ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

  

Priemonė Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“

 

Priemonė 06.2.1-TID-V-508  „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“