Mažeikių miesto vietos veiklos grupė

Mažeikių miesto vietos veiklos grupė
Juridinių asmenų registras 304065436

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė
Dalia Grygolaitienė
Mob. +370 618  51 674
El. p. dalia.grygolaitiene@mazeikiai.lt

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės finansininkė
Jolanta Merkelienė
Mob. +370 620  55 629
El. p. jolanta.merkeliene@mazeikiai.lt

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės administratorė
Regina Narkienė
Mob. +370 615  80 392
El. p. reginammiestovvg@gmail.com

Projektas „Mažeikių miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 – 01-0010

Projekto „Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje, skatinant savanorišką veiklą“, Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-13-0012 pristatymas