Struktūra ir
kontaktai
Teisinė
informacija
Veikla Paslaugos Nuorodos
Į pradžią Mažeikių rajono
savivaldybė
Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
Tel. (8 443)  98 204, faks. (8 443)  25 844
El. p. savivaldybe@mazeikiai.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių
asmenų registre, kodas 167371234.
RSS Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Spausdinti
English Russian
Prisijungimas gyventojams

Mažeikių r.
KLAUSIMAI
NUOTRAUKŲ
GALERIJA
Socialinės paramos skyrius

 

 INFORMACIJA APIE IŠMOKŲ DYDŽIUS, KEIČIANT LITUS Į EURUS

 VALSTYBINĖS ŠALPOS IŠMOKOSSocialinės paramos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

 •  Skiria ir išmoka socialines pašalpas, išmokas vaikams, šalpos pensijas ir kitas socialines išmokas ar (ir) kompensacijas, informuoja ir konsultuoja gyventojus išmokų klausimais bei vykdo valstybinių programų įgyvendinimą;
 •  Organizuoja socialinių paslaugų teikimą, tobulina esamų paslaugų formas;
 •  Konsultuoja gyventojus dėl jiems priklausančių socialinių paslaugų;
 •  Priima gyventojų prašymus bendrosioms ir specialiosioms socialinėms paslaugoms gauti;
 •  Testuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių paslaugų ar (ir) pašalpų pajamas bei turtą;
 •  Paskiria bendrasias ir specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims;
 •  Formuoja socialinių paslaugų strategiją, rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo planus bei programas;
 • Pagal kompetenciją kontroliuoja socialinių paslaugų teikėjų veiklą;
 • Organizuoja maitinimo paslaugų teikimą socialiai remtiniems asmenims.

 


 


            INFORMACIJA:               
                               

    Socialinė parama mokiniams

Socialinė parama mokinimas skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686 (Lietuvos Respublikos 2008 m. gegužės 15 d. įstatymo Nr. X-1544 (nuo 2008 m. liepos 1 d.)(Žin., 2008, Nr. 63-2382) redakcija)
  


 
          SOCIALINĖS PASLAUGOS            

Bendrosios socialinės paslaugos:  

   • Informavimas;
   • Konsultavimas;
   • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
   • Maitinimo organizavimas;
   • Sociokultūrinės paslaugos;
   • Asmens higienos ir priežiūros paslaugos;
   • Transporto organizavimo.

Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos šiems asmenims:

  
socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms;
   vaikams su negalia ir jų šeimoms;
   likusiems be tėvų globos vaikams;
   suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
   senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
   socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms; socialinės rizikos šeimoms;
   kitiems asmenims ir šeimoms.

Dėl bendrųjų socialinių paslaugų (išskyrus maitinimo organizavimo, specialaus transporto paslaugų organizavimo) skyrimo, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) turi kreiptis į VšĮ „Viekšnių bendruomenės centrą“ (tel. (8 443) 36 067), VšĮ „Mažeikių bendruomenės centrą“ (Ventos g. 8a, Mažeikiai (8 443) 67 154), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „ Mažeikių Viltis“ Paramos šeimai centrą (Gamyklos g. 6/2-63, Mažeikiai (8 443) 65 754.)

Socialinės priežiūros paslaugos

   Pagalbos į namus;
   Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
   Laikinas apnakvindinimas.

Socialinės globos paslaugos

   Dienos socialinė globa asmens namuose ar institucijoje;
   Trumpalaikė socialinė globa;
    Ilgalaikė socialinė globa.

Socialinės globos paslaugos yra skiriamos tik tada, kai asmeniui nepakanka bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų. Tai nustatoma atliekant asmens socialinės globos poreikio vertinimą, užpildant socialinės globos poreikio vertinimo formas  (pagrindas: 2006-04-05 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-94 „ Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo “ su papildymais).

 
 


              SOCIALINĖS IŠMOKOS             

 
Išsamesnę informaciją dėl socialinių išmokų teikiama: Stoties g. 18, Mažeikiai, priėmimo salė.
Telefonai: priėmimo salės (8 443)  90 670, išmokų specialistų (8 443)  90 675, (8 443)  90 680, (8 443)  90 681, (8 443)  90 676, vedėjo pavaduotojo - 8 (443) 90 144.          INFORMACIJA NEĮGALIEMS             • Neįgaliųjų socialinė integracija:

                   •  Neįgaliųjų socialinės integracijos 2005–2012 metų programa

                   • Neįgaliųjų socialinės integracijos 2005-2012 metu programos pirmas papildymas

                   • Neįgaliųjų socialinės intergracijos 2005-2012 metų programos antrasis papildymas

  • Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos priemonių vykdymas:
                   • 2007 m. ataskaita

                   • 2008 m. ataskaita

                   • 2009 m. ataskaita

                   • 2010 m. ataskaita

     Informaciją apie Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos įgyvendinimą galite rasti:  www.ndt.lt  -> Nacionalinė programa.

  • Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos priemonių vykdymas:
                   2007 m. ataskaita

                   2008 m. ataskaita

                   • 2009 m. ataskaita

                   • 2010 m. ataskaita

                  • 2011 m. ataskaita

     Informaciją apie Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos įgyvendinimą galite rasti: www.ndt.lt -> Būsto programa.
    

      Daugiau informacijos apie Neįgaliųjų socialinę integraciją, neįgaliesiems taikomas lengvatas, teisinę informaciją, naujienas ir kitą informaciją galima rasti  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje : www.socmin.lt
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje: www.ndt.lt

Išsamesnė informacija teikiama: Stoties g. 18, Mažeikiai 110 kab., tel.: 8 (443) 90147; 107 kab., 8 (443) 90 685.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2014-08-27 09:17:54
DARBOTVARKĖS
 

Balandžio 14 d., antradienį, 10.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės posėdžių salėje (Stoties g. 18) vyks pirmas naujai išrinktos Savivaldybės tarybos posėdis. 

 

KLAUSIAME GYVENTOJŲ NUOMONĖS

   

 

MERO IR MERO
PAVADUOTOJŲ
DARBOTVARKĖS
VAIZDO
TRANSLIACIJA
PRENUMERATA
Dienos klausimas

       

     

     
   

 

       
 

   

 

 

       
           
© Mažeikių rajono savivaldybė
Sprendimas: IDAMAS
   
Iš viso apsilankė: 7861780
Šiandien apsilankė: 6031
Dabar naršo: 18