ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

 


Priemonė 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“

 

Priemonė 04.5.1-TID-V-513  „DARNAUS JUDUMO SISTEMŲ KŪRIMAS“

 

Priemonė Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“

 

Priemonė 06.2.1-TID-V-508  „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“