Savivaldybės NVO taryba

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Vardas, Pavardė

Pareigos

Milda Zubavičienė

Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto atstovė

Deivydas Vyniautas

Mažeikių rajono savivaldybės Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto atstovas

Alvyda Purauskytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Reda Guerrero

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Merkelienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Rūta Narmontienė

Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Marius Kazlauskas

„Mažeikių gatvės gimnastai“ pirmininkas

Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė

VšĮ „Via Alba“ pirmininkė

Dovilė Grigutė

Visuomeninės organizacijos „Gerumo galia“ pirmininkė

 
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO
Patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-175

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

________________________

Įsakymas
DĖL ASOCIACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2022 m. borželio 15 d. Nr. A1-1159 

Įsakymas
DĖL ASOCIACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2021 m. birželio 7 d. A1-1214

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016 m. kovo 9 d. Nr. A1-338

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašas
2020 m. gegužės 29 d. Nr. T1-125

 

 

Subsidijos socialines paslaugas teikiančioms NVO

Nuo rytojaus Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priima paraiškas dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės.

Galimi pareiškėjai – socialines paslaugas teikiančios NVO, kurios atitinka kriterijus, nurodytus priemonės apraše. 

Subsidijos dydis  

NVO, kurios praėjusių metų biudžetas yra:

  • didesnis nei 1 000 Eur, bet ne daugiau nei 30 000 Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 500 Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 1 000 Eur.
  • didesnis nei 30 000 Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 1001 Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 5 000 Eur.
  • Pagalbos priemonei numatyta skirti lėšų suma – 2 000 000 Eur. 

Kvietimas teikti paraiškas subsidijai galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Aprašas 

Daugiau informacijos