Konkursai į laisvas pareigas

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas 

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

 ________________________________________

 

Skelbiamas konkursas į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Skelbimo numeris – 76290
Skelbimo data – 2022-01-12
Skelbimas galioja iki – 2022-01-26
Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą inicijuojanti įstaiga – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą iorganizuojanti įstaiga – Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos – Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį)

SKELBIMAS

 

 

 
 


SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T1-248