Nekilnojamasis turtas

Nekilnojamojo turto pardavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1178 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1179 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠAS

VĮ TURTO BANKO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2018 M. Gegužės 30 D. ĮSAKYMU NR.P1-142 PATVIRTINTA VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ Daiktų ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMO VALSTYBĖS INFORMACINĖJE SISTEMOJE PROCEDŪRŲ APRAŠAS

application forma

 

VIEŠUOSE ELEKTRONINIUOSE AUKCIONUOSE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

Asmuo, ketinantis pasirinkti elektroninį aukcioną, naudotis informacinėmis technologijomis ir užsiimti elektroniniu aukcionu, e-varžytinėmis sesijomis, interneto svetainėje www.evarzytines .lt / evs / . Registracija leidžiama tik nurodyti registracijos laikotarpius, kai prisijungiama prie vartotojo

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas

Registracija galite aukcione

Aukciono laikas

Patalpa-butas (18,59 kv. m, 1 kamb., 4 aukšte)  adresu: Žemaitijos g. 18-41, Mažeikiai

Pradinė pardavimo kaina – 539,0 Eur.

Turto apžiūra – 2020-11-27 10 val. Norint  dalyvauti turto apžiūroje, būtina registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2020-11-26 12.00 val.   

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

Pradžia –

2020-11-30 00:00:00 val.,

pabaiga –

2020-12-02  23:59:59 val. 

 Prasideda –

2020-12-07 9:00:00 val.,

baigiasi –

2020-12-10 13:59:00 val.

Gyvenamojo namo 50/100 dalių, pagalbinius statinius ir šiems objektams priskirtą žemės sklypą (1597/3195 dalys) adresu: Plienakių g. 1, Balėnų k., Mažeikių r. sav.

Pradinė pardavimo kaina – 11200 Eur.

Turto apžiūra – 2020-10-30 10 val. Norint  dalyvauti turto apžiūroje, būtina registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2020-10-29 15.00 val.   

Aukciono sąlygos

Nuotraukos 

Pradžia –

2020-11-03 00:00:00 val.,

pabaiga –

2020-11-05  23:59:59 val.

 Prasideda –

2020-11-09 9:00:00 val.,

baigiasi –

2020-11-12 13:59:00 val.

Patalpą-butas (3 kambarių, bendras plotas 69,54 kv. m, 2 aukšte) adresu: Mokyklos g. 1-3, Laižuva, Mažeikių r. sav.

Pradinė pardavimo kaina – 2230 Eur.

Turto apžiūra – 2020-10-30 14 val. Norint  dalyvauti turto apžiūroje, būtina registruotis mob. 8 699  47 192 iki 2020-10-29 15.00 val.   

Aukciono sąlygos

Nuotraukos 

Pradžia –

2020-11-03 00:00:00 val.,

pabaiga –

2020-11-05  23:59:59 val. 

 Prasideda –

2020-11-09 9:00:00 val.,

baigiasi –

2020-11-12 13:59:00 val.

Mokyklos pastatas, sandėlis ir šiems objektams priskirta žemės sklypas adresu: Tirkšlių g. 102, Balėnų k., Mažeikių r. sav.

Pradinė pardavimo kaina – 29239,0 Eur.

Turto apžiūra – 2020-11-13 10 val. Norint  dalyvauti turto apžiūroje, būtina registruotis

mob. 8 699  47 192 iki 2020-11-12 12.00 val.   

Aukciono sąlygos

Nuotraukos

Pradžia –

2020-11-16 00:00:00 val.,

pabaiga –

2020-11-18  23:59:59 val.

 Prasideda –

2020-11-23 9:00:00 val.,

baigiasi –

2020-11-26 13:59:00 val.

 

VIEŠAME TIESIOGINIAME AUKCIONE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas 

Pradinio pardavimo
kaina eurais

Aukciono laikas

 

 

 

 

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė Laima Akavickienė,  mob. 8 699 47 192, el. p. laima.akavickiene@mazeikiai.lt .

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną, į sąskaitą LT024010040700116664, esančią Luminor Bank AB, gavėjas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, įm. k. 167371234

Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti Aukciono žiūrovais. Jie įleidžiami tik su Turto valdymo ir priežiūros skyriuje įsigytais žiūrovo bilietais). Bilietai, kurių kaina 15,0 Eur, įsigyjami pateikus banko pavedimą apie apmokėjimą į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos LT024010040700116664, esančią Luminor Bank AB

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-260

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas ir apibūdinimas

Turto adresas

Pastatų likutinė vertė

2020-09-01

Eur

Pastabos

1.

Katilinė su kaminu (unikalus Nr. 6196-5006-4011, plotas 1169,19 kv. m, pažymėjimas plane 1H3b).

K. Pliaterio g. 36, Plinkšių k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.

5538,77

 

2.

Butas – gyvenamoji patalpa (įvairioms socialinėms grupėms, unikalus Nr. 6198-0002-9019:0146, 1 kambario, plotas 19,06 kv. m, (iš jų bendro naudojimo 6,11 kv. m), 2 aukšte).

Žemaitijos g. 18-26A, Mažeikiai

392,46

PARDUOTA UŽ 27,0  Eur

3.

Patalpa – butas (paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), unikalus Nr. 6198-0002-9019:0145, 1 kambario, plotas su b. n. patalpomis 20,91 kv. m, 4 aukšte).

Žemaitijos g. 18-41, Mažeikiai

483,77

 

4.

Butas su priklausiniais (paskirtis – gyvenamoji (butų), unikalus Nr. 6191-9000-2017:0008, 1 kambario, plotas su b. n. patalpomis 21,76 kv. m, 1 aukšte), 1/8 sandėlio (unikalus Nr. 6191-9000-2028), 1/8 kiemo statinių (šulinys, lauko tualetas, unikalus Nr. 6191-9000-2060).

Respublikos g. 19-5, Mažeikiai

487,68

 

5.

Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 6195-0001-5011, plotas 265,93 kv. m, pažymėjimas plane 1A1m, statybos m. 1959, likutinė vertė 6764,87 Eur), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6195-0001-5033, pažymėjimas plane 5I1m, plotas 30,00 kv. m, likutinė vertė 25,51 Eur), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6195-0001-5044, pažymėjimas plane 6I1m, plotas 51,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), kiemo rūsys (unikalus Nr. 6195-0001-5022, pažymėjimas plane 7I1b, plotas 36,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6195-0001-5055, pažymėjimas plane 20I1m, plotas 16,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), sandėlis (unikalus Nr. 6195-0001-5066, pažymėjimas plane 22I1m, plotas 35,00 kv. m, likutinė vertė 0,00 Eur), kiemo statiniai (2 lauko tualetai, šulinys, unikalus Nr. 6195-0001-5077, likutinė vertė 73,50 Eur) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4960-5062, 0,300 ha).

Česlovo Kontrimo g. 6, Mažeikiai

6863,88

 

6.

Gyvenamojo namo 50/100 dalių (unikalus Nr. 6196-6004-8012, 50/100 dalių iš 189,59 kv. m ploto, pažymėjimas plane 1A2p, statybos m. 1966), pastatas - sandėlis (unikalus Nr. 6196-6004-8067, pažymėjimas plane 6I1p, plotas 24,70 kv. m), pastatas - sandėlis (unikalus Nr. 6196-6004-8078, pažymėjimas plane 7I1p, plotas 37,50 kv. m), pastatas - daržinė (unikalus Nr. 6196-6004-8089, pažymėjimas plane 8I1m, plotas 38,20 kv. m), pastatas - daržinė (unikalus Nr. 6196-6004-8090, pažymėjimas plane 9I1m, plotas 35,10 kv. m) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (1597/3195 žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4113-8785).

Plienakių g. 1, Balėnų k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

481,52

7,98

8,46

0,00

0,00

 

7.

Mokyklos pastatas (unikalus Nr. 4400-0213-6123, plotas 575,03 kv. m, pažymėjimas plane 1C2p, statybos m. 1964), sandėlis (unikalus Nr. 4400-0213-6334, plotas 34,00 kv. m, pažymėjimas plane 2F1p) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2127-6030, 1,8875 ha).

Tirkšlių g. 102, Balėnų k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

33758,19

40,77

 

8.

Patalpa – butas (paskirtis – gyvenamoji (butų), unikalus Nr. 6198-0009-9015:0003, 3 kambarių, bendras plotas 69,54 kv. m, 2 aukšte).

Mokyklos g. 1-3, Laižuva, Mažeikių r. sav.

1731,52

 

9.

Inžineriniai tinklai:

1. Dujų įrenginys (cisternos 3 vnt., unikalus Nr. 6197-9016-1015), dujotiekis (unikalus Nr. 6197-9016-3018, diametras 50 mm, ilgis – 20,49 m; 100 mm – 28,73 m; 150 mm – 76,48 m).

 

2. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-2016-0011, diametras 50 mm, ilgis - 37,30 m; 80 mm – 45,30 m; 125 mm-12,45 m; 150 mm – 8,00 m).

 

3. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-9015-8010, diametras 50 mm, ilgis – 13,62 m; 125 mm – 43,43 m).

 

4. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-0019-5010, diametras 50 mm, ilgis – 29,06 m; 80 mm – 93,44 m; 125 mm – 40,24 m).

 

5. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-2015-8015, diametras 50 mm, ilgis – 14,23 m; 125 mm – 55,23 m).

 

6. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-1016-1015, diametras 50 mm, ilgis – 87,20 m).

 

7. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-0019-4013, diametras 50 mm, ilgis – 26,06 m; 125 mm – 48,50 m).

 

8. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-7017-6010, diametras 50 mm, ilgis – 22,89 m; 125 mm – 85,46 m).

 

9. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-4023-3015, diametras 50 mm, ilgis – 73,55 m; 80 mm – 57,64 m).

 

10. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-8019-7016, diametras 50 mm, ilgis – 51,59 m; 80 mm – 92,17 m; 100 mm – 22,26 m; 125 mm – 30,04 m).

 

11. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-7021-2018, diametras 50 mm, ilgis – 93,92 m; 100 mm – 99,05 m).

 

12. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-7017-7019, diametras 50 mm, ilgis – 60,01 m; 100 mm – 55,72 m).

 

13. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-3016-9013, diametras 50 mm, ilgis – 23,00 m; 200 mm – 109,53 m).

 

14. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-7017-5013, diametras 50 mm, ilgis – 44,30 m; 100 mm – 16,00 m).

 

15. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-2015-9012, diametras 50 mm, ilgis – 9,63 m; 100 mm – 81,62 m; 150 mm – 41,94 m; 200 mm – 7,73 m).

 

16. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-3016-5013, diametras 50 mm, ilgis – 10,45 m; 200 mm – 45,28 m).

 

17. Dujotiekis (unikalus Nr. 6197-6024-6012, diametras 50 mm, ilgis – 33,69 m; 100 mm – 162,65 m; 125 mm – 9,48 m; 150 mm – 122,18 m).

 

18. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-9015-9011, diametras 50 mm, ilgis – 14,05 m; 100 mm – 105,37 m).

 

19. Dujotiekis (unikalus Nr. 6198-2016-1010, diametras 50 mm, ilgis – 58,88 m; 100 mm – 76,73 m).

 

 

Ventos g. 75, Mažeikai

 

 

 

Ventos g. 85, Mažeikiai

 

 

Ventos g. 77, Mažeikiai

 

Ventos g. 79, Mažeikiai

 

 

Ventos g. 87, Mažeikiai

 

Ventos g. 89, Mažeikiai

 

Ventos g. 83, Mažeikiai

 

Ventos g. 63, Mažeikiai

 

Ventos g. 65, Mažeikiai

 

Ventos g. 69, Mažeikiai

 

 

Ventos g. 20, Mažeikiai

 

Draugystės g. 8,

Mažeikiai

 

 

Draugystės g. 3,

Mažeikiai

 

Draugystės g. 6,

Mažeikiai

 

Žemaitijos g. 14,

Mažeikiai

 

 

Žemaitijos g. 12,

Mažeikiai

 

Žemaitijos g. 8,

Mažeikiai

 

 

Žemaitijos g. 54,

Mažeikiai

 

Pavenčių g. 1,

Mažeikiai

 

0,00

 

10.

Mechaninės dirbtuvės (unikalus Nr. 4400-5257-0040, paskirtis – gamybos, pramonės, žymėjimas plane 1P1/p,  bendras plotas 573,0 kv. m, statybos m. 1974), dirbtuvės-garažas (unikalus Nr. 4400-5257-0051, paskirtis – gamybos, pramonės, žymėjimas plane 2P1/p žymėjimas plane 1P1/p bendras plotas 718,51 kv. m, statybos m. 1974), aikštelė (unikalus Nr. 4400-5257-7432, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, žymėjimas plane b1, plotas 1407,13 kv. m), aikštelė (unikalus Nr. 4400-5257-7443, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, žymėjimas plane b2, plotas 1246,29 kv. m) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (4400-5476-7749).

Eglyno g. 9, Gyvolių k. Viekšnių sen., Mažeikių r. sav.

 25523,20

 

 

11.

Butas su priklausiniais (paskirtis – gyvenamoji (butų), unikalus Nr. 6193-0004-2012:0005, 2 kambarių, bendras plotas 33,06 kv. m, plotas su b. n. patalpomis, pažymėtomis: a-1 (0,87 kv. m), a-2 (5,35 kv. m) 39,28 kv. m, 1 aukšte), sandėlis (unikalus Nr. 6193-0004-2078), 1/7 kiemo statinių (šulinys, lauko tualetas, stoginė, unikalus Nr. 6193-0004-2112).

A. Baranausko a. 5-2, Seda, Mažeikių r. sav.

555,06

 

12.

Butas su priklausiniais (paskirtis – gyvenamoji (butų), unikalus Nr. 6193-0004-2012:0006, 2 kambarių, bendras plotas 40,07 kv. m, plotas su b. n. patalpomis, pažymėtomis: a-1 (0,86 kv. m), a-2 (5,35 kv. m) 46,28 kv. m, 1 aukšte), sandėlis (unikalus Nr. 6193-0004-2067), 1/7 kiemo statinių (šulinys, lauko tualetas, stoginė, unikalus Nr. 6193-0004-2112).

A. Baranausko a. 5-4, Seda, Mažeikių r. sav.

565,10