ES finansuojami projektai

ES LĖŠOMIS PARENGTI TURIZMO LEIDINIAI IR GALIMYBIŲ STUDIJOS 

 

Mažeikių rajono turizmo informacijos leidiniai:

 

 

 

Galimybių studijos: 
Mažeikių rajono smulkaus ir vidutinio verslo galimybių studija
 
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas
 

Mažeikių rajono vandens trasų, dviračių, automobilių ir aviacinio turizmo galimybių studija

Viešųjų paslaugų tyrimai:

2017 m. spalio mėn. vartotojų tyrimo ataskaita

 Mažeikių rajono lankytinos vietos


ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 M.

VYKDOMI PROJEKTAI

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“


Priemonė  Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ 

Priemonė Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“

Priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Priemonė 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“


Priemonė 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“

Priemonė 09.1.3-CPVA-R-705-81-0001

Priemonė 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“

Priemonė 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“


Priemonė Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

Priemonė 06.2.1-TID-V-508  „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“

Priemonė 04.5.1-TID-V-513  „DARNAUS JUDUMO SISTEMŲ KŪRIMAS“

Priemonė Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

Priemonė Nr.08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Priemonė 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“

 

  

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

 


PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI PAGAL ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VIETOS PLĖTROS 2008-2014 M. STRATEGIJA“ PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ (pristatymas)
Projektai, įgyvendinti pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008-2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ kvietimas - Leader-11-Šiaurės Vakarų Lietuva-04

Projektai, įgyvendinti pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ kvietimas Leader-12-Šiaurės Vakarų Lietuva-05

 

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Skaityti daugiau >
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 M. ĮVYKDYTI PROJEKTAI

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 M. ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Skaityti daugiau >
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2004–2006 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2004–2006 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Skaityti daugiau >
INFORMACINIAI PRANEŠIMAI SPAUDAI

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI SPAUDAI

Skaityti daugiau >