Daugiabučių namų atnaujinimo programa

Sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

  • Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
  • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus;
  • Paraiškas galima teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą.

Pažymime, kad pagal Aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. kvietimą, paraiškų teikimo terminas, kuris buvo numatytas iki 2017-02-20 yra baigtas.

Dėl dalyvavimo daugiabučių namų atnaujinimo programoje inicijavimo

Sprendimą dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje priima tik daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai daugumos balsų sprendimu (50+1 balsas).

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus gali sušaukti:

  • 1/4 patalpų savininkų raštu pareikalavus, per mėnesį nuo patalpų savininkų rašto pateikimo organizuoti patalpų savininkų susirinkimą pagal jų siūlomą darbotvarkę;
  • Daugiabučio namo administratorius arba savivaldybės vykdomoji institucija;
  • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba.