Archyvas

Mažeikių rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa (patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės 2013 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-255)

____________________________________________________________________________________________

Pratęstas paraiškų pateikimo terminas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f32fff0d8dd11e8a1baff673bb7216a 

____________________________________________________________________________________________

PASKELBTAS NAUJAS KVIETIMAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS RENOVUOTI
Paraiškų teikimo terminas – nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. vasario 1 d.

____________________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI
2016-08-26