Nekilnojamasis turtas

Nekilnojamojo turto pardavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1178 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1179 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠAS

VĮ TURTO BANKO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMU NR.P1-142 PATVIRTINTĄ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMO VALSTYBĖS INFORMACINĖJE SISTEMOJE PROCEDŪRŲ APRAŠAS

Prašymo forma

 

VIEŠUOSE ELEKTRONINIUOSE AUKCIONUOSE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo informacinių technologijų priemonėmis užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną, e-varžytinių sistemoje, internetinėje svetainėje www.evarzytines.lt/evs/. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui

 

Darbuotoja atsakinga už turto apžiūrą ir informacijos teikimą: Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Laima Akavickienė, mob. 8 699 47 192, el. p. laima.akavickiene@mazeikiai.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (kodas 167371234), sąskaitą LT024010040700116664, esančią AB DNB banke. Mokėjimo dokumente turi būti nurodytas viešo aukciono būdu parduodamo objekto pavadinimas.

Asmenys, pageidaujantys būti Aukciono žiūrovais, įleidžiami tik su Turto valdymo skyriuje įsigytais žiūrovo bilietais. Bilietai, kurių kaina 15,0 Eur, įsigijami pateikus banko pavedimą apie apmokėjimą į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT024010040700116664, esančią AB DNB banke.

VIEŠAME AUKCIONE PLANUOJAMO PARDUOTI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas ir apibūdinimas

Turto adresas

Pastatų likutinė vertė

2018-10-01

Eur

Pastabos

1.

Malūnas (unikalus Nr. 3289-7000-2011, plotas 890,39  kv. m), užtvanka (unikalus Nr. 3289-7000-2044), įtekamasis kanalas (unikalus Nr. 3289-7000-2022), ištekamasis kanalas (unikalus Nr. 3289-7000-2033) ir šiam objektui priskirtas 0,12 ha žemės sklypas (kultūros vertybė).

Akmenės g. 24, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

22527,51

 

2.

Administracinis pastatas (unikalus Nr. 6194-8002-8021, plotas 95,87 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir šiam objektui priskirtas 0,0281 ha žemės sklypas.

Laisvės g. 30B, Mažeikiai

1232,02

 

3.

Gyvenamojo namo 51/100 dalys (unikalus Nr. 6197-0014-2011, 51/100 dalys iš 119,28  kv. m ploto,  pažymėjimas plane 1A1m, statybos m. 1970), 1/2 tvarto pastato (unikalus Nr. 6197-0014-2022, pažymėjimas plane 5I1p, plotas 78,00 kv. m), malkinės pastatas (unikalus Nr. 6197-0014-2033, pažymėjimas plane 6I1m) ir šiam objektui priskirtas žemės sklypas.

Šiaurės g. 9 , Užlieknės k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

233,87

 

4.

Katilinė (unikalus Nr. 4400-2014-2950, plotas 137,72 kv. m, pažymėjimas plane 1P1b), kuro siurblinė (unikalus Nr. 4400-2014-2961, plotas 32,18 kv. m, pažymėjimas plane 2P1p), dūmtraukis (unikalus Nr. 4400-2016-6165, pažymėjimas plane d) ir šiam objektui priskirtas 0,1669 ha žemės sklypas.

Repšių g. 8A, Ukrinų k., Mažeikių r. sav.

7489,03

 Parduota

5.

Katilinė su kaminu (unikalus Nr. 6196-5006-4011, plotas 1169,19 kv. m, pažymėjimas plane 1H3b).

K. Pliaterio g. 36, Plinkšių k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.

5538,77

 

6.

Garažas (unikalus Nr. 6199-0004-5026, pažymėjimas plane 2G1p, statybos metai 1990, mūrinis).

Dariaus ir Girėno g. 9, Tirkšlių mstl., Mažeikių r. sav.

7436,80

 Parduota

7.

Butas – gyvenamoji patalpa (įvairioms socialinėms grupėms, unikalus Nr. 6198-5002-0011:0047, gyvenamasis plotas 39,26 kv. m, 1 aukšte)

Ventos g. 14-6,

Mažeikiai

12068,51

Parduota

8.

Butas – gyvenamoji patalpa (įvairioms socialinėms grupėms, unikalus Nr. 6197-7000-6019:0015, plotas 17,74 kv. m, 4 aukšte).

Draugystės g. 4-460D, Mažeikiai

767,02

 Parduota

9.

Garažų boksai:

Nr. 4 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0001, plotas 16,68 kv. m),

Nr. 5 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0002, plotas 18,75 kv. m),

Nr. 6 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0003, plotas 19,99 kv. m),

Nr. 7 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0004, plotas 20,91 kv. m),

Nr. 8 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0005, plotas 19,34 kv. m),

Nr. 9 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0006, plotas 23,87 kv. m).

Šiems objektams priskirtos 141/978 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. 6130-0017-0141).

Vasario 16-osios g. 11, Mažeikiai

 

 

3187,43

 

10.

Pastatas – garažai (unikalus numeris 6193-6001-6029, bendras plotas 102,80 kv. m).

Šiam objektui priskirtos 119/1380 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. 6130-0017-0126).

Vasario 16-osios g. 13, Mažeikiai

 

1212,40

 

11

Butas (unikalus Nr. 4400-4235-4328:9305, pastato kuriame yra butas unikalus Nr. ir pažymėjimas plane 4400-2108-9856, 1A1m, 3 kambarių, plotas 68,32 kv. m, 1 aukšte) ir 1/3 šulinio (unikalus Nr. 4400-2108-9892).

Židikų g. 68-3, Kulšėnų k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.

1095,77

 Parduota

12.

Patalpa – butas (unikalus Nr. 3296-7003-2014:0013, pastato kuriame yra butas unikalus Nr. ir pažymėjimas plane 3296-7003-2014, 1A4p, 2 kambarių, plotas 51,45 kv. m, 3 aukšte).

Bažnyčios g. 11-15, Viekšnių m., Mažeikių r. sav.

1909,55

 Parduota