NAUJIENOS

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas

2017-10-16

2017 metų spalio 25 dieną 17.15 val. adresu: Laisvės g. 39, Mažeikiuose (Mažeikių seniūnijos salėje, 2 a.) vyks daugiafunkcio pastato Skuodo g. 41 (logistikos, prekybos, administracinės ir kt. paskirties) projektinių pasiūlymų pristatymas ir svarstymas.

Plačiau

Skelbiama akcija „Darom ruduo“

2017-10-09

Miesto gyventojai kviečiami nuo spalio 16 iki lapkričio 26 d., kiekvienos savaitės ketvirtadienį, namų ūkiuose sugrėbtus lapus, žolę, obuolius ir kitas žalienas, tvarkingai sudėtas į maišus, pastatyti gatvės pakraštyje prie namų, individualių konteinerių vietoje arba atvežti į žalienų kompostavimo aikštelę Dargių sąvartyne.

Plačiau

Archyvas

RENGINIAI

Krepšinio mėgėjų dėmesiui

2017-10-10

Lapkričio–balandžio mėn. „Ventos“ progimnazijos ir Merkelio Račkausko gimnazijos salėse vyks Mažeikių rajono krepšinio pirmenybės. 

Plačiau

Archyvas

Skelbimai

Informacija apie parengtą žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KE-15-1-07999-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

2017-10-12

Vadovaudamiesi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Plačiau

Mažeikių rajono savivaldybė skelbiamų derybų būdu perka butus

2017-10-09

Mažeikių rajono savivaldybė (kodas 111103928, adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai) skelbiamų derybų būdu perka vieną dviejų kambarių ir du vieno kambario butus be centralizuotai tiekiamo šildymo ir su (be) kitų komunalinių patogumų, skirtus socialinio būsto fondo plėtrai Mažeikių, Sedos, Viekšnių miestuose ir Tirkšlių miestelyje.

Plačiau

Mažeikių rajono savivaldybė skelbiamų derybų būdu perka pastatą

2017-09-04

Mažeikių rajono savivaldybė (kodas 111103928, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai) skelbiamų derybų būdu perka pastatą ne mažesnį nei 180 kv. m ir ne didesnį nei 250 kv. m Palnosų kaime, Viekšnių sen., Mažeikių r., tinkamą savivaldybės funkcijų vykdymui (gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir poilsio organizavimui).

Plačiau

Archyvas

Pranešimai

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2017-10-13

2017 m. spalio 24 d. Mažeikių rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos:

Plačiau

Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas

2017-09-22

Projekto paraišką gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.

Plačiau

Archyvas