Konkursai į laisvas pareigas

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas 

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

 ________________________________________

Skelbiamas konkursas į laisvas Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (pakaitinio valstybės tarnautojo)

Skelbimo nr.: 9396
Skelbimo data: 2020-10-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Architektūros ir urbanistikos skyrius Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.80
Darbo vieta (miestas): Mažeikiai

Skelbimas

Informacija apie įstaigą: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Dokumentų pateikimas per 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: 8 5 2196813
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-10-28

Skelbiamas konkursas į Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigas (terminuota sutartis)

Skelbimo nr.: 67159
Skelbimo data: 2020-10-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Buhalterinės apskaitos skyrius Vyresnysis buhalteris (terminuota sutartis)
Pareiginės algos koeficientas: 5.10
Darbo vieta (miestas): Mažeikiai

Skelbimas

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Dokumentų pateikimas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos

Skelbiamas konkursas į laisvas Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (pakaitinio valstybės tarnautojo)

Skelbimo nr.: 9233
Skelbimo data: 2020-10-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vietinio ūkio skyrius Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Darbo vieta (miestas): Mažeikiai

Skelbimas

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Dokumentų pateikimas per 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2020-10-22

Skelbiamas konkursas į laisvas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Skelbimo nr.: 45491
Skelbimo data: 2020-10-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Turto valdymo ir priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.80
Darbo vieta (miestas): Mažeikiai

Skelbimas

Informacija apie įstaigą: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Dokumentų pateikimas: 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: 8 5 2196813
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Skelbiamas konkursas Žemės ūkio skyrius vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms eiti


Skelbimo nr.: 45498
Skelbimo data:2020-10-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Žemės ūkio skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.80
Darbo vieta (miestas): Mažeikiai

Skelbimas

Informacija apie įstaigą: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Dokumentų pateikimas per 10 d.d. nuo konkurso paskelbimo
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dalia Janulevičienė
Telefonas: 8 5 2196834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Skelbiamas konkursas Bendrojo skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms eiti

Skelbimo nr.: 45489
Skelbimo data: 2020-10-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Bendrojo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Darbo vieta (miestas): Mažeikiai

Skelbimas

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Dokumentų pateikimas iki 2020-10-21
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Agnė Šniukovienė
Telefonas: 8 5 219 6816
El. paštas: agne.sniukoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2 

Skelbiamas konkursas Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti

Skelbimo nr.: 66861
Skelbimo data: 2020-09-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 8.17
Darbo vieta (miestas): Mažeikiai

Skelbimas

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Dokumentų pateikimo terminas 10 d.d. nuo konkurso paskelbimo.

Skelbiamas konkursas Mažeikių  lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2020 m. birželio 18 d.
Atranka vyks 2020 m. lapkričio 18 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –7,6-10,71 bazinio dydžio.

Skelbimas

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu jurgita.butaviciene@mazeikiai.lt  iki 2020 m. lapkričio 5 d. įskaitytinai.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.  
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt).
Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.


SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Priedas
2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T1-248