Nekilnojamasis turtas

Nekilnojamojo turto pardavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1178 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1179 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠAS

VĮ TURTO BANKO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMU NR.P1-142 PATVIRTINTĄ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMO VALSTYBĖS INFORMACINĖJE SISTEMOJE PROCEDŪRŲ APRAŠAS

Prašymo forma

 

VIEŠUOSE ELEKTRONINIUOSE AUKCIONUOSE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo informacinių technologijų priemonėmis užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną, e-varžytinių sistemoje, internetinėje svetainėje www.evarzytines.lt/evs/. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas

Registracija  dalyvauti aukcione

Aukciono laikas

Administracinis pastatas (plotas 95,87 kv. m, pastatas mūrinis) ir 0,0281 ha žemės sklypas Laisvės g. 30B, Mažeikiai.


Darbuotoja atsakinga už turto apžiūrą ir informacijos teikimą – Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Laima Akavickienė, mob. 8 699 47 192, el. p. laima.akavickiene@mazeikiai.lt.
 

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

 

Bus skelbiamas pakartotinai   

Parduoda bendrai visus 11 butų pastate  bendrabutyje adresu: Laisvės g. 220, Mažeikiai.

Pradinė pardavimo kaina – 3817,0 Eur.

Turto apžiūra – 2020-06-05 10 val. Norint  dalyvauti turto apžiūroje, būtina registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2020-06-04 15.00 val.   

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

Pradžia –

2020-06-08

00:00:00 val.,

pabaiga –

2020-06-10

23:59:59 val. 

Prasideda –

2020-06-15

9:00:00 val.,

baigiasi –

2020-06-18

13:59:00 val. 

 

VIEŠAME TIESIOGINIAME AUKCIONE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas 

Pradinė pardavimo
kaina eurais

Aukciono laikas

Patalpa-butas (1 kambario, plotas 25,73 kv. m, 3 aukštas) Draugystės g. 22-40D, Mažeikiai.

Turto apžiūra – 2020-06-12 10.00 val. Pageidaujantys dalyvauti turto apžiūroje turi registruotis mob. 8 699 47 192 iki 2020-06-11 15.00 val.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2020 m. birželio 15 d. nuo 8.00 val. iki 10.30 val.

Nuotraukos

Aukciono sąlygos

173,0 

 

2020-06-15

11.00 val.

 

Patalpa-butas (1 kambario, plotas 12,95 kv. m, 2 aukštas) Žemaitijos g. 18-26A, Mažeikiai.

Turto apžiūra – 2020-06-12 10.30 val.  Pageidaujantys dalyvauti turto apžiūroje turi registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2020-06-12 15.00 val.   

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2020 m. birželio 15 d. nuo 8.00 val. iki 10.30 val

Nuotraukos

Aukciono sąlygos

 105,0

 

2020-06-15

11.30 val.

 

 

Darbuotoja atsakinga už turto apžiūrą ir informacijos teikimą: Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Laima Akavickienė, mob. 8 699 47 192, el. p. laima.akavickiene@mazeikiai.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (kodas 167371234), sąskaitą LT024010040700116664, esančią AB DNB banke. Mokėjimo dokumente turi būti nurodytas viešo aukciono būdu parduodamo objekto pavadinimas.

Asmenys, pageidaujantys būti Aukciono žiūrovais, įleidžiami tik su Turto valdymo skyriuje įsigytais žiūrovo bilietais. Bilietai, kurių kaina 15,0 Eur, įsigijami pateikus banko pavedimą apie apmokėjimą į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT024010040700116664, esančią AB DNB banke.

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-72

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas ir apibūdinimas

Turto adresas

Pastatų likutinė vertė

2020-02-01

Eur

Pastabos

1.

Malūnas (unikalus Nr. 3289-7000-2011, plotas 890,39 kv. m), užtvanka (unikalus Nr. 3289-7000-2044), įtekamasis kanalas (unikalus Nr. 3289-7000-2022), ištekamasis kanalas (unikalus Nr. 3289-7000-2033) ir šiam objektui priskirtas 0,12 ha žemės sklypas (kultūros vertybė).

Akmenės g. 24, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

27074,41

 

2.

Administracinis pastatas (unikalus Nr. 6194-8002-8021, plotas 95,87 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir šiam objektui priskirtas 0,0281 ha žemės sklypas.

Laisvės g. 30B, Mažeikiai

1151,22

 

3.

Katilinė su kaminu (unikalus Nr. 6196-5006-4011, plotas 1169,19 kv. m, pažymėjimas plane 1H3b).

K. Pliaterio g. 36, Plinkšių k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.

5538,77

 

4.

Butas – gyvenamoji patalpa (įvairioms socialinėms grupėms, unikalus Nr. 6198-0002-9019:0146, 1 kambario, plotas 19,06 kv. m, (iš jų bendro naudojimo 6,11 kv. m), 2 aukšte).

Žemaitijos g. 18-26A, Mažeikiai

397,43

 

5.

Garažų boksai:

Nr. 4 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0001, plotas 16,68 kv. m),

Nr. 5 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0002, plotas 18,75 kv. m),

Nr. 6 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0003, plotas 19,99 kv. m),

Nr. 7 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0004, plotas 20,91 kv. m),

Nr. 8 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0005, plotas 19,34 kv. m),

Nr. 9 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0006, plotas 23,87 kv. m).

Šiems objektams priskirtos 141/978 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. 6130-0017-0141).

Vasario 16-osios g. 11, Mažeikiai

 

 

2730,63

PARDUOTA UŽ 9743 Eur.

6.

Patalpa – butas (unikalus Nr. 6197-9000-3014:0129, 1 kambario, bendras plotas 25,73 kv. m, 3 aukšte).

Draugystės g. 22-40D, Mažeikiai

495,18

 

7.

Skalbyklos patalpos (unikalus Nr. 4400-3131-8768:1409,  bendras plotas 180,83 kv. m, naudojimo paskirtis – paslaugų, statybos metai 1980).

J. Basanavičiaus g. 39A-1, Mažeikiai

13032,41

 

8.

Butai:

Nr. 1 (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0011, plotas su b. n. patalpomis 30,52 kv. m, 2 aukštas)

Nr. 3B (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0002, plotas su b. n. patalpomis 14,96 kv. m, 2 aukštas),

Nr. 3C (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0003, plotas su b. n. patalpomis 8,08 kv. m, 2 aukštas),

Nr. 6 (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0013, plotas su b. n. patalpomis 33,04 kv. m, 2 aukštas),

Nr. 7 (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0012, plotas su b. n. patalpomis 32,45 kv. m, 2 aukštas),

Nr. 8A (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0006, plotas su b. n. patalpomis 26,60 kv. m, 3 aukštas),

Nr. 8B (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0004, plotas su b. n. patalpomis 17,83 kv. m, 3 aukštas),

Nr. 10 (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0014, plotas su b. n. patalpomis 11,57 kv. m, 3 aukštas),

Nr. 11 (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0008, plotas su b. n. patalpomis 23,15 kv. m, 3 aukštas),

Nr. 12 (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0010, plotas su b. n. patalpomis 11,96 kv. m, 3 aukštas),

Nr. 14 (unikalus Nr. 6195-7002-9018:0017, plotas su b. n. patalpomis 36,11 kv. m, 3 aukštas),

Pastato, kuriame yra butai unikalus Nr. ir pažymėjimas plane 6195-7002-9018, 1N3p, sienos plytų, naudojimo paskirtis – gyvenamoji), statybos metai 1957.

Laisvės g. 220, Mažeikiai

 

1267,81

756,69

380,29

1168,80

523,35

727,15

653,96

0,29

711,67

507,20

1155,46

 

 

9.

Patalpa – butas (paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), unikalus Nr. 6198-0002-9019:0145, 1 kambario, plotas su b. n. patalpomis 20,91 kv. m, 4 aukšte).

Žemaitijos g. 18-41, Mažeikiai

488,74

 

10.

Butas su priklausiniais (paskirtis – gyvenamoji (butų), unikalus Nr. 6191-9000-2017:0008, 1 kambario, plotas su b. n. patalpomis 21,76 kv. m, 1 aukšte), 1/8 sandėlio (unikalus Nr. 6191-9000-2028), 1/8 kiemo statinių (šulinys, lauko tualetas, unikalus Nr. 6191-9000-2060).

Respublikos g. 19-5, Mažeikiai

492,65

 

11.

Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 6195-0001-5011, plotas 265,93 kv. m, pažymėjimas plane 1A1m, statybos m. 1959, likutinė vertė 7038,36 Eur), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6195-0001-5033, pažymėjimas plane 5I1m, plotas 30,00 kv. m, likutinė vertė 32,65 Eur), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6195-0001-5044, pažymėjimas plane 6I1m, plotas 51,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), kiemo rūsys (unikalus Nr. 6195-0001-5022, pažymėjimas plane 7I1b, plotas 36,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6195-0001-5055, pažymėjimas plane 20I1m, plotas 16,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), sandėlis (unikalus Nr. 6195-0001-5066, pažymėjimas plane 22I1m, plotas 35,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), kiemo statiniai (2 lauko tualetai, šulinys, unikalus Nr. 6195-0001-5077, likutinė vertė 78,68 Eur) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4960-5062, 0,300 ha).

Česlovo Kontrimo g. 6, Mažeikiai

7149,69

 

12.

Gyvenamojo namo 50/100 dalių (unikalus Nr. 6196-6004-8012, 50/100 dalių iš 189,59 kv. m ploto, pažymėjimas plane 1A2p, statybos m. 1966), pastatas - sandėlis (unikalus Nr. 6196-6004-8067, pažymėjimas plane 6I1p, plotas 24,70 kv. m), pastatas - sandėlis (unikalus Nr. 6196-6004-8078, pažymėjimas plane 7I1p, plotas 37,50 kv. m), pastatas - daržinė (unikalus Nr. 6196-6004-8089, pažymėjimas plane 8I1m, plotas 38,20 kv. m), pastatas - daržinė (unikalus Nr. 6196-6004-8090, pažymėjimas plane 9I1m, plotas 35,10 kv. m) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (1597/3195 žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4113-8785).

Plienakių g. 1, Balėnų k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

622,50

 

13.

Mokyklos pastatas (unikalus Nr. 4400-0213-6123, plotas 575,03 kv. m, pažymėjimas plane 1C2p, statybos m. 1964), sandėlis (unikalus Nr. 4400-0213-6334, plotas 34,00 kv. m, pažymėjimas plane 2F1p) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2127-6030, 1,8875 ha).

Tirkšlių g. 102, Balėnų k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

34407,30

 

14.

Patalpa – butas (paskirtis – gyvenamoji (butų), unikalus Nr. 6198-0009-9015:0003, 3 kambarių, bendras plotas 69,54 kv. m, 2 aukšte).

Mokyklos g. 1-3, Laižuva, Mažeikių r. sav.

1746,50

 

15.

Inžineriniai tinklai:

1. Dujų įrenginys (cisternos 3 vnt., unikalus Nr. 6197-9016-1015), dujotiekis (unikalus Nr. 6197-9016-3018, diametras 50 mm, ilgis – 20,49 m; 100 mm – 28,73 m; 150 mm – 76,48 m).

 

2. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-2016-0011, diametras 50 mm, ilgis - 37,30 m; 80 mm – 45,30 m; 125 mm-12,45 m; 150 mm – 8,00 m).

 

3. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-9015-8010, diametras 50 mm, ilgis – 13,62 m; 125 mm – 43,43 m).

 

4. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-0019-5010, diametras 50 mm, ilgis – 29,06 m; 80 mm – 93,44 m; 125 mm – 40,24 m).

 

5. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-2015-8015, diametras 50 mm, ilgis – 14,23 m; 125 mm – 55,23 m).

 

6. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-1016-1015, diametras 50 mm, ilgis – 87,20 m).

 

7. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-0019-4013, diametras 50 mm, ilgis – 26,06 m; 125 mm – 48,50 m).

 

8. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-7017-6010, diametras 50 mm, ilgis – 22,89 m; 125 mm – 85,46 m).

 

9. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-4023-3015, diametras 50 mm, ilgis – 73,55 m; 80 mm – 57,64 m).

 

10. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-8019-7016, diametras 50 mm, ilgis – 51,59 m; 80 mm – 92,17 m; 100 mm – 22,26 m; 125 mm – 30,04 m).

 

11. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-7021-2018, diametras 50 mm, ilgis – 93,92 m; 100 mm – 99,05 m).

 

12. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-7017-7019, diametras 50 mm, ilgis – 60,01 m; 100 mm – 55,72 m).

 

13. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-3016-9013, diametras 50 mm, ilgis – 23,00 m; 200 mm – 109,53 m).

 

14. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-7017-5013, diametras 50 mm, ilgis – 44,30 m; 100 mm – 16,00 m).

 

15. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-2015-9012, diametras 50 mm, ilgis – 9,63 m; 100 mm – 81,62 m; 150 mm – 41,94 m; 200 mm – 7,73 m).

 

16. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-3016-5013, diametras 50 mm, ilgis – 10,45 m; 200 mm – 45,28 m).

 

17. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-6024-6012, diametras 50 mm, ilgis – 33,69 m; 100 mm – 162,65 m; 125 mm – 9,48 m; 150 mm – 122,18 m).

 

18. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-9015-9011, diametras 50 mm, ilgis – 14,05 m; 100 mm – 105,37 m).

 

19. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-2016-1010, diametras 50 mm, ilgis – 58,88 m; 100 mm – 76,73 m).

 

 

Ventos g. 75, Mažeikai

 

 

 

Ventos g. 85, Mažeikiai

 

 

Ventos g. 77, Mažeikiai

 

Ventos g. 79, Mažeikiai

 

 

Ventos g. 87, Mažeikiai

 

Ventos g. 89, Mažeikiai

 

Ventos g. 83, Mažeikiai

 

Ventos g. 63, Mažeikiai

 

Ventos g. 65, Mažeikiai

 

Ventos g. 69, Mažeikiai

 

 

Ventos g. 20, Mažeikiai

 

Draugystės g. 8,

Mažeikiai

 

Draugystės g. 3,

Mažeikiai

 

Draugystės g. 6,

Mažeikiai

 

Žemaitijos g. 14,

Mažeikiai

 

 

Žemaitijos g. 12,

Mažeikiai

 

Žemaitijos g. 8,

Mažeikiai

 

 

Žemaitijos g. 54,

Mažeikiai

 

Pavenčių g. 1,

Mažeikiai

 

0,00