Savivaldybės NVO taryba

Mažeikių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Sigutė Bernotienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto atstovė
Odeta Jasmontienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto atstovė
Alvyda Purauskytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė-jaunimo reikalų koordinatorė
Reda Guerrero Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Jolanta Merkelienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
Eduardas Vaičiulis Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
Rūta Narmontienė Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė
Krista Kinčienė asociacijos Mažeikių rajono klubas „Mano namai“ pirmininkė
Ingrida Jonušienė Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos pirmininkė
Dovilė Grigutė Visuomeninės organizacijos „Gerumo galia“ pirmininkė


DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO
Patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-280

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

________________________

Įsakymas
DĖL ASOCIACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2021 m. birželio 7 d. A1-1214

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016 m. kovo 9 d. Nr. A1-338

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašas
2020 m. gegužės 29 d. Nr. T1-125

 

 

Subsidijos socialines paslaugas teikiančioms NVO

Nuo rytojaus Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priima paraiškas dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės.

Galimi pareiškėjai – socialines paslaugas teikiančios NVO, kurios atitinka kriterijus, nurodytus priemonės apraše. 

Subsidijos dydis  

NVO, kurios praėjusių metų biudžetas yra:

  • didesnis nei 1 000 Eur, bet ne daugiau nei 30 000 Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 500 Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 1 000 Eur.
  • didesnis nei 30 000 Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 1001 Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 5 000 Eur.
  • Pagalbos priemonei numatyta skirti lėšų suma – 2 000 000 Eur. 

Kvietimas teikti paraiškas subsidijai galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Aprašas 

Daugiau informacijos