ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2004–2006 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

• MAŽEIKIŲ IR SKUODO RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ BENDRŲJŲ PLANŲ PARENGIMAS
• MAŽEIKIŲ MIESTO BENDROJO PLANO PARENGIMAS
• GEBĖJIMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJO DARBE EFEKTYVIAI PANAUDOTI IT BIURO PROGRAMAS IR ANGLŲ KALBOS ŽINIAS UGDYMAS
• MAŽEIKIŲ RAJONO AUKSŪDŽIO GYVENVIETĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ BEI VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA
• JAUNIMAS UŽ ŠVARIĄ IR PALANKIĄ VYSTYMUISI APLINKĄ
• ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS MAŽEIKIŲ RAJONO UKRINŲ IR ŽEMALĖS PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE
• IŠKRITUSIŲ IŠ MOKYKLOS MOKINIŲ GRĄŽINIMAS
• KOOPERACIJA PLĖTOJANT TURIZMĄ IR REGIONINIUS PRODUKTUS (COTOUR)
• PILOTINIAI JAUNIMO VERSLUMO CENTRAI
• JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ
• KAPĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ATNAUJINIMAS IR ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMAS 
• MAŽEIKIŲ RAJONO GYVENTOJŲ ŠVIETIMAS IR SKATINIMAS DALYVAUTI APLINKOS APSAUGOS PROCESE 
• ŽEMAITIJOS GATVĖS DALIES REKONSTRUKCIJOS BŪTINOSIOS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS
• MAŽEIKIŲ RAJONO VADAKSTIES UPĖS BASEINO MELIORACIJOS GRIOVIŲ BEI JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ RENOVACIJA
• MAŽEIKIŲ RAJONO GYVENTOJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS IR INVESTICINIO PROJEKTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMUI PARENGIMAS