Savivaldybės NVO taryba

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
 1.  Paulius Pocevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto atstovas
2.  Ramūnas Steponavičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio reikalų komiteto atstovas
 3. Alvyda Purauskytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
4. Reda Guerrero Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (vyriausioji specialistė)
5. Aistė Jokubauskienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (vyriausioji specialistė
6. Eduardas Vaičiulis Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
7. Danielius Gedutis Mažeikių rajono Pikelių kaimo bendruomenės pirmininkas
8.  Edgaras Kontrimas asociacijos „Mažeikių gatvės gimnastai“ prezidentas
9. Almantė Karpienė VšĮ „Dirbinyčia“ vadovė
10. Živilė Petkevičienė asociacijos „Bendraukime“ narė

Tarybos sudėtis patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-264 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo“

_________________________________________

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO
Patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-175

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

Nevyriausybinių organizacijų projektų (programų) finansavimo paraiškų vertinimo komisijos darbo reglamentas
Patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-1277

_______________________________________

Įsakymas 
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. A1-1115 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2023 m. birželio 6 d. Nr. A1-848

 

Įsakymas
DĖL ASOCIACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2023 m. birželio 29 d. Nr. A1-977  

Įsakymas
DĖL ASOCIACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2022 m. liepos 4 d. Nr. A1-1324  

Įsakymas
DĖL ASOCIACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2022 m. borželio 15 d. Nr. A1-1159 

Įsakymas
DĖL ASOCIACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO) PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ, SĄRAŠO TVIRTINIMO
2021 m. birželio 7 d. A1-1214

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016 m. kovo 9 d. Nr. A1-338

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašas
2020 m. gegužės 29 d. Nr. T1-125