Laižuvos seniūnija

Įsakymas dėl Laižuvos seniūnijos Vietos bendruomenės tarybos sudėties tvirtinimo
2015 m. kovo 17 d. Nr. A1-488

Informacija apie Laižuvos seniūnijos  Vietos bendruomenių tarybų priimtus sprendimus finansuoti veiklas, susijusias su ilgalaikio turto įsigijimu