Mažeikių apylinkės seniūnija

Įsakymas dėl Mažeikių apylinkės seniūnijos Vietos bendruomenės tarybos sudėties tvirtinimo
2015 m. kovo 12 d. Nr. A1-460 

Mažeikių apylinkės seniūnijos darbuotojų, seniūnaičių, bendruomenių pirmininkų ir narių posėdžio protokolas
2015 m. vasario 18 d. Nr. MABN-2 (1 lapas, 2 lapas)