Nekilnojamasis turtas

Nekilnojamojo turto pardavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1178 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1179 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠAS

VĮ TURTO BANKO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMU NR.P1-142 PATVIRTINTĄ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMO VALSTYBĖS INFORMACINĖJE SISTEMOJE PROCEDŪRŲ APRAŠAS

Prašymo forma

 

VIEŠUOSE ELEKTRONINIUOSE AUKCIONUOSE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo informacinių technologijų priemonėmis užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną, e-varžytinių sistemoje, internetinėje svetainėje www.evarzytines.lt/evs/. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas

Registracija  dalyvauti aukcione

Aukciono laikas

Patalpa-butas (1 kambario, plotas 37,16 kv. m, 4 aukštas) Bažnyčios g. 11-26, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

Pradinė pardavimo kaina – 651 Eur.

Turto apžiūra – 2019-12-04 10 val. Pageidaujantys dalyvauti turto apžiūroje turi registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2019-12-02 12.00 val.   

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

Pradžia –

2019-12-09

00:00:00 val.,

pabaiga –

2019-12-11 

23:59:59 val. 

 Prasideda –

2019-12-16

9:00:00 val.,

baigiasi –

2019-12-19

13:59:00 val.

Patalpa-butas (1 kambario, plotas 25,73 kv. m, 3 aukštas) Draugystės g. 22-40D, Mažeikiai.

Pradinė pardavimo kaina – 1386 Eur.

Turto apžiūra – 2019-12-03 10 val.  Pageidaujantys dalyvauti turto apžiūroje turi registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2019-12-02 12.00 val.   

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

 

Pradžia –

2019-12-09

00:00:00 val.,

pabaiga –

2019-12-11 

23:59:59 val. 

  Prasideda –

2019-12-16

9:00:00 val.,

baigiasi –

2019-12-19

13:59:00 val

Patalpa-butas (1 kambario, plotas 12,95 kv. m, 2 aukštas) Žemaitijos g. 18-26A, Mažeikiai.

Pradinė pardavimo kaina – 840 Eur.

Turto apžiūra – 2019-12-03 10.15 val.  Pageidaujantys dalyvauti turto apžiūroje turi registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2019-12-02 12.00 val.

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

Pradžia –

2019-12-09

00:00:00 val.,

pabaiga –

2019-12-11 

3:59:59 val.

 Prasideda –

2019-12-16

9:00:00 val.,

baigiasi –

2019-12-19

13:59:00 val.

Patalpa-butas (1 kambario, plotas 20,30 kv. m, 12 aukštas) Žemaitijos g. 18-126A, Mažeikiai.

Pradinė pardavimo kaina – 1260 Eur.

Turto apžiūra – 2019-12-03 10.30 val.  Pageidaujantys dalyvauti turto apžiūroje turi registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2019-12-02 12.00 val.

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

 

Pradžia –

2019-12-09

00:00:00 val.,

pabaiga –

2019-12-11 

23:59:59 val.

Prasideda –

2019-12-16

9:00:00 val.,

baigiasi –

2019-12-19

13:59:00 val

Administracinis pastatas (plotas 95,87 kv. m, pastatas mūrinis) ir 0,0281 ha žemės sklypas Laisvės g. 30B, Mažeikiai.

Pradinė pardavimo kaina – 36553,0 Eur.

Turto apžiūra: 2019 m. lapkričio 15 d. 10 val. Į turto apžiūrą būtina registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2019 m. lapkričio 14 d. 15 val.

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

 

Pradžia –

2019-11-18 00:00:00 val.,

pabaiga –

2019-11-20  23:59:59 val.

 

Prasideda –

2019-11-25 9:00:00 val.,

baigiasi –

2019-11-28 13:59:00 val.  

 

VIEŠAME TIESIOGINIAME AUKCIONE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

 

Darbuotoja atsakinga už turto apžiūrą ir informacijos teikimą: Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Laima Akavickienė, mob. 8 699 47 192, el. p. laima.akavickiene@mazeikiai.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (kodas 167371234), sąskaitą LT024010040700116664, esančią AB DNB banke. Mokėjimo dokumente turi būti nurodytas viešo aukciono būdu parduodamo objekto pavadinimas.

Asmenys, pageidaujantys būti Aukciono žiūrovais, įleidžiami tik su Turto valdymo skyriuje įsigytais žiūrovo bilietais. Bilietai, kurių kaina 15,0 Eur, įsigijami pateikus banko pavedimą apie apmokėjimą į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT024010040700116664, esančią AB DNB banke.

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas ir apibūdinimas

Turto adresas

Pastatų likutinė vertė

2019-07-01
Eur

Pastabos

1.

Malūnas (unikalus Nr. 3289-7000-2011, plotas 890,39 kv. m), užtvanka (unikalus Nr. 3289-7000-2044), įtekamasis kanalas (unikalus Nr. 3289-7000-2022), ištekamasis kanalas (unikalus Nr. 3289-7000-2033) ir šiam objektui priskirtas 0,12 ha žemės sklypas (kultūros vertybė).

Akmenės g. 24, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

22527,51

 

2.

Administracinis pastatas (unikalus Nr. 6194-8002-8021, plotas 95,87 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto) ir šiam objektui priskirtas 0,0281 ha žemės sklypas.

Laisvės g. 30B, Mažeikiai

1186,57

 

3.

Gyvenamojo namo 51/100 dalys (unikalus Nr. 6197-0014-2011, 51/100 dalys iš 119,28 kv. m ploto, pažymėjimas plane 1A1m, statybos m. 1970), 1/2 tvarto pastato (unikalus Nr. 6197-0014-2022, pažymėjimas plane 5I1p, plotas 78,00 kv. m), malkinės pastatas (unikalus Nr. 6197-0014-2033, pažymėjimas plane 6I1m) ir 1180/2314 dalys (0,1180 ha) žemės sklypo (kadastro Nr. 6174/0002:245, unikalus Nr. 4400-5043-9182).

Šiaurės g. 9, Užlieknės k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

229,91

PARDUOTA

UŽ 3117 Eur

4.

Katilinė su kaminu (unikalus Nr. 6196-5006-4011, plotas 1169,19 kv. m, pažymėjimas plane 1H3b).

K. Pliaterio g. 36, Plinkšių k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.

5538,77

 

5.

Butas – gyvenamoji patalpa (įvairioms socialinėms grupėms, unikalus Nr. 6198-0002-9019:0146, 1 kambario, plotas 19,06 kv. m, (iš jų bendro naudojimo 6,11 kv. m), 2 aukšte, statybos metai 1980).

Žemaitijos g. 18-26A, Mažeikiai

402,40

 

6.

Butas – gyvenamoji patalpa (įvairioms socialinėms grupėms, unikalus Nr. 6198-0002-9019:0144, 1 kambario,  bendras plotas 26,36 kv. m (iš jo bendro naudojimo 6,06 kv. m), 12 aukšte, statybos metai 1980).

Žemaitijos g. 18-126A, Mažeikiai

493,66

 

7.

Butas – gyvenamoji patalpa (įvairioms socialinėms grupėms, unikalus Nr. 6197-7000-6019:0029, bendras plotas 49,82 kv. m (iš jo bendro naudojimo 15,88 kv. m), 2 kambarių, 4 aukšte, statybos metai 1977).

Draugystės g. 4-445, Mažeikiai

2466,86

PARDUOTA

UŽ 3805 Eur 

8.

Garažų boksai:

Nr. 4 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0001, plotas 16,68 kv. m),

Nr. 5 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0002, plotas 18,75 kv. m),

Nr. 6 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0003, plotas 19,99 kv. m),

Nr. 7 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0004, plotas 20,91 kv. m),

Nr. 8 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0005, plotas 19,34 kv. m),

Nr. 9 (unikalus numeris 6190-0002-7042:0006, plotas 23,87 kv. m).

Šiems objektams priskirtos 141/978 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. 6130-0017-0141).

Vasario 16-osios g. 11, Mažeikiai

 

 

2930,48

 

9.

Pastatas – garažai (unikalus numeris 6193-6001-6029, bendras plotas 102,80 kv. m).

Šiam objektui priskirtos 119/1380 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. 6130-0017-0126).

Vasario 16-osios g. 13, Mažeikiai

 

1171,36

 

10.

Patalpa – butas (unikalus Nr. 3296-7003-2014:0011, 1 kambario, plotas 37,16 kv. m, 4 aukšte, statybos metai 1967).

Bažnyčios g. 11-26, Viekšnių m., Mažeikių r. sav.

29,80

 

11.

Patalpa – butas (unikalus Nr. 6197-9000-3014:0129, 1 kambario, bendras plotas 25,73 kv. m, 3 aukšte, statybos metai 1979).

Draugystės g. 22-40D, Mažeikiai

500,22