdo g. 59C, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – garažų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, PV Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – Fizinis asmuo.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, PV Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 12 d. Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 9:00 iki 16:00 (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00), Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 13 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-10-24

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Sienos gatvės rekonstravimo Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Sienos g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kelių (gatvių).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Šiaulių hidroprojektas“, PV Regimantas Šablickas, įm. k. 144084894, Aušros al. 29A Šiauliai, Tel. + 370 620 86509, el. p. ernesatshidroprojektas@gmail.com. 
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Šiaulių hidroprojektas“, PV Regimantas Šablickas, įm. k. 144084894, Aušros al. 29A Šiauliai, Tel. + 370 698 59660, el. p. sablickas@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 12 d. Aušros al. 29A Šiauliai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00, Tel. + 370 698 59660, el. p. sablickas@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 14 d. 17.45 val. Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2019-10-24

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Rasos gatvės rekonstravimo Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Rasos g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kelių (gatvių).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „UGIRA“, PV Eglė Andrulienė, įm. k. 151335749 Jono Dailidės g. 10 LT 68307 Marijampolė, Tel. + 370 343 92216, el. p. ugira@ugira.lt. 
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „UGIRA“, PV Eglė Andrulienė, įm. k. 151335749 Jono Dailidės g. 10 LT 68307 Marijampolė, Tel. + 370 603 29003, el. p. egle.andruliene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 12 d. Tilžės g. 170 K219, Šiauliai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00, Tel. + 370 603 29003, el. p. egle.andruliene@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 14 d. 17.15 val. Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2019-10-23

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Birutės gatvės rekonstravimo Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Birutės g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kelių (gatvių).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „UGIRA“, PV Eglė Andrulienė, įm. k. 151335749 Jono Dailidės g. 10 LT 68307 Marijampolė, Tel. + 370 343 92216, el. p. ugira@ugira.lt. 
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „UGIRA“, PV Eglė Andrulienė, įm. k. 151335749 Jono Dailidės g. 10 LT 68307 Marijampolė, Tel. + 370 603 29003, el. p. egle.andruliene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 12 d. Tilžės g. 170 K219, Šiauliai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00, Tel. + 370 603 29003, el. p. egle.andruliene@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 14 d. 17.00 val. Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2019-10-23

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kalnėnų gatvės kapitalinio remonto Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Kalnėnų g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kelių (gatvių), nuotekų šalinimo tinklų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „UGIRA“, PV Eglė Andrulienė, įm. k. 151335749 Jono Dailidės g. 10 LT 68307 Marijampolė, Tel. + 370 343 92216, el. p. ugira@ugira.lt. 
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „UGIRA“, PV Eglė Andrulienė, įm. k. 151335749 Jono Dailidės g. 10 LT 68307 Marijampolė, Tel. + 370 603 29003, el. p. egle.andruliene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 12 d. Tilžės g. 170 K219, Šiauliai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00, Tel. + 370 603 29003, el. p. egle.andruliene@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 14 d. 17.30 val. Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, priedas 2
2019-10-23

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Administracinių pastatų paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą Laisvės g. 44, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Laisvės g. 44, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – administracinė, numatoma – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Plynė“, PV Tomas Pudžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Tel. + 370 686 39875, el. p. t.pudziuvis@gmail.com. 
4. Statytojas – UAB „META Engineering“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. lapkričio 5 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Plynė“, PV Tomas Pudžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Tel. + 370 686 39875, el. p. t.pudziuvis@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. lapkričio 5 d. P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Tel. + 370 686 39875, el. p. t.pudziuvis@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. lapkričio 5 d. 17.00 val. Laisvės g. 216, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-10-16

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Prekybos paskirties pastato naujos statybos Sodininkų g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Sodininkų g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Domidėja“, įm. k. 302463181, Respublikos g. 4-8, Telšių m., Tel. + 370 629 11129, el. p. domideja@namoplanas.lt. 
4. Statytojas – AB „Žemaitijos pieno investicija“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. spalio 24 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Domidėja“, įm. k. 302463181, Respublikos g. 4-8, Telšių m., Tel. + 370 629 11129, el. p. domideja@namoplanas.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. spalio 24 d. Respublikos g. 19A, Telšių m., nuo 8.00 iki 17.00, Tel. + 370 629 11129, el. p. domideja@namoplanas.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. spalio 24 d. 17.10 val. Sodininkų g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-10-08

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Prekybos paskirties pastato naujos statybos Sodininkų g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Sodininkų g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Domidėja“, įm. k. 302463181, Respublikos g. 4-8, Telšių m., Tel. + 370 629 11129, el. p. domideja@namoplanas.lt. 
4. Statytojas – UAB „Žemaitijos pieno investicija“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. rugsėjo 3 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Domidėja“, įm. k. 302463181, Respublikos g. 4-8, Telšių m., Tel. + 370 629 11129, el. p. domideja@namoplanas.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. rugsėjo 3 d. Respublikos g. 19A, Telšių m., nuo 8.00 iki 17.00, Tel. + 370 629 11129, el. p. domideja@namoplanas.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. rugsėjo 3 d. 17.10 val. Sodininkų g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-08-14

Susirinkimas neįvyko. Procesas bus kartojamas.

Garažo pastato paskirties keitimo, atliekant paprastąjį remontą, į gamybos ir pramonės Tučių g. 10, Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Tučių g. 10, Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – garažų, numatoma - gamybos, pramonės.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Vakarų architektūra“, įm. k. 302912078, Klaipėdos g. 64, Gargždai, Tel. + 370 678 10636, el. p. info@vakaruarchitektura.lt. 
4. Statytojas – UAB „Western Fabrications“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Vakarų architektūra“, įm. k. 302912078, Klaipėdos g. 64, Gargždai, Tel. + 370 678 10636, el. p. info@vakaruarchitektura.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. Minijos g. 42, Klaipėda, nuo 8.00 iki 17.00, Tel. + 370 678 10636, el. p. info@vakaruarchitektura.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. rugpjūčio 29 d. 18.00 val. Tučių g. 10, Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-08-12

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Priblokuoto gamybinio pastato naujos statybos Tučių g. 10, Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Tučių g. 10, Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Vakarų architektūra“, įm. k. 302912078, Klaipėdos g. 64, Gargždai, Tel. + 370 678 10636, el. p. info@vakaruarchitektura.lt. 
4. Statytojas – UAB „Western Fabrications“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Vakarų architektūra“, įm. k. 302912078, Klaipėdos g. 64, Gargždai, Tel. + 370 678 10636, el. p. info@vakaruarchitektura.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. Minijos g. 42, Klaipėda, nuo 8.00 iki 17.00, Tel. + 370 678 10636, el. p. info@vakaruarchitektura.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. rugpjūčio 29 d. 18.00 val. Tučių g. 10, Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-08-12

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Buitinių patalpų pastato rekonstravimo į administracinį pastatą Tučių g. 10, Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Tučių g. 10, Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Vakarų architektūra“, įm. k. 302912078, Klaipėdos g. 64, Gargždai, Tel. + 370 678 10636, el. p. info@vakaruarchitektura.lt. 
4. Statytojas – UAB „Western Fabrications“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Vakarų architektūra“, įm. k. 302912078, Klaipėdos g. 64, Gargždai, Tel. + 370 678 10636, el. p. info@vakaruarchitektura.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. rugpjūčio 29 d. Minijos g. 42, Klaipėda, nuo 8.00 iki 17.00, Tel. + 370 678 10636, el. p. info@vakaruarchitektura.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. rugpjūčio 29 d. 18.00 val. Tučių g. 10, Kapėnų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-08-12

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Paslaugų paskirties pastatų – autoserviso ir autoplovyklos naujos statybos Algirdo g. 3, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Algirdo g. 3, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – paslaugų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „STATAS“, įm. k. 300013698, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt, www.uabstatas.lt. 
4. Statytojas – R. N.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. rugpjūčio 6 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „STATAS“, įm. k. 300013698, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., Tel. + 370 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. rugpjūčio 6 d. Laisvės g. 105, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., Tel. + 370 686 44005, el. p. info@uabstatas.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. rugpjūčio 6 d. 19.00 val. Laisvės g. 105, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
1 priedas, 2 priedas
2019-07-17

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Vieno buto gyvenamojo namo naujos statybos J. Basanavičiaus g. 10, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - J. Basanavičiaus g. 10, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamojo (vieno buto pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Evaldas Urbonas IV, J. Janonio g. 6B-210, Klaipėdos m., Tel. + 370 615 80309, el. p. info@urbopro.com.
4. Statytojas – D. N.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Evaldas Urbonas IV, J. Janonio g. 6B-210, Klaipėdos m., Tel. + 370 615 80309, el. p. info@urbopro.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. J. Janonio g. 6B-210, Klaipėdos m., susipažinti vietoje nuo 9:00 iki 17:00, Tel. + 370 615 80309, el. p. info@urbopro.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. rugpjūčio 1 d. 18.00 val. J. Basanavičiaus g. 10, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-07-16

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Sandėliavimo paskirties pastato naujos statybos Krucių g. 17, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Krucių g. 17, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Tel. + 370 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com. 
4. Statytojas – UAB „Totochemical“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. liepos 18 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Tel. + 370 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. liepos 18 d. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., susipažinti vietoje nuo 17:00 iki 18:00, Tel. + 370 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. liepos 18 d. 17.15 val. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-07-02

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valyklos) Mažeikių r. sav., Mažeikių apylinkės sen., Krakių k. statybos projektas (projektiniai pasiūlymai).

1. Statinių statybvietės adresas – Krakių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – inžinerinis statinys (nuotekų valykla).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „NORUS“, Mokyklos g. 23, Bukiškio k., LT-14182 Vilniaus r., el. p. tomas.matkevicius@norus.lt .
4. Statytojas – UAB „Mažeikių vandenys“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. liepos 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – PV Tomas Mindaugas Matkevičius, Tel. + 370 633 58655, el. p. tomas.matkevicius@norus.lt . 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. liepos 12 d. Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 23 nuo 08.00 iki 17.00 val., Tel. + 370 633 58655, el. p. tomas.matkevicius@norus.lt arba Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. liepos 12 d. 16.00 val. Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, Priedas 2
2019-06-25

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio (ryšio bokšto (9.7)) Dagių k., Mažeikių r. sav. projektavimą.

1. Statinių statybvietės adresas – žemės sklypas, kadastro Nr. 6117/0004:57, adresas Dagių k., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – inžinerinis statinys (ryšio bokštas).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius, el. p. antanas.karanauskas@gmail.com 
4. Statytojas – Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. liepos 16 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – PV Antanas Karanauskas, Tel. + 370 685 34358, el. p. antanas.karanauskas@gmail.com . 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. liepos 16 d. Mindaugo g. 23A, Vilnius nuo 09.00 iki 16.00 val., Tel. + 370 685 34358, +370 5 239 9399, el. p. antanas.karanauskas@gmail.com arba Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. liepos 16 d. 17.30 val. Mokyklos g. 6, Dagių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-06-25 

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Prekybos paskirties pastato su administracinėmis patalpomis naujos statybos Naftininkų g. 40A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Naftininkų g. 40A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Tel. + 370 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com. 
4. Statytojas – UAB „EGLITANA“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. birželio 26 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Tel. + 370 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. birželio 26 d. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., susipažinti vietoje nuo 17:00 iki 18:00, Tel. + 370 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. birželio 26 d. 17.15 val. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-06-06

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Prekybos paskirties pastato naujos statybos Skuodo g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Skuodo g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Siena“, įm. k. 157514844, Trakų g. 9-3, LT-76285 Šiauliai, projekto vadovas Daina Ubarevičienė, Tel. + 370 414 34893, + 370 686 02826 el. p. uabsiena@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „AV GRUPĖ“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. birželio 18 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Siena“, įm. k. 157514844, Trakų g. 9-3, LT-76285 Šiauliai, projekto vadovas Daina Ubarevičienė, Tel. + 370 414 34893, + 370 686 02826 el. p. uabsiena@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. birželio 18 d. Trakų g. 9-3, LT-76285 Šiauliai, susipažinti vietoje nuo 9:00 iki 18:00, Tel. + 370 414 34893, + 370 686 02826 el. p. uabsiena@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. birželio 18 d. 17.00 val. salė II-ame aukšte, Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-05-27

Projektiniams pasiūlymams nepritarta

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių naujos statybos Tirkšlių g. 117, Bružų k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Tirkšlių g. 117, Bružų k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo, kiti inžineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – MB „Gintaro projektai“, įm. k. 304783109, Architektų g. 40-60, LT-04122 Vilnius, projekto vadovas Gintaras Gaidjurgis, Tel. + 370 672 50145, el. p. g.gaidjurgis@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „KERTEX energija“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gegužės 31 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – MB „Gintaro projektai“, įm. k. 304783109, Architektų g. 40-60, LT-04122 Vilnius, projekto vadovas Gintaras Gaidjurgis, Tel. + 370 672 50145, el. p. g.gaidjurgis@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gegužės 31 d. Architektų g. 40-60, LT-04122 Vilnius, susipažinti vietoje nuo 9:00 iki 12:00, Tel. + 370 672 50145, el. p. g.gaidjurgis@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gegužės 31 d. 16.00 val. Dariaus ir Girėno g. 24, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-05-13

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Kultūros namų Mažeikių g. 10, Auksūdžio k., Laižuvos sen., Mažeikių r. sav., paskirties keitimo į gyvenamąjį namą projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Mažeikių g. 10, Auksūdžio k., Laižuvos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – esama – kultūros, numatoma – gyvenamoji (vieno buto pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Viktoras Grigas, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – Fizinis asmuo.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gegužės 28 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Viktoras Grigas, Tel. + 370 443 25995, el. p. kramtux20@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gegužės 28 d. Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 8:00 iki 16:30 (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00), Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gegužės 28 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-05-09

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Sandėliavimo paskirties pastatų Nr. 1 ir Nr. 2 Piliakalnio g. 25, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav. statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas – Piliakalnio g. 25, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, Mažeikiai, PV Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com . 
4. Statytojas – Fizinis asmuo.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gegužės 13 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – PV Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com . 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gegužės 13 d. Laisvės g. 9, Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 08.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.), Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com .
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gegužės 13 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-04-23

Gyvenamosios paskirties daugiabučio pastato dalies patalpų kapitalinio remonto ir paskirties keitimo Sodų g. 7, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Sodų g. 7, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Pažangūs projektų sprendimai“, įm. k. 302470286, V. Grybo g. 34-100, Vilnius, PV Aidas Jastremskas, Tel. + 370 656 14394, el. p. uabpps@gmail.com. 
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. gegužės 2 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – PV Aidas Jastremskas, Tel. + 370 656 14394, el. p. uabpps@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. gegužės 2 d. V. Grybo g. 34-100, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 10.00 iki 17.00 val., Tel. + 370 656 14394, el. p. uabpps@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. gegužės 2 d. 17.30 val. Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-04-12

 

Pėsčiųjų tilto per Varduvos upės kanalą Vytauto g., Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Vytauto g., Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – MB „Gatvių ižinerija“, įm. k. 303066948, Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiaulių m., PV Regimantas Šablickas, Tel. + 370 603 29003, el. p. gatviuinzinerija@gmail.com.
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. balandžio 11 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Eglė Andrulienė, Tilžės g. 170-219, Šiaulių m., LT-76296, Tel. + 370 603 29003, el. p. gatviuinzinerija@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. balandžio 11 d. Tilžės g. 170-219, Šiaulių m., LT-76296, susipažinti vietoje nuo 9:00 iki 17:00, Tel. + 370 603 29003, el. p. gatviuinzinerija@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. balandžio 11 d. 17.00 val. A. Baranausko a. 1, Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-03-22

Vieno buto gyvenamojo namo naujos statybos Laižuvos g. 11, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Laižuvos g. 11, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamojo (vieno buto pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Tel. + 370 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com.
4. Statytojas – Fizinis asmuo.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. balandžio 4 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Tel. + 370 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. balandžio 4 d. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., susipažinti vietoje nuo 17:00 iki 18:00, Tel. + 370 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. balandžio 4 d. 17.00 val. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-03-19

Garažo naujos statybos Algirdo g. 42E, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Algirdo g. 42E, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – garažų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – UAB „Edvardo servisas“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. kovo 20 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. kovo 20 d. Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 8:00 iki 16:30 (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00), Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. kovo 20 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-02-28

Ukrinų gatvės dalies (nuo Skuodo g. iki Varduvos g.) naujos statybos Ukrinų g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Ukrinų g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Plentprojektas“, įm. k. 300715445, Gedimino per. 41, LT-01109 Vilnius, projekto vadovas Vaidas Butkus, Tel. + 370 52 617629, el. p. bendras@plentprojektas.lt.
4. Statytojas – AB „SKV-VALDA“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. kovo 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Plentprojektas“, įm. k. 300715445, Gedimino per. 41-1, LT-01109 Vilnius, Rūta Jakštaitė, Tel. + 370 618 55441, el. p. ruta.jakstaite@plentprojektas.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. kovo 19 d. Gedimino per. 41-1, LT-01109 Vilnius, susipažinti vietoje I-IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 16:00, Tel. + 370 618 55441, el. p. ruta.jakstaite@plentprojektas.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. kovo 19 d. 17.00 val. Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-08-28

Sandėlio naujos statybos Aušros g. 8A, Auksūdžio k., Laižuvos sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Aušros g. 8A, Auksūdžio k., Laižuvos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Archartelė ir partneriai“, įm. k. 125909573, Klaipėdos g. 1, Vilnius, projekto vadovas Henrikas Štaudė, Tel. + 370 52 624453, Mob. Tel. + 370 698 46864, el. p. staude@archartele.lt.
4. Statytojas – UAB „Taulidas“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. kovo 20 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Archartelė ir partneriai“, įm. k. 125909573, Klaipėdos g. 1, Vilnius, projekto vadovas Henrikas Štaudė, Tel. + 370 52 624453, Mob. Tel. + 370 698 46864, el. p. staude@archartele.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. kovo 20 d. Klaipėdos g. 1, Vilnius, susipažinti vietoje nuo 8:00 iki 17:00, Mob. Tel. + 370 698 46864, el. p. staude@archartele.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. kovo 20 d. 17.00 val. Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-02-28

Prekybos paskirties pastato (parduotuvės) naujos statybos Pramonės g. 5, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Pramonės g. 5, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – Fizinis asmuo.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. kovo 14 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. kovo 14 d. Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 8:00 iki 16:30 (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00), Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. kovo 14 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-02-21

Kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės Saulės g. 55, Purvėnų k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Saulės g. 55, Purvėnų k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kita (fermų).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – projektavimo studija UAB „Archera“, įm. k. 303274162, Kęstučio g. 11-1, Telšiai, projekto vadovas Egidijus Narmontas, Mob. + 370 622 95 079, el. p. info@archera.lt, laurynas.tautavicius@yahoo.com.
4. Statytojas – Ūkininkė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. vasario 20 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – projekto vadovas Egidijus Narmontas, Kęstučio g. 11-1, Telšiai, Mob. + 370 622 95 079, el. p. narmontas.egidijus@gmail.com, laurynas.tautavicius@yahoo.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. vasario 20 d. Kęstučio g. 11-1, Telšiai, Mob. + 370 622 95 079, el. p. narmontas.egidijus@gmail.com, laurynas.tautavicius@yahoo.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. vasario 20 d. 17.10 val. Saulės g. 55, Purvėnų k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-02-04

Prekybos pastato paskirties keitimo į sporto paskirtį P. Cvirkos g. 44, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - P. Cvirkos g. 44, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – esama – prekybos, numatoma – sporto.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Progresyvūs projektai“, įm. k. 300045183, J. Zauerveino g. 5-7, LT-92112 Klaipėda, projekto vadovas Danutė Zubavičienė, Tel. + 370 462 16071, el. p. info@pprojektai.lt.
4. Statytojas – UAB „LBP Group“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. vasario 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Progresyvūs projektai“, įm. k. 300045183, J. Zauerveino g. 5-7, LT-92112 Klaipėda, projekto vadovas Danutė Zubavičienė, Tel. + 370 462 16071, el. p. info@pprojektai.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. vasario 19 d. J. Zauerveino g. 5-7, LT-92112 Klaipėda, susipažinti vietoje nuo 8:00 iki 17:00, Tel. + 370 462 16071, el. p. info@pprojektai.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. vasario 19 d. 17.10 val. P. Cvirkos g. 44, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-01-31

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato rekonstravimo D. Poškos g. 49, Žemalės k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - D. Poškos g. 49, Žemalės k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamojo (vieno buto pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Viktoras Grigas, Tel. + 370 443 25 995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – Fizinis asmuo.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. vasario 13 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Viktoras Grigas, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. vasario 13 d. Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, susipažinti vietoje nuo 8:00 iki 16:30 (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00), Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. vasario 13 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2019-01-25

Gyvenamojo namo rekonstravimo Antano Sidabro g. 19, Naikių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Antano Sidabro g. 19, Naikių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamojo (vieno buto pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – Fizinis asmuo.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. sausio 28 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. sausio 28 d. Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, nuo 8:00 iki 16:30 val, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. sausio 28 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-01-08


2018 metai

Garažo rekonstravimo į sandėliavimo paskirties pastatą Geležinkelio g. 2B, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Geležinkelio g. 2B, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – esama garažų, numatoma sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
4. Statytojas – Gintauto Vyniauto įmonė „Žemaitijos stogai“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. sausio 14 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – UAB „Statoris“, įm. k. 167332046, Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, projekto vadovas Lina Vaitkienė, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. sausio 14 d. Laisvės g. 9, 89222 Mažeikiai, nuo 8:00 iki 17:00 val, Tel. + 370 443 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. sausio 14 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-12-20

Kitos (fermų) paskirties pastato – karvidžių Pakvisčio kelio g., Račalių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Pakvisčio kelio g., Račalių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – kita (fermų).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – projektavimo studija UAB „Archera“, įm. k. 303274162, Muziejaus g. 29, Telšiai, projekto vadovas Egidijus Narmontas, Mob. + 370 605 95 977, el. p. info@archera.lt.
4. Statytojas – Daiva Vaičiulienė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2019 m. sausio 10 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – projekto vadovas Egidijus Narmontas, Kęstučio g. 11-1, Mob. + 370 622 95 079, el. p. narmontas.egidijus@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2019 m. sausio 10 d. Kęstučio g. 11-1, Mob. + 370 622 95 079, el. p. narmontas.egidijus@gmail.com.
7. Viešas susirinkimas vyks 2019 m. sausio 10 d. 17.10 val. Ąžuolų g. 8, Račalių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. 
Priedas
2018-12-20

Sandėlio Montuotojų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Montuotojų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB „Ponama“, įm. k. 303091588, Krivių g. 43A-7, Vilnius, direktorius Vidmantas Kančiauskas, Mob. + 370 618 83 846, el. p. info@ponama.lt.
4. Statytojas – UAB „Lyra Group“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gruodžio 13 d. Norint daugiau informacijos kreiptis – Montuotojų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., darbo dienomis 09:00-16:00 val., Mob. + 370 614 00 398.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gruodžio 13 d. Ašmenos g. 4-9, Vilnius, arba el. p. info@ponama.lt.
7. Viešas susirinkimas vyks gruodžio 14 d. 17.00 val. Montuotojų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
Priedas 1, Priedas 2
2018-11-26

Vieno buto gyvenamojo namo Birutės g. 4, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - Birutės g. 4, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė – Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., Mob. + 370 610 02 426 el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com.
4. Statytojas – Mindaugas Stankus.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gruodžio 14 d. Norint daugiau informacijos kreiptis - Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., Mob. + 370 610 02 426 el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gruodžio 14 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gruodžio 14 d. 17.00 val. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-11-26

Sporto paskirties pastato (sporto salės su buitinėmis patalpomis) J. Basanavičiaus g. 1, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav. naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas - J. Basanavičiaus g. 1, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – sporto.
3. Projektinius pasiūlymus parengė - UAB „Aukstata“, PV Valdas Viršilas, Dubijos g. 11-19, LT-77145, Šiauliai, tel. + 370 41 520055, Mob. + 370 606 10 398 el. p. aukstata@aukstata.lt.
4. Statytojas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gruodžio 4 d. Norint daugiau informacijos kreiptis - UAB „Aukstata“, PV Valdas Viršilas, Dubijos g. 11-19, LT-77145, Šiauliai, tel. + 370 41 520055, Mob. + 370 606 10 398 el. p. aukstata@aukstata.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gruodžio 4 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gruodžio 4 d. 17.00 val. J. Basanavičiaus g. 1, Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav. 
Priedai: Projektinis pasiūlymas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2018-11-15

Sandėlių Gamyklos g. 31E, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Gamyklos g. 31E, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
4. Statytojas: Olga Banienė ir Julius Banys
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki lapkričio 19 d.
7. Viešas susirinkimas vyks lapkričio 19 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Priedas
2018-10-30

Automobilių serviso naujos statybos Skuodo g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Skuodo g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Archartelė“ ir partneriai, Klaipėdos g. 1, Vilnius, į. k. 125909573, PV Henrikas Štaudė, tel. (85)2624453 mob. tel. +37069846864, el. p. staude@archartele.lt 
4. Statytojas: UAB „Žydrius ir Ko“
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugsėjo 26 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Archartelė“ ir partneriai, Klaipėdos g. 1, Vilnius, į. k. 125909573, PV Henrikas Štaudė, tel. (85)2624453 mob. tel. +37069846864, el. p. staude@archartele.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki rugsėjo 26 d.
7. Viešas susirinkimas vyks rugsėjo 27 d. 17.00 val. Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
Priedas
2018-09-11

Sandėliavimo pastato Antano Sidabro g. 12, Naikių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav. naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Antano Sidabro g. 12, Naikių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Plynė”, PV Tomas Pudžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 25309, mob. tel. 8 686 39875, el. p. t.pudziuvis@gmail.com 
4. Statytojas: UAB “Elmaga”
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2018 m. rugsėjo 4 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: UAB “Plynė”, PV Tomas Pūdžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 25309, mob. tel. 8 686 39875, el. p. t.pudziuvis@gmail.com
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2018 m. rugsėjo 4 d. Viešas susirinkimas vyks 2018 rugsėjo 4 d. 17.00 val., Senkelio g. 1C, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-08-20

Prekybos paskirties pastato Žemaitijos g. 70, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Žemaitijos g. 70, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “2mm architektai”, 302726668, Laisvės al. 101A, Kaunas, direktorius Mindaugas Puodžiukynas, e-mail.: architektas.mindaugas@2mm.com, tel. Nr. 867016231
4. Statytojas: UAB „Gonitas“
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki liepos 25 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: UAB “2mm architektai”, 302726668, Laisvės al. 101A, Kaunas, direktorius Mindaugas Puodžiukynas, e-mail.: architektas.mindaugas@2mm.com, tel. Nr. 867016231
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
liepos 25 d.
7. Viešas susirinkimas vyks liepos 25 d. 17.00 val. Gamyklos g. 28, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-07-05

Šiltnamių, aikštelių, privažiavimų ir inžinerinių tinklų Naikių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Naikių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos (šiltnamių) paskirties pastatai, inži
3. Projektinius pasiūlymus parengė: MB “Pramonės Inžinerija”, 303042491, K.Petrausko 19A, Kaunas, P.V. Audrius Poškus, e-mail.: architektas.poskus@gmail.com, tel. Nr. 861031007
4. Statytojas: UAB „Žemaitijos daržovės“ tel. Nr. 868532655, e-mail.: martynas@gryns.lt
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki liepos 24 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: MB “Pramonės Inžinerija”, 303042491, K.Petrausko 19A, Kaunas, P.V. Audrius Poškus, e-mail.: architektas.poskus@gmail.com, tel. Nr. 861031007
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
liepos 24 d.
7. Viešas susirinkimas vyks liepos 24 d. 17.00 val. Algirdo g. 61, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-07-04

Kitos (ūkio) paskirties pastato Antano Sidabro g. 18, Naikių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Antano Sidabro g. 18, Naikių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (ūkio)
3. Projektinius pasiūlymus parengė: PV Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com
4. Statytojas: Alvidas Juška
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki liepos 4 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: PV Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
liepos 4 d.
7. Viešas susirinkimas vyks liepos 4 d. 17.30 val. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-06-18

Administracinio pastato Laisvės g. 218b, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. rekonstravimo, pristatant gamybines patalpas bei statinio paskirties pakeitimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Laisvės g. 218b, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – administracinė, numatoma – gamybos, pramonės.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: MB Projektavimo įmonė „PRO“, Ašvos g. 9, Urvikių k., LT-89261, Mažeikių r. sav., projekto vadovas Vladimiras Umanskis, atest. Nr. 3129, tel .: 868794543, el.p. projekt44@gmail.com.
4. Statytojas: UAB „ABF LT“ 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki liepos 2 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: MB Projektavimo įmonė „PRO“, Ašvos g. 9, Urvikių k., LT-89261, Mažeikių r. sav., projekto vadovas Vladimiras Umanskis, atest. Nr. 3129, tel .: 868794543, el.p. projekt44@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki liepos 2 d.
7. Viešas susirinkimas vyks liepos 2 d. 17.00 val., Energetikų g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, Priedas 2
2018-06-15

Siuvyklos Laisvės g. 216C, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Laisvės g. 216C, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: Irena Krištaponienė, Laisvės g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 861454252, el. p. kristaponiene@gmail.com 
4. Statytojas: Arūnas Jocius
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2018 m. birželio 22 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: Irena Krištaponienė, Laisvės g. 17, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 861454252, el. p. kristaponiene@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2018 m. birželio 22 d. 
7. Viešas susirinkimas vyks 2018 birželio 22 d. 17.00 val., Laisvės g. 17-14, II aukštas, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-06-07

Vieno buto gyvenamojo namo su priklausiniais Saulės g. 81, Daubarių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Saulės g. 81, Daubarių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai) ir pagalbinio ūkio.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Plynė”, PV Tomas Pūdžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 25309, el. p. t.pudziuvis@gmail.com 
4. Statytojas: Arūnas Šimkus
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2018 m. gegužės 30 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: UAB “Plynė”, PV Tomas Pūdžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 25309
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2018 m. gegužės 30 d. Viešas susirinkimas vyks 2018 gegužės 31 d. 16.00 val., P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-05-15

Administracinio-buitinio pastato ir sandėlio Gamyklos g. 41, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Gamyklos g. 41, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė ir sandėliavimo
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
4. Statytojas: UAB „Jubana“
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gegužės 29 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gegužės 29 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gegužės 29 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“.
Priedas
2018-05-15

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) rekonstravimo Sruojos g. 27, Užežerės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Sruojos g. 27, Užežerės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: vieno buto gyvenamieji pastatai (namai)
3. Projektinius pasiūlymus parengė: MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
4. Statytojas: Genovaita Ilskienė
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2018 m. gegužės 22 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2018 m. gegužės 22 d. Viešas susirinkimas vyks 2018 m. gegužės 22 d. 17.30 val., Sruojos g. 27, Užežerės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-05-07

Gyvenamo namo statybos Tvenkinių g. 29, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Tvenkinių g. 29, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
4. Statytojas: Jurij Samarin.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gegužės 14 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gegužės 14 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gegužės 14 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Priedas
2018-04-20

Vieno buto gyvenamojo namo Konrado Kavecko g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Konrado Kavecko g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai)
3. Projektinius pasiūlymus parengė: PV Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com
4. Statytojas: UAB „Eglitana“
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 26 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: PV Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
balandžio 26 d.
7. Viešas susirinkimas vyks balandžio 26 d. 17.00 val. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-04-10

Valstybinės reikšmės kelio Nr. 194 Užventė-Tryškiai-Viekšniai ruožo nuo 55,24 iki 55,795 km rekonstravimo, įrenginat šaligatvius, projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Dariaus ir Girėno g., Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos: krašto keliai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Saugvila”, PV J. Blažytė-Rukienė, Tomas Gradauskas, Jeruzalės g. 31, 08420 Vilnius, tel. tel. 8 699 42308, el. p. tomas.g@saugvila.lt 4. Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 18 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Saugvila”, PV J. Blažytė-Rukienė, Tomas Gradauskas, Jeruzalės g. 31, 08420 Vilnius, tel. tel. 8 699 42308, el. p. tomas.g@saugvila.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki balandžio 18 d.
7. Viešas susirinkimas vyks balandžio 18 d. 17.30 val. Dariaus ir Girėno g., Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav. 
Priedas 1, Priedas 2
2018-04-03

Garažų rekonstravimo į autoservisą Algirdo g. 26E, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Algirdo g. 26E, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: garažų į paslaugų
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Viktoras Grigas, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
4. Statytojas: Valiaus Erlicko IĮ
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, PV Viktoras Grigas, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki balandžio 19 d.
7. Viešas susirinkimas vyks balandžio 19 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Priedas
2018-04-03

Prekybos paskirties pastato – parduotuvės Laisvės g. 29A, Mažeikių m.,Mažeikių r. sav., rekonstravimo, keičiant paskirtį į administracinės paskirties pastatą, projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Laisvės g. 29A, Mažeikių m.,Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama - prekybos, numatoma - administracinė
3. Projektinius pasiūlymus parengė: PV Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com
4. Statytojas: Rimantas Zubavičius
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 10 d. PV Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
balandžio 10 d.
7. Viešas susirinkimas vyks balandžio 10 d. 17.00 val. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-03-23

Sandėlio naujos statybos Piliakalnio g. 41, Daubarių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav. projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Piliakalnio g. 41, Daubarių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
4. Statytojas: Vaidotas Gubinas
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 6 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki balandžio 6 d.
7. Viešas susirinkimas vyks balandžio 9 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“.
Priedas
2018-03-21

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožo nuo 6,890 iki 9,188 km rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Laisvės g., Mažeikių r. sav. 
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos: keliai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB TEC Infrastructure, T. Ševčenkos g. 16a, LT-03111 Vilnius, tel. tel. 8 615 46777
Projekto koordinatorius: Andrius Indriliūnas, el. p. andrius.indriliunas@tec.lt, tel. 8 615 46777 
4. Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB TEC Infrastructure, T. Ševčenkos g. 16a, LT-03111 Vilnius, tel. tel. 8 615 46777
Projekto koordinatorius: Andrius Indriliūnas, el. p. andrius.indriliunas@tec.lt, tel. 8 615 46777 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki balandžio 3 d.
7. Viešas susirinkimas vyks balandžio 4 d. 17.30 val. Stoties g. 18, Mažeikių m, Mažeikių r. sav. 
Priedas 1, Priedas 2
2018-03-15

Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos, Dariaus ir Girėno g. 16, Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav., sporto aikštelės naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Dariaus ir Girėno g. 16, Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sporto paskirties inžineriniai statiniai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Budinks“, PV Robertas Sveikauskas, Naujoji g. 1, Mažeikiai, tel. 8 601 73831, el. p. robertas@budinks.lt 
4. Statytojas: Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 13 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Budinks“, PV Robertas Sveikauskas, Naujoji g. 1, Mažeikiai, tel. 8 601 73831, el. p. robertas@budinks.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki kovo 13 d.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 13 d. 17.00 val., Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija, Dariaus ir Girėno g. 16, Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-02-22

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos, Mokyklos g. 8, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., sporto aikštyno naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Mokyklos g. 8, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sporto paskirties inžineriniai statiniai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Budinks“, PV Robertas Sveikauskas, Naujoji g. 1, Mažeikiai, tel. 8 601 73831, el. p. robertas@budinks.lt 
4. Statytojas: Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 9 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Budinks“, PV Robertas Sveikauskas, Naujoji g. 1, Mažeikiai, tel. 8 601 73831, el. p. robertas@budinks.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki kovo 9 d.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 9 d. 16.00 val., Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 8, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav. 
Priedas
2018-02-20

Sandėlio rekonstravimo Sūrupio g. 5A, Milių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Sūrupio g. 5A, Milių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
4. Statytojas: Dalia Gubinienė, įgaliotas atstovas Alfredas Ridzvanavičius
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 26 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki vasario 26 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 26 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“.
Priedas
2018-02-08

Gatvės rekonstravimo Pavenčių g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Pavenčių g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gatvių, nuotekų šalinimo tinklų, elektros tinklų, ryšių (telekomunikacijų) tinklų
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “URBAN LINE”, Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius, PV Vitalijus Aleksandrovas, PDV Rūta Ignatavičienė, tel. 8 612 20519, el. p. ruta.ignataviciene@urbanline.lt 
4. Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybė, atsakingas atstovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Darius Daugėla, el. p. darius.daugela@mazeikiai.lt, tel. (8 443) 98 208
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 19 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “URBAN LINE”, Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius, PDV Rūta Ignatavičienė, tel. 8 612 20519, el. p. ruta.ignataviciene@urbanline.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
vasario 19 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 19 d. 17.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės posėdžių salėje Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-01-31

Prekybos paskirties pastato rekonstravimo Gamyklos g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Gamyklos g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAb “Archartelė”, PV Henrikas Štaudė, Klaipėdos g. 1, Vilnius tel. (85)2624453, mob. tel. 869846864 el. p. staude@archartele.lt 
4. Statytojas: UAB “Gerbona”
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: Vytautas Putna, tel. 8 610 69939, el. p. info@jpiarchitektai.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
vasario 12 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 12 d. 18.00 val. Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
2018-01-24

Gyvenamojo namo su garažu naujos statybos, Meškėnų g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai (projekto korektūra)

1. Statinių statybvietės adresas: Meškėnų g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties pastatai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: Vytautas Putna, tel. 8 610 69939, el. p. info@jpiarchitektai.lt 
4. Statytojas: Mindaugas Rutenbergas
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 8 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: Vytautas Putna, tel. 8 610 69939, el. p. info@jpiarchitektai.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
vasario 8 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 8 d. 18.00 val. Meškėnų g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas 1, Priedas 2
2018-01-24


Sandėlio Montuotojų g. 16, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Montuotojų g. 16, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
4. Statytojas: UAB „Jubana“
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki sausio 31 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki sausio 31 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 1 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Priedas
2018-01-15

2017 metai

 

Sandėlio Sandėlių g. 16, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Sandėlių g. 16, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
4. Statytojas: Algimantas Paulauskas
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gruodžio 21 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. p. uabstatoris@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gruodžio 21 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gruodžio 21 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Priedas
Paskelbimo data 2017-12-04

Gyvenamojo namo naujos statybos, Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties pastatai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Statas”, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, tel. 8 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt 
4. Statytojas: Virginijus Laima
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 27 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Statas”, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, tel. 8 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
lapkričio 27 d.
7. Viešas susirinkimas vyks lapkričio 27 d. 18.00 val. Lėlaičių g., Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav
Priedas 1, priedas 2
Paskelbimo data 2017-11-10

Gatvės rekonstravimo Pavenčių g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Pavenčių g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gatvių, nuotekų šalinimo tinklų, elektros tinklų, ryšių (telekomunikacijų) tinklų
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “URBAN LINE”, Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius, PV Vitalijus Aleksandrovas, PDV Rūta Ignatavičienė, tel. 8 612 20519, el. p. ruta.ignataviciene@urbanline.lt 
4. Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybė, atsakingas atstovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Darius Daugėla, el. p. darius.daugela@mazeikiai.lt, tel. (8 443) 98 208
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 16 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “URBAN LINE”, Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius, PDV Rūta Ignatavičienė, tel. 8 612 20519, el. p. ruta.ignataviciene@urbanline.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
lapkričio 16 d.
7. Viešas susirinkimas vyks lapkričio 16 d. 17.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės posėdžių salėje Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
Paskelbimo data 2017-10-27


Dviejų butų gyvenamojo namo naujos statybos Sodininkų g. 1A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Sodininkų g. 1A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios (dviejų butų pastatai)
3. Projektinius pasiūlymus parengė: projektuotojas Airidas Svirskas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085, el. p. airidas.svirskas@gmail.com 
4. Statytojas: Giedrius Dapkevičius
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 15 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: projektuotojas Airidas Svirskas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085, el. p. airidas.svirskas@gmail.com
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
lapkričio 15 d.
7. Viešas susirinkimas vyks lapkričio 15 d. 18.00 val. Kęstučio g. 4, Mažeikiai
Priedas
Paskelbimo data 2017-10-26

Gamybos ir pramonės paskirties pastato (amoniakinės šaldymo kompresorinės) naujos statybos Skuodo g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Skuodo g. 4, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės, inžinerinių tinklų
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB "Bioprojektas", S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazlų Rūda, PV Gintautas Naudžiūnas, tel. 8 614 94843, el. p. gintautas.naudziunas@bioprojektas.lt 
4. Statytojas: AB “Pieno žvaigždės”
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 8 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB "Bioprojektas", S. Daukanto g. 19, LT-69430, Kazlų Rūda, PV Gintautas Naudžiūnas, tel. 8 614 94843, el. p. gintautas.naudziunas@bioprojektas.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
lapkričio 8 d.
7. Viešas susirinkimas vyks lapkričio 9 d. 17.30 val. Skuodo g. 4, Mažeikiai
Priedas
Paskelbimo data 2017-10-19

Prekybos paskirties pastato naujos statybos Naftininkų g. Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Naftininkų g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos
3. Projektinius pasiūlymus parengė: PV Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com
4. Statytojas: Alfredas Vyniautas
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 7 d. PV Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
lapkričio 7 d.
7. Viešas susirinkimas vyks lapkričio 7 d. 17.00 val. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Priedas
Paskelbimo data 2017-10-18

Paslaugų paskirties pastato naujos statybos Skuodo g. 41, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Skuodo g. 41, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų
3. Projektinius pasiūlymus parengė: „ARCHITECTURA“ UAB, PV Indrė Pažemeckienė, Kryžiokų g. 330, Vilnius, LT-08422, tel. +37060535696, el. p. uab.architectura@gmail.com 
4. Statytojas: “SKV-VALDA” AB
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: „ARCHITECTURA“ UAB, PV Indrė Pažemeckienė, Kryžiokų g. 330, Vilnius, LT-08422, tel. +37060535696, el. p. uab.architectura@gmail.com, taip pat Mažeikių r. sav. administracijos architektūros ir urbanistikos skyriuje, 108 kab., Laisvės g. 8, LT-89223 nuo 2017-10-10 iki 2017-10-25, Savivaldybės darbo metu.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
spalio 25 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 25 d. 17.15 val. Laisvės g. 39, 2 a. salė, Mažeikiai
Priedas
Paskelbimo data 2017-09-29
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

Gamybos ir pramonės paskirties pastato, inžinerinio statinio-stoginės naujos statybos Skuodo g. 28, Troškučių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Skuodo g. 28, Troškučių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB "PK projektavimo biuras", Baltų pr. 36-5, Kaunas, LT-48196, PV Liutauras Kairys, tel. 8 673 12690, el. p. info@pkbiuras.lt
4. Statytojas: UAB “Impeka”
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 16 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB "PK projektavimo biuras", Baltų pr. 36-5, Kaunas, LT-48196, PV Liutauras Kairys, tel. 8 673 12690, el. p. info@pkbiuras.lt
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
Spalio 16 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 16 d. 17.00 val. Gamyklos g. 34, Mažeikiai
Priedas
Paskelbimo data 2017-09-28

Vieno buto gyvenamojo namo Tvenkinių g. 33, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Tvenkinių g. 33, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios (vieno buto pastatai)
3. Projektinius pasiūlymus parengė: projektuotojas Airidas Svirskas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085
4. Statytojas: Jonas Erlickis
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugpjūčio 29 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: projektuotojas Airidas Svirskas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
Rugpjūčio 29 d.
7. Viešas susirinkimas vyks rugpjūčio 30 d. 18.00 val. Kęstučio g. 4, Mažeikiai
Paskelbimo data 2017-08-11

Mechaninių dirbtuvių rekonstravimo Aušros g. 8A, Auksūdžio k., Laižuvos sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Aušros g. 8A, Auksūdžio k., Laižuvos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės
3. Projektinius pasiūlymus parengė: projektuotojas Airidas Svirskas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085
4. Statytojas: UAB “Taulidas”
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugpjūčio 24 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: projektuotojas Airidas Svirskas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
Rugpjūčio 25 d.
7. Viešas susirinkimas vyks rugpjūčio 28 d. 18.00 val. Kęstučio g. 4, Mažeikiai
Priedas 
Paskelbimo data 2017-08-09

Informuojama jog rengiami Vieno buto gyvenamojo namo Rievupės g. 2, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.,projektiniai pasiūlymai žemės sklype (kad. Nr. 6167/0001:450; plotas 0,1499 ha), kurių tikslas išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą.

1. Statinių statybvietės adresas: Rievupės g. 2, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.
(kad. Nr. 6167/0001:450).
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (6.1.).
3. Projektinius pasiūlymus parengė: architektė R. Pakamanytė, Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, Tel. 8-698-48857 el.p.: regina.pakamanyte@gmail.com.
4. Statytojas: Saulius Sakalauskas ,Dariaus ir Girėno g. 20, Židikai, Mažeikių r. sav. Tel.:8-623-64787.
5.Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais ir pateikti siūlymus bei pastabas (raštu) galima nuo
2017-07-18 iki 2017-08-01 imtinai projektuotojo patalpose, http://planuojustatyti.lt tinklapyje ir Mažeikių r. sav. http://www.mazeikiai.lt/ tinklapyje.
6. Viešas susirinkimas vyks 2017-08-07, 17.00 val. Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, architektės Reginos Pakamanytės projektavimo studijos patalpose.
Priedas
Paskelbimo data 2017-07-18.

Metalo sandėlio Gamyklos g. 41, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Gamyklos g. 41, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: UAB “Jubana”.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2017 rugpjūčio 01 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: UAB „Statoris“, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2017 rugpjūčio 01 d. Viešas susirinkimas vyks 2017 rugpjūčio 01 d. 1700 ÷1800 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ patalpose.
Paskelbimo data 2017-07-18

Daržinės rekonstravimo į sandėlį Piliakalnio g. 41, Daubarių k., Mažeikių r. sav. projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Piliakalnio g. 41, Daubarių k., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma sandėliavimo paskirtis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Viktoras Grigas, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: Dalia Gubinienė, Vaidotas Gubinas.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugpjūčio 01 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
rugpjūčio 01 d.
7. Viešas susirinkimas vyks rugpjūčio 01 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Paskelbimo data 2017-07-18

Gyvenamojo namo naujos statybos Sedos g. 40, Asteikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Sedos g. 40, Asteikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: projektuotojas Airidas Svirkas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085
4. Statytojas: Jūratė Šiaudvytienė
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki liepos 11 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: projektuotojas Airidas Svirskas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
liepos 11 d.
7. Viešas susirinkimas vyks liepos 11 d. 18.00 val. Kęstučio g. 4, Mažeikiai
Priedas
Paskelbimo data 2017-06-20

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Miško g. 7, Užventės k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas: Miško g. 7, Užventės k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatas.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
4. Statytojas: Raimondas Vitkauskas.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2017 m. birželio 15 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2017 m. birželio 15 d. Viešas susirinkimas vyks 2017 birželio 15 d. 17.30 val., Miško g. 7, Užventės k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2017-05-30

Kitos (ūkio) paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių Viekšnių g. 62, Kegrių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas: Viekšnių g. 62, Kegrių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos (ūkio), kitos paskirties ižnineriniai statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
4. Statytojas: IĮ “Almona”
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2017 m. birželio 5 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2017 m. birželio 5 d. Viešas susirinkimas vyks 2017 birželio 5 d. 17.30 val., IĮ „Almona“ patalpose, Kegrių k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2017-05-22

Ūkinio pastato ir pavėsinės rekonstravimo į gyvenamąjį namą Meškėnų g. 11A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas: Meškėnų g. 11A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Plynė”, PV Tomas Pūdžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 25309
4. Statytojas: Vytautas Mazeliauskas
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2017 m. gegužės 19 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: UAB “Plynė”, PV Tomas Pūdžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 25309
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2017 m. gegužės 19 d. Viešas susirinkimas vyks 2017 gegužės 22 d. 17.00 val., Meškėnų g. 11A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2017-05-11

Vieno buto gyvenamojo namo Stulpo Upelio g 6, Daubarių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas: Stulpo Upelio g 6, Daubarių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė: T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673) 42503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.
4. Statytojas: Indrė Malinauskaitė-Balčytė, Tadas Balčytis.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2017 m. gegužės 19 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673) 42503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2017 m. gegužės 19 d. Viešas susirinkimas vyks 2017 gegužės 22 d. 17.00 val., Laisvės g. 29, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2017-05-09

Gyvenamojo namo Skuodo g. 93, Jautakių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Skuodo g. 93, Jautakių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė: Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com
4. Statytojas: Edvinas Žiauga
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2017 m. balandžio 28 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2017 m. balandžio 28 d. Viešas susirinkimas vyks 2017 balandžio 24 d. 17.30 val., Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai
Paskelbimo data 2017-04-13

Gyvenamo namo Bokšto g. 10, Buknaičių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav. rekonstravimo projektiniai pasiūlymai;


1. Statinių statybvietės adresas: Bokšto g. 10, Buknaičių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: Maris Bružas
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 28 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8- 443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki balandžio 28 d.
7. Viešas susirinkimas vyks balandžio 28 d. 16. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“. 
Paskelbimo data 2017-04-13

Sandėliavimo paskirties pastato Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com
4. Statytojas: Galina Karbauskienė ir Romualdas Karbauskas.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2017 balandžio 24 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2017 balandžio 24 d. Viešas susirinkimas vyks 2017 balandžio 24 d. 17.00 val., Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai
Paskelbimo data 2017-04-07

Kitos (ūkio) paskirties pastato (sandėlio) naujos statybos Voverių g. 44A, Voverių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Voverių g. 44A, Voverių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos (ūkio)
3. Projektinius pasiūlymus parengė: architektė R.Pakamanytė, Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, Tel. 8-698-48857 el.p.: regina.pakamanyte@gmail.com
4. Statytojas: Vidmantas Kesminas
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 6 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: architektė R.Pakamanytė, Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, Tel. 8-698-48857 el.p.: regina.pakamanyte@gmail.com
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
balandžio 6 d.
7. Viešas susirinkimas vyks balandžio 7 d. 17.00 val. Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, architektės Reginos Pakamanytės projektavimo studijos patalpose
Paskelbimo data 2017-03-23

Gamybinės paskirties pastato Energetikų g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Energetikų g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: UAB “ABF LT”, įm. kodas 302299465.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2017 balandžio 06 d. Norint daugiau informacijos, kreiptis: UAB „Statoris“, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2017 balandžio 06 d. Viešas susirinkimas vyks 2017 balandžio 06 d. 1700 ÷1800 val. Laisvės g. 9 (II aukštas), Mažeikiai, UAB „Statoris“ patalpose.
Paskelbimo data 2017-03-22

Prekybos paskirties pastato naujos statybos Skuodo g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Skuodo g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Archartelė“ ir partneriai, Klaipėdos g. 1/16, Vilnius, į. k. 125909573, PV Henrikas Štaudė, mob. Tel. +370 698 46864, el. p. staudė@archartele.lt 
4. Statytojas: UAB „Eglitana“
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 23 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Archartelė“ ir partneriai, Klaipėdos g. 1/16, Vilnius, į. k. 125909573, PV Henrikas Štaudė, mob. Tel. +370 698 46864, el. p. staudė@archartele.lt
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki kovo 23 d.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 24 d. 18. 00 val. Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2017-03-10

Vienbučio gyvenamojo namo naujos statybos Sedos g. 4, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav. projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Sedos g. 4, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarinis fasadas“, PV Darius Jakubauskas, uabproporcija@gmail.com, tel. 8 41 520820.
4. Statytojas: Rimantas Norkus
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 9 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Vakarinis fasadas“, PV Darius Jakubauskas, uabproporcija@gmail.com, tel. 8 41 520820.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki kovo 9 d.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 10 d. 18. 00 val. Laukų g. 2S, Tirkšlių mstl., Trikšlių sen., Mažeikių r. sav. 
Paskelbimo data 2017-02-27

Kelio Nr. 1009 Viekšniai-Stočkai-Pievėnai ruožo nuo 2,850 iki 3,210 km Žibikų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Žibikų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos)
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Kelprojektas”, Klaipėdos kelių skyrius, Minijos g. 19, 91207 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 38 34 77, el. p. klaipeda@kelprojektas.lt 
4. Statytojas: VĮ “Šiaulių regiono keliai”, Tilžės g. 86, 78114 Šiauliai, www.srk.lt, tel. 8 41 523575, faks. 8 41 52373, el. paštas srk@siauliurk.lt 
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilnius, www.lakd.lt, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. p. lakd@lakd.lt 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 15 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Kelprojektas”, Klaipėdos kelių skyrius, Minijos g. 19, 91207 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 38 34 77, el. p. klaipeda@kelprojektas.lt arba Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, 89492 Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki vasario 15 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 15 d. 17. 30 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos patalpose, Tilto g. 12, 89492 Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2017-01-27

Pirties pastato rekonstravimo, keičiant paskirtį į klubą (kultūros paskirties pastatą) Dariaus ir Girėno g. 4, Tirkšlių mstl., Mažeikių r. sav. projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Dariaus ir Girėno g. 4, Tirkšlių mstl., Mažeikių r. sav. 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama – paslaugų, numatoma paskirtis - kultūros.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: VO Žemaičių motoklubas.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 20 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8- 443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki vasario 20 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 20 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Paskelbimo data 2017-01-27

Kitos (ūkio) paskirties pastatų (sandėlio ir daržinės) naujos statybos Dionizo Poškos g. 7, Žemalės k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Dionizo Poškos g. 7, Žemalės k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos (ūkio)
3. Projektinius pasiūlymus parengė: architektė R.Pakamanytė, Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, Tel. 8-698-48857 el.p.: regina.pakamanyte@gmail.com
4. Statytojas: Rasa Laivienė, Andriejus Laivys
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki sausio 26 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: architektė R.Pakamanytė, Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, Tel. 8-698-48857 el.p.: regina.pakamanyte@gmail.com
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki sausio 26 d.
7. Viešas susirinkimas vyks sausio 26 d. 17.00 val. Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, architektės Reginos Pakamanytės projektavimo studijos patalpose
Paskelbimo data 2017-01-13

Inertinių medžiagų pastogės (un. Nr. 6100-2000-2033) Mažeikių g. 73, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. rekonstravimo į sandėlį projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Mažeikių g. 73, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: UAB “UNII”.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2017 sausio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2017 sausio 17 d. Viešas susirinkimas vyks 2017 sausio 17 d. 1700 ÷1800 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ patalpose.
Paskelbimo data 2017-01-04

2016 metai

 

Grūdų džiovyklos naujos statybos Aušros kel. 54, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Aušros kel. 54, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: MB Projektavimo įmonė „PRO“, Ašvos g. 9, Urvikių k., LT-89261, Mažeikių r. sav., projekto vadovas Vladimiras Umanskis, atest. Nr. 3129, tel .: 868794543, el.p. projekt44@gmail.com.
4. Statytojas: Mažeikių rajono „Aušros“ žemės ūkio bendrovė, Aušros kel. 61, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., tel.: 861112309, el.p. repsiene.ona@gmail.com. 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gruodžio 23 d. arba Mažeikių rajono „Aušros“ žemės ūkio bendrovės patalpose adresu Aušros kel. 61, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., nuo 2016-12-19 iki 2016-12-23 nuo 13.00 iki 17.00 val. Norint daugiau informacijos kreiptis: MB Projektavimo įmonė „PRO“, Ašvos g. 9, Urvikių k., LT-89261, Mažeikių r. sav., projekto vadovas Vladimiras Umanskis, atest. Nr. 3129, tel .: 868794543, el.p. projekt44@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gruodžio 23 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gruodžio 23 d. 16.00 val., Mažeikių rajono „Aušros“ žemės ūkio bendrovės patalpose Aušros kel. 61, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., tel.: 861112309, el.p. repsiene.ona@gmail.com
Paskelbimo data 2016-12-13

Gyvenamo namo Paupio g. 38, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Paupio g. 38, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. ; 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma paskirtis - gyvenamoji.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: Viktorija Damalienė, Donatas Damalis
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gruodžio 29 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8- 443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gruodžio 29 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gruodžio 29 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Paskelbimo data 2016-12-13

Mokslo paskirties pastatų (mokyklos) Dariaus ir Girėno g. 14, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Dariaus ir Girėno g. 14, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: mokslo paskirties pastatai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS“, Dubijos g. 5-19, Šiaulių m., tel. 8 615 44690, el. paštas info@architektura-konstrukcijos.lt 
4. Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybė
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gruodžio 7 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS“, Dubijos g. 5-19, Šiaulių m., tel. 8 615 44690, el. paštas info@architektura-konstrukcijos.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gruodžio 7 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gruodžio 8 d. 17.00 val. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje Dariaus ir Girėno g. 14, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav. 
Paskelbimo data 2016-11-30

Sankryžos Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai - Plungė – 7,29 km rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius, inž. Vaidas Butkus, tel. (8 4) 4348234, el. paštas vaidas.butkus@gmail.com 
4. Statytojas: VĮ “Telšių regiono keliai”, S. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai, tel. 844469245.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gruodžio 13 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius, inž. Vaidas Butkus, tel. (8 4) 4348234, el. paštas vaidas.butkus@gmail.com
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gruodžio 13 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gruodžio 13 d. 17. 00 val. Dariaus ir Girėno g. 24, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav. 
Paskelbimo data 2016-11-29

Šiltnamio naujos statybos Užupio g. 21, Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Užupio g. 21, Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos (šiltnamių) paskirties pastatai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Statas”, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, tel. 8 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt 
4. Statytojas: Edvinas Kašėta
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 30 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Statas”, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, tel. 8 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
lapkričio 30 d.
7. Viešas susirinkimas vyks lapkričio 30 d. 18.00 val. Užupio g. 21, Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2016-11-23

Gyvenamojo namo naujos statybos Židikų g. 59, Kulšėnų k., Sedos sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Židikų g. 59, Kulšėnų k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: projektuotojas Airidas Svirkas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085
4. Statytojas: Marius Ruškys
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 24 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: projektuotojas Airidas Svirkas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki lapkričio 25 d.
7. Viešas susirinkimas vyks lapkričio 28 d. 18.00 val. Kęstučio g. 4, Mažeikiai
Paskelbimo data

Sandėlio naujos statybos Malūno g. 14, Rubikų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Malūno g. 14, Rubikų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo
3. Projektinius pasiūlymus parengė: architektė R.Pakamanytė, Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, Tel. 8-698-48857 el.p.: regina.pakamanyte@gmail.com
4. Statytojas: Vytautas Būta
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 8 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: architektė R.Pakamanytė, Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, Tel. 8-698-48857 el.p.: regina.pakamanyte@gmail.com
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
lapkričio 8 d.
7. Viešas susirinkimas vyks lapkričio 10 d. 17.00 val. Laižuvos g. 24-16, Mažeikiai, architektės Reginos Pakamanytės projektavimo studijos patalpose
Paskelbimo data 2016-10-26

Gyvenamojo namo naujos statybos J. Vaičkaus g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: J. Vaičkaus g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: projektuotojas Airidas Svirkas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085
4. Statytojas: Dalia Zubienė, Apolinaras Zubys
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 24 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: projektuotojas Airidas Svirkas, diplomo Nr. BKU 001870, Kęstučio g. 4, Mažeikiai, tel. 8 618 20085
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
spalio 25 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 26 d. 18.00 val. Kęstučio g. 4, Mažeikiai
Paskelbimo data 2016-10-17


Gyvenamojo namo naujos statybos Poilsio 1-oji g. 23, Jautakių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Poilsio 1-oji g. 23, Jautakių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Statas”, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, tel. 8 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt 
4. Statytojas: Raimondas Dargis
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 20 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Statas”, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, tel. 8 686 73375, el. p. info@uabstatas.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
spalio 20 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 20 d. 18.00 val. Poilsio 1-oji g. 23, Jautakių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2016-10-12

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2727 privažiuojamojo kelio prie Tulnikių nuo kelio Reivyčiai – Leckava ruožo nuo 0,00 iki 1,32 km rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Reivyčių sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Tiltų ekspertų centras”, T. Ševčenkos g. 16A, LT-0311 Vilnius, tel. +37052105318, el. p. info@tec.lt 
4. Statytojas: VĮ “Telšių regiono keliai”, S. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai, tel. 844469245.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 13 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Tiltų ekspertų centras”, T. Ševčenkos g. 16A, LT-0311 Vilnius, tel. +37052105318, el. p. info@tec.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki spalio 13 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 13 d. 17. 00 val. Laisvės g. 216, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
Paskelbimo data 2016-10-04

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2714 Dagiai - Žadeikiai ruožo nuo 2,20 iki 2,70 km rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Sedos sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Tiltų ekspertų centras”, T. Ševčenkos g. 16A, LT-0311 Vilnius, tel. +37052105318, el. p. info@tec.lt 
4. Statytojas: VĮ “Telšių regiono keliai”, S. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai, tel. 844469245.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 11 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Tiltų ekspertų centras”, T. Ševčenkos g. 16A, LT-0311 Vilnius, tel. +37052105318, el. p. info@tec.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki spalio 11 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 11 d. 17. 00 val. Baranausko a. 1, Sedos m., Sedos sen., Mažeikių r. sav. 
Mažeikių r. sav. 
Paskelbimo data 2016-10-04

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2710 Mažeikiai – Purpliai ruožo nuo 11,60 iki 12,50 km rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Laižuvos sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Tiltų ekspertų centras”, T. Ševčenkos g. 16A, LT-0311 Vilnius, tel. +37052105318, el. p. info@tec.lt 
4. Statytojas: VĮ “Telšių regiono keliai”, S. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai, tel. 844469245.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Tiltų ekspertų centras”, T. Ševčenkos g. 16A, LT-0311 Vilnius, tel. +37052105318, el. p. info@tec.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki spalio 12 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 12 d. 17. 00 val. Dariaus ir Girėno g. 19, Laižuvos mstl., Laižuvos sen., Mažeikių r. sav. 
Paskelbimo data 2016-10-04

Gamybinio pastato Nausodės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav. naujos statybos projektiniai pasiūlymai;

1. Statinių statybvietės adresas: Nausodės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: UAB “Vudesta”.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8- 443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki spalio 17 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 17 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ patalpose.
Paskelbimo data 2016-10-04


Vieno buto gyvenamojo namo naujos statybos Sovaičių g. 3, Sovaičių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Sovaičių g. 3, Sovaičių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
3. Projektinius pasiūlymus parengė: IĮ “Sauliaus Ruzgio projektavimos biuras”, Saulius Ruzgys, Pramonės g. 24G, Šiauliai, tel. 8 686 02856, el. p. sauliusruzgys@gmail.com 
4. Statytojas: Viktoras Katkauskas
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: IĮ “Sauliaus Ruzgio projektavimos biuras”, Saulius Ruzgys, Pramonės g. 24G, Šiauliai, tel. 8 686 02856, el. p. sauliusruzgys@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
spalio 12 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 12 d. 17.00 val. Virvytės g. 1, Užventės k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2016-10-03

Viaduko per geležinkelį naujos statybos, valstybinės reikšmės kelio Nr. 170 Mažeikiai – Skuodas 1,12 km ir prieigų, sutampančių su Algirdo gatve bei Vakarų, Gamyklos gatvių ir Algirdo gatvės sankryžų rekonstravimo Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Valstybinės reikšmės kelio Nr. 170 Mažeikiai – Skuodas 1,12 km ir prieigų, sutampančių su Algirdo gatve bei Vakarų, Gamyklos gatvių ir Algirdo gatvės sankryža, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos).
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinys, Minijos g. 19, 91207 Klaipėdos m., tel. (8 46) 383477, el.paštas: klaipeda@kelprojektas.lt, kontaktinis asmuo – Viačeslavas Zbrujevas, el.paštas: Viacelslavas.Zbrujevas@kelprojektas.lt, mob. tel. 8 640 18986
4. Statytojas: VĮ “Telšių regiono keliai”, S. Daukanto g. 66, 87104 Telšių m., www.telsiurk.lt, tel. 8 444 69245, faks. 8 444 60610 el. paštas: pastas@telsiurk.lt
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikių m., www.mazeikiai.lt, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt 
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilniaus m., www.lakd.lt, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas: lakd@lakd.lt 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: nuo 2016-10-03 iki 2016-10-17 UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinio patalpose adresu Minijos g. 19, 91207 Klaipėdos m., kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8 46) 383477, mob. Tel. 8 614 70737, taip pat Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijoje pas seniūną Laisvės g. 39, 89222 Mažeikių m., kiekvieną darbo dieną.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
spalio 17 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 17 d. 17. 30 val. Savivaldybės posėdžių salėje Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 

Priedas 1, priedas 2, priedas 3, priedas 4, priedas 5, priedas 6, priedas 7, priedas 8, priedas 9, priedas 10
Paskelbimo data 2016-09-28

Vieno buto gyvenamo namo naujos statybos M. Daukšos g. 6, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: M. Daukšos g. 6, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: Rasa Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com
4. Statytojas: Andrius Mačiulis
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugsėjo 28 d. Norint daugiau informacijos kreiptis į projekto vadovą – Rasą Kačerauskienę, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 610 02426, el. p. rasa.kacerauskiene@gmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
rugsėjo 28 d.
7. Viešas susirinkimas vyks rugsėjo 28 d. 17. 00 val. Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2016-09-14

Parduotuvės Laisvės g. 43, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Laisvės g. 43, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: Vaidotas Gubinas.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugsėjo 14 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8- 443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki rugsėjo 14 d.
7. Viešas susirinkimas vyks rugsėjo 14 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ patalpose.
Paskelbimo data 2016-08-31


Fermos iki 30 sąlyginių galvijų naujos statybos Lūšės g. 167, Ritinės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Lūšės g. 167, Ritinės k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (fermų).
3. Projektinius pasiūlymus parengė: Irena Krištaponienė, diplomo Nr. 000078
4. Statytojas: Daina Intienė
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugpjūčio 23 d. Norint daugiau informacijos kreiptis į projekto vadovą – Ireną Krištaponienę, Laisvės g. 17-14, II a., Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 614 54252
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki rugpjūčio 23 d.
7. Viešas susirinkimas vyks rugpjūčio 23 d. 18. 00 val. Laisvės g. 17-14, II a., Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
Paskelbimo data 2016-08-22

Susirinkimas neįvyko. Apie naujai organizuojamą susirinimą bus paskelbta.

Viaduko per geležinkelį naujos statybos, valstybinės reikšmės kelio Nr. 170 Mažeikiai – Skuodas 1,12 km ir prieigų, sutampančių su Algirdo gatve bei Vakarų, Gamyklos gatvių ir Algirdo gatvės sankryžų rekonstravimo Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Valstybinės reikšmės kelio Nr. 170 Mažeikiai – Skuodas 1,12 km ir prieigų, sutampančių su Algirdo gatve bei Vakarų, Gamyklos gatvių ir Algirdo gatvės sankryža, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos).
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinys, Minijos g. 19, 91207 Klaipėdos m., tel. (8 46) 383477, el.paštas: klaipeda@kelprojektas.lt, kontaktinis asmuo – Viačeslavas Zbrujevas, el.paštas: Viacelslavas.Zbrujevas@kelprojektas.lt, mob. tel. 8 640 18986
4. Statytojas: VĮ “Telšių regiono keliai”, S. Daukanto g. 66, 87104 Telšių m., www.telsiurk.lt, tel. 8 444 69245, faks. 8 444 60610 el. paštas: pastas@telsiurk.lt
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikių m., www.mazeikiai.lt, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt 
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilniaus m., www.lakd.lt, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas: lakd@lakd.lt 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugpjūčio 18 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: nuo 2016-08-03 iki 2016-08-18 UAB „Kelprojektas“, Klaipėdos padalinio patalpose adresu Minijos g. 19, 91207 Klaipėdos m., kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8 46) 383477, mob. Tel. 8 614 70737, taip pat Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijoje pas seniūną Laisvės g. 39, 89222 Mažeikių m., kiekvieną darbo dieną.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
rugpjūčio 18 d.
7. Viešas susirinkimas vyks rugpjūčio 18 d. 17. 30 val. Savivaldybės posėdžių salėje Stoties g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Susirinkimas neįvyko. Apie naujai organizuojamą susirinkimą bus paskelbta.Paskelbimo data 2016-08-09

Birutės gatvės dalies ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstravimo Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Birutės g., Viekšnių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); Kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: elektros tinklai iki 10 kv įtampos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB "URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. paštas: info@urbanline.lt. Kontaktinis asmuo: projekto dalies vadovė Rūta Ignatavičienė, el. paštas: ruta.ignataviciene@urbanline.lt
4. Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai. Kontaktinis asmuo: Vyriausiasis specialistas Alfonsas Asauskas, tel. (8 443) 98 231, el. p. alfonsas.asauskas@mazeikiai.lt.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2016 m. liepos 29 d., o taip pat Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių seniūnijos skelbimų lentoje ir UAB “URBAN LINE” patalpose darbo dienomis iki 17 val. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB "URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. paštas: info@urbanline.lt. Kontaktinis asmuo: projekto dalies vadovė Rūta Ignatavičienė, el. paštas: ruta.ignataviciene@urbanline.lt
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. 
7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. rugpjūčio 1 d. 17.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių seniūnijos patalpose.
Paskelbimo data 2016-07-25

Prekybos paskirties pastato rekonstravimo Laisvės g. 11, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Laisvės g. 11, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatai. 
3. Projektinius pasiūlymus parengė: Jurgitos Matutytės individuali veikla, paž. Nr.( 25.83-13.2)SA21-010-3833-195, PV J. Matutytė, at. Nr. 27842, el. p. m.jurgai@gmail.com, tel. 8-616-27982
4. Statytojas: UAB „Žemtaka“ 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2016 m. rugpjūčio 4 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: Jurgitos Matutytės individuali veikla, paž. Nr.( 25.83-13.2)SA21-010-3833-195, PV J. Matutytė, at. Nr. 27842, el. p. m.jurgai@gmail.com, tel. 8-616-27982
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2016 m. rugpjūčio 4 d. 
7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. rugpjūčio 4 d. 17.00 val. Laisvės g. 11, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2016-07-22

Žemės ūkio padargų saugyklos (kitos (ūkio) paskirties pastato) naujos statybos Bokšto g. 29, Buknaičių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Bokšto g. 29, Buknaičių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos (ūkio) paskirties pastatai. 
3. Projektinius pasiūlymus parengė: Gintaro Adomaičio IĮ, į. k. 301842805, Maironio g. 53, Radviliškis., tel. (8 422) 43516, 8 699 55993. Projekto vadovė Vilma Adomaitienė, el. p. vilma.adom@gmail.com, tel. 8 606 06710.
4. Statytojas: Andriejus Virkutis 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2016 m. liepos 27 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: Gintaro Adomaičio IĮ, į. k. 301842805, Maironio g. 53, Radviliškis., tel. (8 422) 43516, 8 699 55993. Projekto vadovė Vilma Adomaitienė, el. p. vilma.adom@gmail.com, tel. 8 606 06710.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2016 m. liepos 27 d. 
7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. liepos 27 d. 16:45 Reivyčių seniūnijoje Laisvės g. 216, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2016-07-15

Gamybos ir pramonės paskirties pastato naujos statybos Krucių g. 7, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Krucių g. 7, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatai. 
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Erdvės norma“, architektas Almantas Rolandas Dumčius, el. p. almantui@takas.lt, tel. 8 699 94678.
4. Statytojas: UAB “Medinstrus”, Krucių g. 9, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., info@medinstrus.lt, tel. 8 443 25451. 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki 2016 m. liepos 7 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Medinstrus”, Krucių g. 9, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., info@medinstrus.lt, tel. 8 443 25451. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 2016 m. liepos 7 d. 
7. Viešas susirinkimas vyks 2016 m. liepos 7 d. 17:30 UAB „Medinstrus“ patalpose adresu Krucių g. 9, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2016-06-23

UAB „Mažeikių mėsinė“ administracinio pastato rekonstravimo Troškučių g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas: Troškučių g. 2, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. ;
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinės paskirties pastatai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Budinks“, Naujoji g. 1, 89101 Mažeikiai, tel. 8 601 73831, el. p. info@budinks.lt, architektė Regina Pakamanytė 
4. Statytojas: UAB „Mažeikių mėsinė“ atstovaujama Dariaus Matiuko.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki birželio 3 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Budinks“, Naujoji g. 1, 89101 Mažeikiai, tel. 8 601 73831, el. p. info@budinks.lt
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki birželio 3 d.
7. Viešas susirinkimas vyks birželio 6 d. 17. 00 val. UAB „Budinks“, Naujoji g. 1, Mažeikių m.
Paskelbimo data 2016-05-27

Mokyklos pastato rekonstravimo, keičiant paskirtį į maitinimo paskirties pastatą (restoraną) Vingio g. 3, Urvikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas:  Vingio g. 3, Urvikių k., Mažeikių r. sav. ;
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama – mokslo, numatoma paskirtis - maitinimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: Individuali įmonė “ Linaras”.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gegužės 16 d. Norint  daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8- 443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gegužės  16 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gegužės 16 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“
paskelbimo data 2016-05-06

Fermos pastato P. Plechavičiaus g. 36, Bukančių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.

1. Statinio statybvietės adresas: . Plechavičiaus g. 36, Bukančių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. 
2. Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos (fermų) paskirties pastatas
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, architektas Tomas Pudžiuvis, at. Nr. A1125, mob. tel.: 8 686 39875, el. p.: t.pudziuvis@gmail.com
4. Statytojas: Edvardas Pocevičius, Varduvos g. 7, Ukrinų k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., tel.: 8 622 51281
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gegužės 20 d. Dėl išsamesnės informacijos teirautis: UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. tel.: 8 686 39875, el. p.: t.pudziuvis@gmail.com
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gegužės 20 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gegužės 23 d. 17. 00 val. Varduvos g. 7, Ukrinų k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2016-05-04

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai – Skuodas, eianančio per Mažeikių miestą, ruož rekonstravimo projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas:  Skuodo g., Mažeikių m. ruožas (nuo miesto ribos iki Algirdo g.) ir Skuodo g., Mažeikių m. ruožas (nuo Algirdo g. Iki Kalnėnų g.)
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Plentprojektas“, Projekto vadovas, A. Sirtautas, Gedimino pr. 41-1, LT-01109, Vilnius, tel. (8 5) 2791584, el.paštas: bendras@plentprojektas.lt 
4. Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius Tel. 852329609, el. p. lakd@lakd.lt 
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. Nr. 8 443 98204, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gegužės 6 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: Laisvės g. 8, 215 kab., Mažeikių m., Mažeikių r. sav. arba Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius, tel.: (8 5) 2791584, el.p.: bendras@plentprojektas.lt
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gegužės 6 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gegužės 10 d. 17. 00 val. Laisvės g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. 
Paskelbimo data 2016-05-03

Prekybos ir paslaugų paskirties pastato naujos statybos Žemaitijos g. 68, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas:  Žemaitijos g. 68, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos ir paslaugų  paskirtis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Projektavimo centras“, Tilžės g. 170, Šiaulių m., architektas Remigijus Jurėla, at. Nr. A011, Vilniaus g. 269-13, Šiaulių m, tel. 8 41 523108, mob. tel. 8 698 47466, el. p. remiga@projektcentras.lt.
4. Statytojas: UAB “Baltisches Haus”, J. Jasinskio g. 16a, Vilniaus m.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 29 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Projektavimo centras“, Tilžės g. 170, Šiaulių m., architektas Remigijus Jurėla, at. Nr. A011, Vilniaus g. 269-13, Šiaulių m, tel. 8 41 523108, mob. tel. 8 698 47466, el. p. remiga@projektcentras.lt.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki balandžio 29 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gegužės 2 d. 17. 00 val. Prekybos centre “IKI”, Sedos g. 18, Mažeikių m.
Paskelbimo data 2016-04-22

Priestato prie garažo u/n 6199-2000-6036 ir priestato prie garažo u/n 6199-2000-6047 naujos statybos, Gamyklos g. 41, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas:  Gamyklos g. 41, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: garažų  paskirtis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: UAB “Jubana”.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 18 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki balandžio 18 d.
7. Viešas susirinkimas vyks balandžio 18 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Paskelbimo data 2016-04-11

Sandėliavimo paskirties pastato rekonstravimo Žemaitijos g. 90, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas:  Žemaitijos g. 90, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: PV Irena Krištaponienė, diplomo Nr. 000078, Laisvės g. 17-14, Mažeikiai, tel .: 8 614 54252.
4. Statytojas: UAB „RUTENIS“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 2 d. Norint  daugiau informacijos kreiptis: PV Irena Krištaponienė, diplomo Nr. 000078, Laisvės g. 17-14, Mažeikiai, tel .: 8 614 54252.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki balandžio 2 d.
7. Viešas susirinkimas vyks balandžio 5 d. 17.00 val., Laisvės g. 17-14, Mažeikiai.
Paskelbimo data 2016-03-25

Sandėliavimo paskirties pastato sandėlio rekonstravimo projektiniai pasiūlymai
1. Statinių  statybvietės adresas- Mažeikių r.sav., Žemaitijos g 90.
2. Statinių esama ir  ar numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Sandėliavimo.
3. Projektinius pasiūlymus parengė- Irena Krištaponienė, diplomo nr. 000078
4. Statytojas UAB RUTENIS.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki š.m. kovo 25 d.,
 norint daugiau informacijos kreiptis-į projekto vadovą Ireną Krištaponienę, Laisvės g. 17-14, II aukštas, Mažeikiai. Tel 8 614 54252 
6. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu iki š.m. kovo 25d.
Savivaldybės administrcijos direktoriusjo įgaliotas savivaldybės administracijos  valstybės tarnautojas ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymą  turi  nurodyti-
6.1 - vardą, pavardęorganizacijos pavadinimą, adresą, kitus ryšio duomenis,
6.2 - pasiūlymo  teikimo datą,
6.3 - informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.  Viešas susirinkimas vyks 2016 03 25 Laisvės g. 17-14, II aukštas, Mažeikiai 18.00 val.
Paskelbimo data 2016-03-10 

Sandėliavimo paskirties pastato griovimo ir naujos statybos Aušros kel. 54, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas:  Aušros kel. 54, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: MB Projektavimo įmonė „PRO“, Ašvos g. 9, Urvikių k., LT-89261, Mažeikių r. sav., projekto vadovas Vladimiras Umanskis, atest. Nr. 3129, tel .: 868794543, el.p. projekt44@gmail.com.
4. Statytojas: Mažeikių rajono „Aušros“ žemės ūkio bendrovė, Aušros kel. 61, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., tel.: 861112309, el.p. repsiene.ona@gmail.com. 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 11 d. Norint  daugiau informacijos kreiptis: MB Projektavimo įmonė „PRO“, Ašvos g. 9, Urvikių k., LT-89261, Mažeikių r. sav., projekto vadovas Vladimiras Umanskis, atest. Nr. 3129, tel .: 868794543, el.p. projekt44@gmail.com.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki   kovo 11 d.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 11 d. 16.00 val., Mažeikių rajono „Aušros“ žemės ūkio bendrovės patalpose Aušros kel. 61, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., tel.: 861112309, el.p. repsiene.ona@gmail.com
Paskelbimo data 2016-03-09

Gyvenamųjų namų kvartalo Smilgų gatvės statybos Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas:  Smilgų g., Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos – keliai (gatvės).
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „AMVK inžinieriai“, direktorė Violeta Kripaitienė, el.p.info@amvk.eu, tel. 8 615 83553, 8 618 32300.
4. Statytojas: Feliksas Ročius, Ventos g. 77-3, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., el.p. rociusf@inbox.lt, tel. 8 611 28483. 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 29 d. Norint  daugiau informacijos kreiptis: Reivyčių seniūnija, Laisvės g. 216, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 615 83553, 8 611 28483.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki   vasario 29 d.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 3 d. 17.15 val., Laisvės g. 216, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., tel. 8 611 28483.
Paskelbimo data 2016-02-22

2 MW kieto kuro katilinės ir medienos džiovyklos statybos Laisvės g. 216G, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas:  Laisvės g. 216G, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatai.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: MB Projektavimo įmonė „PRO“, Ašvos g. 9, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., 89261, PV Vladimiras Umanskis, at. Nr. 2129, tel. 8 687 94543, el.p. projekt44@gmail.com
4. Statytojas: UAB „F-wood“, į.k. 302494611, Ventos g. 8, 89103 Mažeikiai, tel. 8 666 00020, el.p. info@f-wood.lt
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 5 d. Norint  daugiau informacijos kreiptis: MB Projektavimo įmonė „PRO“, Ašvos g. 9, Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., 89261, PV Vladimiras Umanskis, at. Nr. 2129, tel. 8 687 94543, el.p. projekt44@gmail.com
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki   vasario 5 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 10 d. 17.00 val. UAB „F-wood“ patalpoje Ventos g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2016-01-27

Bugenių geležinkelio stoties statinių komplekso šildymo sistemos, įrengiant biokuro katilinę, rekonstravimo, dalies lauko šilumos tinklų griovimo ir šilumos tiekimo tinklų statybos Dapšių k., Pumpurų k., Židikų sen., Mažeikių r. sav., projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas:  Dapšių k., Pumpurų k., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė, transporto, gamybos ir pramonės, šilumos tiekimo paskirtys.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Geležinkelių tiesimo centras“, el.p. info@gtc.lt,           tel. Nr. +370 5 2693202, PV Romualdas Klimovič, el.p. r.klimovic@gtc.lt, mob. tel. Nr.     +370 685 00335.
4. Statytojas: AB „Lietuvos Geležinkeliai“ (Geležinkelių infrastruktūros direkcija), Dubijos g. 26, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., LT-77208, el.p. if-3@litrail.lt, tel. Nr. 841203807 
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki sausio 27 d. Norint  daugiau informacijos kreiptis: UAB „Geležinkelių tiesimo centras“, el.p. info@gtc.lt,              tel. Nr. +370 5 2693202, PV Romualdas Klimovič, el.p. r.klimovic@gtc.lt, mob. tel. Nr.     +370 685 00335.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki   sausio 27 d.
7. Viešas susirinkimas vyks sausio 28 d. 17.00 val. M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r. sav.
Paskelbimo data 2016-01-20

2015 metai

Metalo sandėlio Troškučių g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., naujos statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas: Troškučių g. 1, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirtis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: UAB „Sigerta“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gruodžio 07 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8- 443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gruodžio 07 d.
7. Viešas susirinkimas vyks gruodžio 07 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“
Paskelbimo data 2015-12-01 

 

Mažeikių sunkvežimių serviso Krucių g. 19, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r.  sav. statinio rekonstravimo ir paskirties keitimo projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas: Krucių g. 19, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama gamybos, būsima paslaugų paskirtis 
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Budinks“, Naujoji g. 1, 89101 Mažeikiai, tel. 8 601 73831, el. p. info@budinks.lt
4. Statytojas: UAB “Mažeikių sunkvežimių autoservisas”
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 14 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Budinks“, Naujoji g. 1, 89101 Mažeikiai, tel. 8 601 73831, el. p. info@budinks.lt
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki spalio 14 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 15 d. 17.00 val. UAB „Budinks“, Naujoji g. 1, Mažeikiai.
Paskelbimo data 2015-10-08

 

Naujo garažo Kalnėnų k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas:  Kalnėnų k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: garažų paskirtis 
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Budinks“, Naujoji g. 1, 89101 Mažeikiai, tel. 8 601 73831, el. p. info@budinks.lt
4. Statytojas: Darius Barkus, Audronė Barkuvienė
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 7 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Budinks“, Naujoji g. 1, 89101 Mažeikiai, tel. 8 601 73831, el. p. info@budinks.lt
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki spalio 7 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 8 d. 17.00 val. UAB „Budinks“, Naujoji g. 1, Mažeikiai.
Paskelbimo data 2015-09-30

 

Parduotuvės pastato Skuodo g. 7, Mažeikiuose statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas:  Skuodo g. 7, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirtis (statybinių medžiagų parduotuvė).
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Raspedita“, Tilžės g. 170-414, 76296 Šiauliai, PV Rita Volbikienė A556, tel. +370 686 78175, el. p. volbikiene@hotmail.com
4. Statytojas: „Bikuva“ UAB, Užpalių g. 81, Utena, tel. (8-389) 50514.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki spalio 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Raspedita“, Tilžės g. 170-414, 76296 Šiauliai, PV Rita Volbikienė A556, tel. +370 686 78175, el. p. volbikiene@hotmail.com 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki spalio 12 d.
7. Viešas susirinkimas vyks spalio 12 d. 17.00 val. Montuotojų g. 13, Mažeikiai.
Paskelbimo data 2015-09-29

 

Dirbtuvių pastato Gamyklos g. 41, Mažeikiuose rekonstravimo projektiniai pasiūlymai
1. Statinių statybvietės adresas: Gamyklos g. 41, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos paskirtis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: UAB “Jubana”.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugsėjo 3 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki rugsėjo 3 d.
7. Viešas susirinkimas vyks rugsėjo 3 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“.

 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ informuoja apie vykdomą „Mažeikių katilinės rekonstravimas, keičiant du susidėvėjusius garo ir vandens šildymo katilus į du naujus po 8 MW nominalios galios šildymo biokuro katilus“ projektavimo darbus ir parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus.
1. Statinių statybvietės adresas: Montuotojų 7, Mažeikiai
2. Statinių naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės.
3. Projekto vadovas: Povilas Stalioraitis, el. paštas: povilas.stalioraitis@enerstena.lt tel.(8-37)373231, mob.tel. 8 655 76651
4.Statytojas: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, Montuotojų g.10, LT-89101 Mažeikiai, el. paštas: info@mst.lt, tel. (8-443) 98171.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Montuotojų g. 7, Mažeikiai, tel. (8-443) 98 191, gegužės mėn.26, 27, 28, 29 d. ir birželio mėn. 1d., nuo 13 val. iki 16 val.
6. Pasiūlymus iki birželio 2 d. galima teikti el. paštu: povilas.stalioraitis@enerstena.lt
7. Viešas susirinkimas vyks adresu: Montuotojų 7, Mažeikiai ,birželio 2 d. 17 val.
Paskelbimo data 2015-05-21

 

Paslaugų paskirties pastato – degalinės su plovyklomis Algirdo g. 42, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. statybos projektiniai pasiūlymai

1.Statinių statybvietės adresas: Algirdo g. 42, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. (skl. kad. Nr. 6130/0024:66).
2.Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų.
3.Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Rusnė”, Miško g. 30-78, 44313 Kaunas, tel. (8-37) 320365.
4.Statytojas: UAB „Naftos dujos“, į.k. 166797537, Algirdo g. 42, 89229 Mažeikiai,  tel. (8-443) 91090.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gegužės 8 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Rusnė”, tel. (8-37) 320365.
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu  iki gegužės 8 d.
7.Viešas susirinkimas vyks gegužės 8 d. 17.15 val. Algirdo g. 42, Mažeikiai.
Paskelbimo data 2015-04-22

 

45 MW vėjo jėgainių parko Kabaldikų, Buknaičių, Tulnikių kaimuose, Reivyčių seniūnijoje, Mažeikių rajono savivaldybėje (10 VE grupė) statybos projektiniai pasiūlymai

1.Statinių statybvietės adresas: Kabaldikų  kaime, Reivyčių seniūnijoje, Mažeikių rajono savivaldybėje (skl. kad. Nr. 6127/0005:179).
2.Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai statiniai: kiti statiniai: kitos paskirties statiniai (13.).
3.Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “BaltWind”, Kalvarijų g. 24A-204, 09309 Vilnius, tel. 8-698-15245, info@baltwind.lt, www.baltwind.lt.
4.Statytojas: UAB „Pamario jėgainių energija“, į.k. 302416331,  A. Tumėno g. 4, Vilnius, tel. 8-698-15245.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 1 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “BaltWind”, tel. 8-698-15245.
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu  iki balandžio 1 d.
7.Viešas susirinkimas vyks balandžio 1 d. 17. 00 val. Gamyklos g. 34-1, Mažeikiai.
Paskelbimo data 2015-03-26

 

 Prekybos paskirties pastato (parduotuvės) statybos Algirdo g. 5, Mažeikiuose, projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas:  Algirdo g. 5, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma prekybos paskirtis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statas“, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, tel. (8-686) 73375, el. p. info@uabstatas.lt 
4. Statytojas: Antanaas Latakas, tel. (8-687) 92651.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 31 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statas“, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, tel. (8-686) 73375, el. p. info@uabstatas.lt 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  kovo 31 d.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 31 d. 18. 00 val. Laisvės g. 151, Mažeikiuose.
Paskelbimo data 2015-03-18

 

Parduotuvės  Piliakalnio g. 41, Daubarių k., Mažeikių r. sav. statybos projektiniai pasiūlymai

1. Statinių statybvietės adresas:  Piliakalnio g. 41, Daubarių k., Mažeikių r. sav.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma prekybos paskirtis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: Dalia Gubinienė, Vaidotas Gubinas.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 26 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  kovo 26 d.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 26 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Paskelbimo data 2015-03-18

 


Sandėlio Gamyklos g. 31f, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. projektiniai pasiūlymai;

1. Statinių statybvietės adresas:  Gamyklos g. 31f, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirtis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: UAB „Svaruna“.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 19 d. Norint  daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8- 443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki   kovo 19 d.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 19 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Paskelbimo data 2015-03-13

 

Sandėlio Gamyklos g. 48 Mažeikiuose statybos projektiniai pasiūlymai

1.  Statinių statybvietės adresas: Gamyklos g. 48, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma sandėliavimo paskirtis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: Audrūnas Pertikaitis.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 3 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  kovo 3 d.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 3 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
Paskelbimo data

 

Sandėliavimo paskirties pastato (sandėlio) rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

1.Statinių statybvietės adresas:  Pumpurų g. 48, Reivyčių k., Mažeikių r. sav.
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
3.Projektinius pasiūlymus parengė: Projektuotojas Airidas Svirskas, diplomo Nr.BKU 001870
4.Statytojas: IĮ „Danuva“
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 27 d. Norint daugiau informacijos kreiptis:  kreiptis: į projekto vadovą Airidą Svirską  Kęstučio g. Nr.4, Mažeikiai, tel.. 8618 20085
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
kovo 6 d.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks kovo 6 d. Kęstučio g. Nr.4, Mažeikai 18. 00 val. 
Paskelbimo data 2015-02-23

 

Gamybinio pastato Viekšnių g. 20, Mažeikiai rekonstravimo projektiniai pasiūlymai;

1.  Statinių statybvietės adresas: Viekšnių g. 20, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: pastato numatoma paskirtis - gamybos.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “Plynė”, PV Tomas Pudžiuvis, P. Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. (8-443) 25309.
4. Statytojas: UAB “Elmaga”, įm. k. 167220143, Senkelio g. 1C, Mažeikiai.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 26 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “Elmaga”, Senkelio g. 1C, Mažeikiai, tel. (8-443) 98910.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  vasario 26 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 26 d. 17.00 val. Senkelio g. 1C, Mažeikiai.
Paskelbimo data 2015-02-13

 

Garažo Troškučių g. 1A, Mažeikiuose projektiniai pasiūlymai;

1.  Statinių statybvietės adresas: Troškučių g. 1A, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: garažų.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statas“, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, tel. (8-686) 73375, el. P. info@uabstatas.lt.
4. Statytojas: UAB “ Transgeda ”, įm. k. 166909477, Jautakių g. 8A, Mažeikiai, direktorius Gedutis Brasas, tel. (8 688) 13116.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 26 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statas“, Žemaitijos g. 65-6, Mažeikiai, tel. (8-686) 73375, el. P. info@uabstatas.lt. 
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  vasario 26 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 26 d. 18.00 val. Jautakių g. 8A, Mažeikiuose.
Paskelbimo data 2015-02-13

 

Sandėlio su administracinėmis patalpomis Gamyklos g. 44 B Mažeikiuose projektiniai pasiūlymai;

1. Statinių statybvietės adresas: Gamyklos g. 44 B, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: pastato numatoma paskirtis - sandėliavimo paskirties pastatas.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: UAB “ RBII ”, įm. k. 166789818.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki vasario 18 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  vasario 18 d.
7. Viešas susirinkimas vyks vasario 19 d. 17.00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“
Paskelbimo data 2015-02-10

 

Penkių garažų Tirkšlių g. 1A, Mažeikių m. rekonstravimo į sandėlį projektiniai pasiūlymai;

1. Statinių statybvietės adresas:  Tirkšlių g. 1A, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama - garažų, numatoma sandėliavimo paskirties.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: Ona Steponavičienė.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki sausio 27 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  sausio 29 d.
7. Viešas susirinkimas vyks sausio 29 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“
Paskelbimo data 2015-01-21

 

Negyvenamosios paskirties pastato (automatinė telefonų stotis) rekonstravimo į paslaugų paskirties pastatą (laidojimo namai) Bažnyčios g. 8, Viekšnių m., Mažeikių r. sav. projektiniai pasiūlymai;

1. Statinių statybvietės adresas:  Bažnyčios g. 8, Viekšnių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama – automatinė       telefonų stotis, numatoma paslaugų paskirtis.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, PV Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9. Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4. Statytojas: Vladislovas Narutavičius.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki sausio 27 d. Norint  daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Mečislovas Veinšreideris, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8- 443) 25995.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki   sausio 29 d.
7. Viešas susirinkimas vyks sausio 29 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“
Paskelbimo data 2015-01-21

 

 

2014 metai

 

1.Statinių statybvietės adresas:  Laisvės g. 61, Mažeikiai.
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėlių.
3.Projektinius pasiūlymus parengė: Irena Krištaponienė, Laisvės g. 17, Mažeikiai, tel. 8614 54252
4.Statytojas: UAB „Elmaga“.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gruodžio 17 d. Norint daugiau informacijos kreiptis:  kreiptis: į projekto vadovą Ireną Krištaponienę, Laisvės g. 17, Mažeikiai, tel. 8614 54252.
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
 gruodžio 17 d.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks gruodžio 17 d. 18.00 val., Laisvės g. 17, Mažeikai, II a. 
Paskelbimo data 2014-12-09
Projektiniam pasiūlymui pritarta

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Statinio projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė ruože nuo 2,25 km iki 2,34 km,  kuris sutampa su Mažeikių miesto Sedos gatve, esančios sankryžos su Mažeikių miesto Pavenčių gatve rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektas
Statinio statybvietės adresas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė ruožas nuo 2,25 km iki 2,34 km, žemės sklypas, kad. Nr. 6130/7001:35 Mažeikių m. k. v., ir Pavenčių gatvė, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: valstybinės reikšmės keliai; keliai (gatvės);
Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas: UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; tel. 8 699 61112; Įgaliotas asmuo: Projekto vadovė – Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė, tel. 8 655 65381; el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt; 
Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai; tel. 8 443 98204, el. paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt; VĮ „Telšių regiono keliai“, S. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai, tel. 8 444 69245, el. paštas: pastas@telsiurk.lt; 
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.mazeikiai.lt ir UAB “URBAN LINE” patalpose darbo dienomis iki 17 val. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima per 5 darbo dienos nuo pranešimo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje paskelbimo datos.
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima UAB „URBAN LINE“ adresu arba tiesiogiai projekto vadovei Aušrinei Griškevičiūtei-Gečienei.
Viešas susirinkimas vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, adresu Stoties g. 18, Mažeikiai, š. m.  gruodžio 04 d. 17.10 val.
Paskelbimo data 2014-11-27
Projektiniam pasiūlymui pritarta

Informuojame, kad planuojama statyti gėlių kioską Žemaitijos gatvėje, valstybinėje žemėje (netoli prekybos centro “RIMI”). Pridedama vizualizacija ir ištrauka iš  specialiojo plano.
Visus pageidaujančius statyti kioską šioje vietoje kviečiame kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių (Laisvės g. 8, 108 kb.) iki 2014 metų gruodžio 20 dienos, kad būtų apsvarstyti visi galimi pasiūlymai. Tel. 8 443 98235.
(2014-11-17)

Paslaugų paskirties pastato – automobilių savitarnos plovyklos statybos projektinis pasiūlymas.
1.Statinių statybvietės adresas:  Sedos g. Nr. 53A, Mažeikiai
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų.
3.Projektinius pasiūlymus parengė: Projektuotojas Airidas Svirskas, diplomo Nr.BKU 001870
4.Statytojas: UAB „Eglitana“
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis:  kreiptis: į projekto vadovą Airidą Svirską  Kęstučio g. Nr.4, Mažeikiai, tel.. 8618 20085
 6.Visuomenės atstovai  Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  lapkričio 26 d.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks lapkričio 27 d. Kęstučio g. Nr.4, Mažeikai 17.15 val. 
Paskelbimo data  2014-11-05
Projektiniam pasiūlymui pritarta

Dviejų šiltnamių statybos Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Šerkšnėnų k., Užupio g. 16 projektinis pasiūlymas.
1.Statinių statybvietės adresas:  Užupio g. Nr. 16, Šerkšnėnų k., Mažeikių raj.
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
3.Projektinius pasiūlymus parengė: Projektuotojas Airidas Svirskas, diplomo Nr.BKU 001870
4.Statytojas: Edvinas Kašėta
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki lapkričio 10 d. Norint daugiau informacijos kreiptis:  kreiptis: į projekto vadovą Airidą Svirską  Kęstučio g. Nr.4, Mažeikiai, tel.. 8618 20085
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
 lapkričio 18 d.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks lapkričio 20 d. Kęstučio g. Nr.4, Mažeikai 18. 00 val. 
Paskelbimo data  2014-11-03
Projektiniam pasiūlymui pritarta

 Gyvenamojo namo Algirdo g. 26D, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. rekonstravimo projekto keičiant paskirtį iš gyvenamosios į laidojimo namus projektinis pasiūlymas
1.Statinių statybvietės adresas:  Algirdo g.26D, Mažeikiai
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama gyvenamoji, būsima paslaugų
3.Projektinius pasiūlymus parengė:  Regina Pakamanytė, dirbanti pagal individualios veiklos vykdymo pažymą  Nr. 617101, regina.pakamanyte@gmail.com, tel. 8 698 48857
4.Statytojas: Romana Pečiulienė, Tel. 8-655-39090
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugsėjo 17d. Norint gauti daugiau informacijos kreiptis:Regina Pakamanytė, individualios veiklos pažyma Nr. 617101, Laižuvos g. 24, Ia 12kab., Mažeikiai, el.p: regina.pakamanyte@gmail.com,tel. 8 698 48857
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki  rugsėjo 19 d.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks rugsėjo 24 d. 17. 00 val. Laižuvos g. 24, I a., 12 kab., Mažeikiai
Paskelbimo data: 2014-09-18
Projektiniam pasiūlymui pritarta

45 MW vėjo jėgainių parko Kabaldikų, Buknaičių, Tulnikių kaimuose, Reivyčių seniūnijoje, Mažeikių rajono savivaldybėje, naujos statybos techninis projektas (2 VE grupė) projektiniai pasiūlymai

1.Statinių statybvietės adresas: Tulnikių kaime, Reivyčių seniūnijoje, Mažeikių rajono savivaldybėje (skl. kad. Nr. 6127/0005:112, 6127/0005:169).
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai statiniai: kiti statiniai: kitos paskirties statiniai (13.).
3.Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “BaltWind”, Kalvarijų g. 24A-204, 09309 Vilnius, tel. 8-698-15245, info@baltwind.lt, www.baltwind.lt.
4.Statytojas: UAB „Pamario jėgainių energija“, į.k. 302416331, Knygnešių g. 13-6, Šilutė, tel. 8-698-15245.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugpjūčio 28 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “BaltWind”, tel. 8-698-15245.
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki rugsėjo 17 d. 
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks rugsėjo 17 d. 17. 00 val. Gamyklos g. 34-1, Mažeikiai.
Paskelbimo data: 2014-09-09
Projektiniam pasiūlymui pritarta

PARDUOTUVĖS SU SANDĖLIU, ŽEMAITIJOS  G. 86, STATYBOS PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
 1.Statinių statybvietės adresas:  Žemaitijos g. 86, Mažeikiai
 2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos.
  3.Projektinius pasiūlymus parengė Irena Krištaponienė,  Laisvės g. 17,  Mažeikiai,
    tel.8614 54252.
 4.Statytojas: UAB“Ligita“.
 5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugsėjo 12 d. Norint daugiau informacijos kreiptis:į projekto vadovą Ireną Krištaponienę Laisvės g. 17, Mažeikiai, tel.. 8614 54252
 6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  rugsėjo 12 d.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės rugsėjo tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks rugsėjo 12 d. 18. 00 val. Laisvės g. 17, Mažeikiai, II a.“
Paskelbimo data: 2014-09-03
Projektiniam pasiūlymui pritarta

PENKIŲ GARAŽŲ REKONSTRUKCIJA KEIČIANT PASKIRTĮ Į DIRBTUVES PRAMONĖS G. 36A, MAŽEIKIUOSE PROJEKTINIS PASIŪLIMAS

1. Statinių statybvietės adresas: Pramonės g. 36A, Mažeikių m.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama – garažų, numatoma
– gamybos ir pramonės paskirties.
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statas“, Viktoras Statkus, Žemaitijos g. 65-6,
Mažeikiai, tel. (8-686) 73375.
4. Statytojas: Tomas Vertelis.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugsėjo 5 d. Norint
daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statas“, Viktoras Statkus, Žemaitijos g. 65-6,
Mažeikiai, tel. (8-686) 73375.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu
iki rugsėjo 5 d.
7. Viešas susirinkimas vyks rugsėjo 5 d. 17:00 val. Žemaitijos g. 69A, Mažeikiai.
Paskelbimo data: 2014-08-27
Projektiniam pasiūlymui pritarta

45 MW VĖJO JĖGAINIŲ PARKO KABALDIKŲ, BUKNAIČIŲ, TULNIKIŲ KAIMUOSE, REIVYČIŲ SENIŪNIJOJE, MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (4 VE GRUPĖ) PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

1.Statinių statybvietės adresas: Kabaldikų, Tulnikių kaimuose, Reivyčių seniūnijoje, Mažeikių rajono savivaldybėje (skl. kad. Nr. 6127/0005:160, 6127/0005:163, 6127/0005:167, 6127/0005:165).
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai statiniai: kiti statiniai: kitos paskirties statiniai (13.).
3.Projektinius pasiūlymus parengė: UAB “BaltWind”, Kalvarijų g. 24A-204, 09309 Vilnius, tel. 8-698-15245, info@baltwind.lt, www.baltwind.lt.
4.Statytojas: UAB „Pamario jėgainių energija“, į.k. 302416331, Knygnešių g. 13-6, Šilutė, tel. 8-698-15245.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki rugpjūčio 28 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB “BaltWind”, tel. 8-698-15245.
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki rugpjūčio 28 d. 
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks rugpjūčio 28 d. 17. 00 val. Gamyklos g. 34-1, Mažeikiai.
Paskelbta: 2014-08-20
Projektiniam pasiūlymui pritarta

KETURIŲ GARAŽŲ REKONSTRAVIMO Į KŪRYBINES (AKMENS APDIRBIMO) DIRBTUVES TIRKŠLIŲ G. 1A , MAŽEIKIŲ M. PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

1.Statinių statybvietės adresas:  Tirkšlių g. 1A, Mažeikių m.
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama - garažų, numatoma gamybos ir pramonės paskirties.
3.Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4.Statytojas: Paulius Daujotas, Laima Daujotienė.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki liepos 9 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
 6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  liepos 9 d.
7.Viešas susirinkimas vyks liepos 9 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
2014-07-01


GYVENAMO NAMO REKONSTRAVIMO Į SANDĖLĮ  SKUODO G. 102A, BUGENIŲ K., MAŽEIKIŲ R. SAV.   PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

1.Statinių statybvietės adresas:  Skuodo g. 102A, Bugenių k..
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
3.Projektinius pasiūlymus parengė:  Regina Pakamanytė, dirbanti pagal individualios veiklos vykdymo pažymą        Nr. 617101, regina.pakamanyte@gmail.com, tel. 8 698 48857
4.Statytojas: Anicetas Preibys , tel. 8-616-11871;
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki birželio 11d. Norint gauti daugiau informacijos kreiptis:Regina Pakamanytė, individualios veiklos pažyma Nr. 617101, Laižuvos g. 24, II a. Mažeikiai, regina.pakamanyte@gmail.com,tel. 8 698 48857
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki  birželio 13 d.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks birželio 13 d. 17. 00 val. Laižuvos g. 24, II a., Mažeikiai
2014-06-02


SANDĖLIO  STATYBOS MAŽEIKIŲ M., GAMYKLOS G. 33 B, PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

1.Statinių statybvietės adresas:  Mažeikių m., Gamyklos g 33 B. 
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: numatoma- sandėliavimo.
3.Projektinius pasiūlymus parengė: UAB "Skanskbyggservice" projektavimo firma, Žemaitijos g 63-5 , Mažeikiai.
Savininkas Tomas Tenys, Tel. 8 698 49220, tomastenys@yahoo.com
4.Statytojas: UAB Saukla, Užventė, LT-89110 Mažeikių m., Gamyklos g 33 B., direktorius Saulius Klanas Tel. 8 686 28897 saukla1@gmail.com.
 5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki birželio 06 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: Mažeikių m. Gamyklos g. 33, Tel. 8 686 28897.
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki birželio 06 d. 
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks birželio 06 d. 17.15 val. Mažeikių m. Gamyklos g. 33. (2014-06-06).
Projektiniam pasiūlymui pritarta


PARDUOTUVĖS SU GAMYBINĖMIS PATALPOMIS PILIAKALNIO G. 43, DAUBARIŲ K. STATYBOS PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

1.Statinių statybvietės adresas:  Piliakalnio g. 43, Daubarių k.
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos.
3.Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
4.Statytojas: Arūnas Lipavičius (8-611) 01767.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gegužės 22 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995.
 6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  gegužės 22 d.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks gegužės 22 d. 18. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
2014-05-14

Projektiniam pasiūlymui pritarta


VALGYKLOS-PARDUOTUVĖS  REKONSTRAVIMO VIRVYTĖS G. 1, UŽVENTĖS K.
PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

1.Statinių statybvietės adresas:  Virvytės g. 1, Užventės k., Viekšnių sen., Mažeikių r. sav. 
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama- komercinės paskirties, numatoma- maitinimo.
3.Projektinius pasiūlymus parengė: M. Daukšio projektavimo firma, Turgaus aikštė 21, Klaipėda
Savininkas Mantas Daukšys, Tel. 8 682 48190, mantas.dauksys@architektas.org
4.Statytojas: UAB Revijoma, Užventė, LT-89494 Mažeikių r. sav., direktorė Regina Katkauskienė Tel. 8 687 36979 zaventesbaras@inbox.lt.
 5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki gegužės 29 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: Mažeikių r. sav. Viekšnių sen.Užventes k. Virvytės g. 1, Tel. 8 687 36979, 2014 m. 05 mėn. 22d., 23d., 26d., 27d., 28d. 
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki gegužės 29 d. 
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

7.Viešas susirinkimas vyks gegužės 29 d. 17.15 val. Mažeikių r. sav. Viekšnių sen.Užventes k. Virvytės g. 1
(2014-05-14)

Projektiniam pasiūlymui pritarta


ADMINISTRACINIO PASTATO MONTUOTOJŲ G. 3, MAŽEIKIŲ M. REKONSTRAVIMO(PRISTAOMO PRIESTATO) PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

1.Statinių statybvietės adresas:  Montuotojų g. 3, Mažeikių m.
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė.
3.Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995.
4.Statytojas: UAB „Dorvinda“, Montuotojų g. 3, Mažeikių m., tel. (8 443) 23500.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki balandžio 1 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995.
 6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  kovo 25 d. 
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks balandžio 1 d. 17. 00 val. Laisvės g. 9, Mažeikiai, II a. UAB „Statoris“ 
(2014-03-26)

Projektiniam pasiūlymui pritarta


PARDUOTUVĖS REKONSTRAVIMO LAISVĖS G. 61, MAŽEIKIŲ M. PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

1.Statinių statybvietės adresas:  Laisvės g. 61, Mažeikių m.
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos
3.Projektinius pasiūlymus parengė: Irena Krištaponienė (individualios veiklos pažyma), Laisvės g. 17, Mažeikiai, tel. (8 443)  35 466; mob. 8 614 54252.
4.Statytojas: UAB „Elmaga“, Senkelio g. 1C, Mažeikiai, mob. 8 698 70329.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: Irena Krištaponienė tel. (8  443)  35 466; mob. 8 614 54252 ir UAB „Elmaga“, mob. 8 698 70329.
 6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki   kovo 25 d. 
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks kovo 25 d. 17. 00 val. 109 kab. Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
(2014-03-18)

Projektiniam pasiūlymui pritarta


DUONOS GAMINIŲ CECHO PASATO REKONSTRAVIMO PUMPURŲ G. 23, REIVYČIŲ K. PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
1.Statinių statybvietės adresas:  Pumpurų g. 23, Reivyčių k. 
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės.
3.Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995.
4.Statytojas: UAB „Riestlita“, Pumpurų g. 23, Reivyčių k., mob. 8 687 50022.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995.
 6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
  kovo 25 d. 
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks kovo 25 d. 17. 00 val. 109 kab. Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
(2014-03-18)

Projektiniam pasiūlymui pritarta

SANDĖLIO STATYBOS MONTUOTOJŲ G. 16, MAŽEIKIŲ M. PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

1.Statinių statybvietės adresas:  Montuotojų g. 16, Mažeikių m.
2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio.
3.Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995.
4.Statytojas: UAB „Jubana“, Gamyklos g. 45,Mažeikių m., mob. 8 612  44902.
5.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 25 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, Lina Vaitkienė, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995.
6.Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki 
kovo 25 d. 
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7.Viešas susirinkimas vyks kovo 25 d. 17. 00 val. 109 kab. Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
(2014-03-18)

Projektiniam pasiūlymui pritarta

PAVĖSINĖS (INŽINERINIO STATINIO) DARIAUS IR GIRĖNO G. 4, TIRKŠLIŲ MSTL. STATYBOS PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

1. Statinių statybvietės adresas:  Dariaus ir Girėno g. 4, Tirkšlių mstl. 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Numatoma statyti pavėsinę, inžinerinį statinį. Pavėsinės išmatavimai 12, 1m x18,2 m. (Kitos paskirties pastatai).
3. Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statoris“, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995.
4. Statytojas: VO „Žemaičių motoklubas“, įgaliotas asmuo Šarūnas Padskočius, el. p: samogitianmc@gmail.com, mob. 8 614 63666.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima šiame puslapyje iki kovo 4 d. Norint daugiau informacijos kreiptis: UAB „Statoris“, tel. (8 443)  25 995 ir Šarūnas Padskočius, mob. 8 614 63666.
6. Visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu iki kovo 4 d. 
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
6.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
6.2. pasiūlymo teikimo datą;
6.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
7. Viešas susirinkimas vyks kovo 4 d. 17. 00 val. 109 kab. Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
(2014-02-25)

Projektiniam pasiūlymui pritarta