Konkursai į laisvas pareigas

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas 

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

Skelbimo nr.: 42366
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Architektūros ir urbanistikos skyrius Vyriausiasis specialistas pareiginės algos koeficientas 7,8 (karjeros valstybės tarnautojas)

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Dokumentų pateikimo laikotarpis:
iki 2019-10-03
Adresas:
Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas:
(8 5) 271 71 37
El. paštas:
Miglė Noreikaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, migle.noreikaite@vtd.lt

KONKURSAS ATŠAUKTAS

Skelbimo nr.: 42440
Skelbimo data: 2019-09-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Žemės ūkio skyrius Vyriausiasis specialistas pareiginės algos koeficientas 6,4 (karjeros valstybės tarnautojas)

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Dokumentų pateikimo laikotarpis:
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 15
El. paštas: Lina Tribandytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, lina.tribandyte@vtd.lt

KONKURSAS ATŠAUKTAS

Skelbimo nr.: 42499
Skelbimo data: 2019-09-30
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Vietinio ūkio skyrius Vyriausiasis specialistas (energetikas) pareig. alg. koeficientas 7,8 (karjeros valstybės tarnautojas)

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Dokumentų pateikimo būdas:
el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Dokumentų pateikimo data:

Adresas:
Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas:
(8 5) 219 6839
El. paštas:
Irena Bruzgienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus Atrankų specialistė, irena.bruzgiene@vtd.lt

 ________________________________________

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pareigoms eiti


Konkurso paskelbimo data 2019 m. rugsėjo 16 d.
Atranka vyks 2019 m. gruodžio 19 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6-10,71 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt iki 2019 m. gruodžio 6 dienos įskaitytinai.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 248

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių r. Sedos darželio direktoriaus pareigoms eiti


Konkurso paskelbimo data 2019 m. rugsėjo 16 d.
Atranka vyks 2019 m. gruodžio 19 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –7,6-10,71 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt iki 2019 m. gruodžio 6 dienos įskaitytinai.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 248


SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T1-248